YÖKDİL FEN BİLİMLERİ ÖZEL DERS PROGRAMI

Yokdil Fen Bilimleri özel Ders Program İçeriği

1 – Yökdil Fen Bilimleri Özel Ders ( Birebir Yökdil  Fen Bilimleri Özel Ders )
2 – Yökdil Fen Bilimleri  Özel Ders ( 4 Kişilik grupla Yökdil Fen Bilimleri Özel Ders )

1 – Yökdil Fen Bilimleri Özel Ders ( Birebir Özel Yökdil Fen Bilimleri Özel Ders ): YÖKDİL fen bilimleri özel ders programlarına genellikle sınavdan yüksek not alma zorunluluğu olan öğrenciler baş vurur ve programda yer alır.  Şayet bu tür öğrenciler yoğun bir günlük yaşama sahipseler ve bu yoğunluk içinde düzenlerini bozmadan aynı zamanda ders almak isterlerse, Yökdil fen bilimleri özel derslerinin hangi günlerde işleneceğine günlük yaşam koşullarını düşünerek ve organize ederek bizzat kendileri karar verir. Böylece,  YÖKDİL fen bilimleri özel ders  programına dahil olduğu için özel hayatından YÖKDİL fen bilimleri özel ders almaktan ötürü kopmamış ve sıkıntı yaşamamış olur. 

2 – Yökdil Fen Bilimleri Özel Ders ( 4 Kişilik Grupla Yökdil Fen Bilimleri Özel Ders ): Yökdil fen bilimleri özel ders etkinlikleri kapsamında, çeşitli geçerli nedenlerle birebir özel ders almak istemeyen ve oluşturulan küçük gruplarda ders almak istediklerini beyan eden ve bu nedenle baş vuran ve kayıt olarak YÖKDİL fen bilimleri özel ders programına katılmaya hazır olan öğrenciler arasından seçilen seviyeleri  ve bilgi birikimleri bir birine çok yakın olan 4 öğrenciden küçük, küçük sınıflar oluşturulur.  Bu gruplara  verilen eğitimin kalitesi de çok yüksek nitelikli özellikler taşır. Bu kalite   grupların 4 kişiden oluşturulması ile orta çıkarılır. Grubu oluşturan öğrenci sayısı az olunca, eğitmenin verdiği YÖKDİL fen bilimleri özel dersinde verimi artar ve ayrıca, eğitmen her öğrenci ile bire bir ilgilenebilir. Tüm bu özellikler nedeni ile, gruplara  verilen YÖKDİL fen bilimleri özel ders eğitiminin kalitesi de çok yüksek olur.

FEN BİLİMLERİ ÖZEL DERS için NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ

 • Yökdil fen bilimleri özel ders hazırlık programlarında yer alan hiç bir öğrenciye ayırım yapılmadan onları bağlayıcı bir nitelik taşıyan  ”  SENET  ” uygulaması yapılmaz. Senet  imzalama gibi bir uygulama yoktur. YÖKDİL fen bilimleri özel dersinde öğrenci ödemelerini   taksitle de yapabilir.
 • YÖKDİL fen bilimleri özel ders programı içerisinde dersler sırasında, , sınavda soruların daha kolay, doğru ve hızlı cevaplanmasına yardım eden ve başarılı olmalarına destek sağlayan   ”  YÖKDİL sınav teknikleri ve taktikleri dersleri de  ” verilir.

 FEN BİLİMLERİ ÖZEL  DERS PROGRAMINDA  YER VERİLEN KONULAR

 • İngilizce Zamanlar
  Deyimsel Fiiller

  Edilgen Cümleler
  Şart Cümleleri
  Edatlar
 • Sınav  taktik ve teknikleri  hakkında bilgiler. 
  Sıfatlar ve Zarflar
  Kipler
  Sıfat Cümleleri
  Dolaylı Cümleler
  İsim Cümleleri