İNGİLİZCE ÖZEL ÖĞRETMEN HAKKINDA

İngilizce Özel Öğretmen Hakkında Bilgi

1 –  İngilizce Özel Öğretmen ( Birebir İngilizce Özel Ders )
2 – İngilizce Özel Öğretmen ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Özel Ders )

1   İNGİLİZCE ÖZEL ÖĞRETMEN (BİREBİR İNGİLİZCE ÖZEL DERS): İngilizce özel öğretmen eşliğinde yapılan İngilizce eğitimlerin İngilizce özel öğretmenin kurduğu  eğitim merkezinde ve İngilizce özel öğretmen ile  yapılan birebir İngilizce özel ders seminerlerinde,  tüm  öğrenciler, İngilizce akademik sınavlara hazırlık ve genel  İngilizce dersleri için, yerimizde yada kendi yerinizde, isteğinize bağlı olarak  İngilizce özel öğretmenin  denetiminde İngilizce ders alabilirsiniz.

2 – İNGİLİZCE ÖZEL ÖĞRETMEN  ( 4 Kişiden oluşan Gruplarla İNGİLİZCE ÖZEL DERS) : Bunca yıl yapılan kalabalık derslerle İngilizce öğretimi en sonunda hiç kimsenin olumlu bir sonuç elde edememesi nedeni ile iflas etti. Anlaşıldı ki, kalabalık gruplarla yapılan derslerde olumlu ve sağlıklı sonuçların elde edilebilmesi için, öğrenci sayısında azaltma gerek. Oysa, biz bu mantığı yıllardır zaten uyguluyoruz.  İngilizce özel öğretmenin kendi mekanında İngilizce özel öğretmen için kurulan özel bölümlerde kendi tarafından hazırlanan düzenlemelerde  ve İngilizce özel öğretmenin uyguladığı ders programlarında, grubu oluşturan öğrenci sayısı 4 kişiyi  geçmez. Bizde,  grup şeklindeki İngilizce dersler,   İngilizce özel öğretmen gözetiminde gerçekleştirilir.

İNGİLİZCE ÖZEL ÖĞRETMEN İÇİN NEDEN BİZİ SEÇMENİZ GEREKLİ

 • Her dalda ders veren İngilizce özel ders öğretmenleri, ders verdikleri alanda çok tecrübeli, öğretmeyi bilen ve kalıcı bilgi öğretebilme yetenek ve becerisine sahip İngilizce özel öğretmenlerdir
 • Diğer kurumlarda uygulanan ” SENET ” imzalatma şeklinde bir uygulama İngilizce özel öğretmen tarafından verilen kararlarla bizde yoktur. Senet imzalamak sureti ile sıkıntıya ve zorluğa düşen öğrenci  ödemelerini taksitle de yapar.
 • İngilizce özel öğretmen tarafından kelime haznesi üzerinde önemle durulur. Bilhassa, akademik sınavlara hazırlık derslerinde, akademik kelimelerle ilgili özel olarak hazırlanmış kelime alıştırmaları İngilizce özel öğretmeni  tarafından öğrencilere verilir. İngilizce özel öğretmen tarafından yaptırılan çalışmalar sonucunda, öğrenci kelime açısından kendisini çok geliştirebilir ve bildiği akademik kelime sayısı da artar.Özellikle, okuma parçalarının yanıtlanmasında   İngilizce özel öğretmen tarafından verilen bu kelimeler kullanılarak yüksek skorlara ulaşılabilir.

AKADEMİK SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMINDA UYGULANAN
EĞİTİM PROGRAMI

 • THE ENGLISH VERB TENSES ( İngilizce Zamanlar )
  TEH PASSIVE ( Edilgen İfadeler)
  MODAL AND SIMILAR EXPRESSIONS ( Kipler ve Benzer İfadeler)
  ADJECTIVES AND ADVERBS ( Sıfatlar ve Zarflar )
  NOUNS, PRONOUNS / ARTICLES and QUANTIFIERS ( İsimler, Zamirler )
  IF AND WISH CLAUSES ( Şart ve İstek Cümleleri)
  NOUN CLAUSES ( İsim Cümleleri )
  REPORTED SPEECH ( Dolaylı Anlatım )
  GERUNDS AND INFINITIVES
  RELATIVE CLAUSES ( Sıfat Cümleleri )
  CONJUNCTION and  TRANSTIONS ( Bağlaçlar ve Geçiş İfadeleri )
  PREPOSITIONS ( Edatlar)
  PHRASAL VERBS ( Deyimsel Fiiller)