Yeditepe  Üniversitesi İngilizce Özel Ders Programları

Yeditepe Üniversitesi İngilizce Özel Ders Programları İçeriği

1 – Yeditepe Üniversitesi İngilizce Özel Ders ( Birebir İngilizce Özel Ders )
2 – Yeditepe Üniversitesi İngilizce Özel Ders ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Özel Ders )

1 – Yeditepe Üniversitesi İngilizce Özel Ders ( Birebir İngilizce Özel Ders ):  Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders eğitim merkezindeki Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders departmanında düzenlenen ve Yeditepe üniversitesinin sınavından mutlaka geçmek zorunda olan ama bunun için yeterli seviyede bilgiye sahip olmayan öğrenciler için Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders etkinlikleri kapsamında geçme odaklı olarak hazırlanan Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders programlarında yer alan öğrenci bazı haklara sahip olur.  Birebir özel ders alan öğrenci öncelik alır ve Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders programının uygulanacağı günleri    belirleme hakkı kazanır. Böylece okula giderken ders aldığı için  her hangi bir güçlükle  karşılaşmaz. Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders alacağı günleri, okula gideceği günlere göre ayarlar.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders ana kampüsündeki Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders platformunda kaç ders sürecek bir Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders programının uygulanması gerektiğine, seviyesi  ilgili çalışmalardan sonra karar verilir. Ayrıca, öğrenci isterse hazırlık sınıfına devam ederken aynı zamanda hazırlık programına birebir uyumlu Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel dersi alarak aldığı Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel dersle paralel bir biçimde ilerleyebilir.  Özellikle düz liselerden mezun olarak  üniversiteye  gelen öğrencilerde Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders  ihtiyacı olmaktadır.

2 – Yeditepe Üniversitesi İngilizce Özel Ders ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Özel Ders ):  Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders eğitimi verilen dershanedeki Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders için yapılan organizasyonlarda, aynı üniversitenin aynı sınıfına devam eden ve bir birlerinden ayrılmadan bir arada beraberce ders almak isteyen, seviyeleri birbirine elverdiğince denk olan  4 kişiyi geçmeyen gruplara da Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders  programları düzenlenir. Grubu Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders ünitelerimizde 4 öğrenciden kurmamızın tek nedeni, öğrenci çıkarını  düşündüğümüz  içindir.

NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ

  • Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders ile ilgili verilen seminerlerde ki  hazırlık sınıfı  Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders programına katılan ve ders  alan hiç bir öğrenciye seçim  ve ayırım yapılmaksızın  ”  SENET  yapılmaz. Zira, bu yapılan senetler öğrenciyi ders aldığı kuruma bağımlı bir hale getirir ve öğrenci hoşa gitmeyen bir olayla bile karşı karşıya kalsa ayrılamaz. Biz öğrencilerin Yeditepe Üniversitesi İngilizce özel ders programından kaliteli ders aldıkları ve mutlu oldukları için ayrılmalarını istemeyiz. Senetlerle değil. .