ÖZEL İNGİLİZCE HOCASI HAKKINDA BİLGİ

Özel İngilizce Hocası Gözetiminde Ders

1 – Özel İngilizce Hocası Gözetiminde (Birebir  İngilizce Özel Ders )
2 – Özel İngilizce Hocası Gözetiminde ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Özel Ders) 

1 – Özel İngilizce Hocası Gözetiminde (Birebir  İngilizce Özel Ders ): Özel İngilizce Hocası tarafından kurulmuş Özel İngilizce hocasının eğitim merkezinde Özel İngilizce hocasının verdiği özel İngilizce hocasına ait özel seminerlerde, öğrencileri her açıdan bilgi olarak besleyen, onların öğrenim sürelerini elverdiği ölçülerde kısaltan,  çok kolay ve pratik anlatımlarla verilen bilgileri her seviyede İngilizce ders alan öğrencilere ulaştıran ve onları olumlu  etkileyen, içeriğinde bulunan özelliklerle öğrencinin çok kısa bir zamanda gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan Özel İngilizce hocası İngilizce ders programlarının  uygulandığı sıfırdan başlayan ve Yds, Ielts, Proficiency, Lys 5, Tıpdil, Hazırlık Atlama gibi akademik İngilizce sınavlara hazırlanmaya kadar Özel İngilizce hocasından birebir İngilizce özel ders almak amacı ile kayıt olan öğrencilere çok sağlam temellere dayalı dersler verilir.

Özel İngilizce hocasının hazırladığı İngilizce etkinliklerinde Özel İngilizce hocasından birebir İngilizce özel ders almak isteyen öğrenci bundan  ötürü Özel İngilizce hocasının programının hangi günlerde işleneceği konusunda söz sahibi olur ve Özel İngilizce hocası programının işleneceği günleri  öğrenci kendi belirler.

 Özel İngilizce hocasının kendi mekanındaki Özel İngilizce hocasının verdiği seminerlerde ve Özel İngilizce hocasının  uyguladığı İngilizce eğitimler içinde yer alan bu yöntemle öğrenciye kaç ders verileceği ancak öğrencinin almak istediği İngilizce dersin türüne  bağlı olarak belirlenir.  Özel İngilizce hocasının Öğrenciye uyguladığı Özel İngilizce hocasının kendi programı tamamen ” kişiye özgü  ” bir program olup tüm olasılıklar göz önüne alınarak tüm incelik özellikleriyle Özel İngilizce hocası tarafından uygulanır.

2 – Özel İngilizce Hocası Gözetiminde ( 4 Kişilik Gruplarla  İngilizce Özel :Ders) :  Özel İngilizce hocasının düzenlediği  forum ve öğretilerde Özel İngilizce hocasına ait birimlerde Özel İngilizce hocasının tatbik ettiği sistem bünyesinde bulunan ve sıfırdan başlayan ve Yds, Ielts, Proficiency, Lys 5, Tıpdil,   Hazırlık Atlama gibi akademik sınavlara hazırlanmaya kadar uzanan bir çizgide 4 öğrenciden kurulan gruplara katılarak Özel İngilizce hocasından İngilizce ders almak isteyen öğrenci, 4 öğrenciden kurulan ve kalabalık gruplara kıyasla çok daha avantajlı olan bu grupların tüm avantajlarından yararlanarak kendilerine her konuda yardıma hazır olan, en iyi ve en çağdaş öğretim metotlarını öğrencinin gelişmesi için kullanan, bu tarzı ile öğrencinin İngilizce öğreneceğine dair olan inancını sağlamlaştıran ve uzman  Özel İngilizce hocası gözetiminde uygulanan Özel İngilizce hocası programlarının eşliğinde iyi ve kaliteli bir İngilizce eğitim alır.