ÖZEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ PROGRAMI

Özel İngilizce Eğitimi Programı İçeriği

1 –   Özel İngilizce Eğitimi ( Birebir Özel İngilizce Eğitimi )
2 –  Özel İngilizce Eğitimi ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla  Özel İngilizce  Eğitimi )


1 – ÖZEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ ( BİREBİR ÖZEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ ) : Özel İngilizce Eğitimi programını tanıtmak amacı ile yapılan etkinliklerde  ve Özel İngilizce Eğitimi merkezlerinde hizmet veren  Özel İngilizce eğitimi kampüslerindeki özel İngilizce eğitimi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen özel İngilizce eğitimi sürecinde , içeriğinde barındırdığı ve öğrenciye uygulanan temel İngilizce bilgilerin kalitesi ve niteliği  öğrenciler tarafından kabul gören, İngilizce öğretmeyi öğrencileri eğlendirerek başaran, eğitimi keyif alıcı bir şekle büründüren, Özel İngilizce eğitimi  süresini olabildiğince öğrenci lehine kısaltan ama mutlaka öğreten Özel İngilizce Eğitimi programını birebir alan aday öğrenci, verilecek olan Özel İngilizce Eğitiminin hangi  saatlerde  yapılmasını istediğini kendi söyler . Bu özel İngilizce eğitimini almak isteyen  öğrencinin düzeni bozulmaz. Bir yandan gereksinim duyduğu Özel İngilizce eğitimini alırken diğer yandan da günlük yaşamını hiç bir aksama yaşamaksızın sürdürür.  .

Özel İngilizce eğitimi departmanlarında tertip edilen özel İngilizce eğitimi çalışmalarında, uygulamaya sokulan  özel İngilizce eğitimi programlarında, özel İngilizce eğitiminde öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği, öğrencinin almak istediği   Özel İngilizce eğitimin türüne yada  Özel İngilizce eğitimin alanına bağlıdır. Elbette, İngilizce seviyesi de bu sayının belirlenmesinde etkin rol oynar. Seviyenin anlaşılması için yapılan seviye sınavından sonra, gerekli olan öğrenci odaklı kişisel düzenlemeler yapılarak, kaç ders verilmesi gerektiği tespit edilir ve özel İngilizce  eğitim  programı uygulamaya sokulur.

 Özel İngilizce eğitimi etkinliklerinde özel İngilizce eğitimi seminerlerinde organize edilen,  özel İngilizce eğitimi  uygulamalarında,  Özel İngilizce eğitimi programları  kesinlikle öğrencinin eksik ve yetersiz olan tüm bilgilerini düzeltecek ve seviyesini yükseltecek temel ve genel bilgilere sahip olup kişiye özgü ve özel İngilizce  eğitim programı ” niteliğindedir ve tüm ayrıntı ve incelikleri ile öğrenciye uygulanır.

2 – ÖZEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ ( 4 Kişi ile Yapılan Ders ÖZEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ ) :   Özel İngilizce eğitimi departmanlarında özel İngilizce eğitimi kategorisinde tertip edilen   özel İngilizce eğitimi ve hakkında ki yapılan düzenlemelerde, 4 kişiden meydana getirilen ve seviyeleri olabildiğince bir birine yakın olan öğrencilerde oluşmuş gruplara katılarak,  her dalda eğitim alınabilir. Bu gruplar eğitim açısından en uygun sayıyı içerir. Sayı azlığından ötürü, eğitim  veren hocalar, her bir öğrenci eğitim sürecinde birebir ilgilenebilir.  Özel İngilizce eğitimi  ile alakalı öğretilerde, aşağı yukarı grup şeklinde Özel İngilizce Eğitimi verilen bu gruplarda Özel İngilizce eğitimin kalitesi ve özellikleri, birebir Özel İngilizce eğitimi düzeyindedir. 4 kişilik grup uygulaması tamamen öğrencinin çıkarları düşünülerek uygulanan bir eğitim tarzıdır. Bilerek seçilmiştir.