İngilizce Özel Ders Almak Nedir

İngilizce Özel Ders Almak, İngilizce Konuşmak mı

 İngilizce özel ders almak arzusu taşımak, İngilizce özel ders almak için çabalamak, İngilizce özel ders almak amacı ile hoca bulmak gibi uğraşlar elbette ki İngilizce öğrenmek isteğinin belirtileridir ama İngilizce   özel ders almak anlamına gelmez. İngilizce özel dersi almak sureti ile  İngilizce   öğrenmek gerekir. İngilizce bilgisi olmadan ne konuşabilirsiniz.Bu nedenle önce bilgi sahibi olmak gerekir. Bilgi sahibi olmanın en kısa yolu da İngilizce özel ders almakla  olur. Kalabalık grup derslerine katılarak İngilizce  öğrenen ama konuşamayan çok insan var. İngilizce özel ders almak demek hemen konuşulacağı anlamına gelmez. Sabır gerek. Zira, konuşurken kullanılması gereken kelime ifade ve bir çok bilgiyi önce İngilizce özel ders almak ve öğrenmek gerek ki konuşurken kullanılsın. Konuşurken kullanılacak bilgi birikimi yoksa, ne kullanarak konuşabilirsin. Önce bilgi. Sonra konuşmak. İngilizce özel ders almak akıllı olmaktır, beceridir ve işi bilmek demektir.

İngilizce özel ders almak, her şeye rağmen yinede İngilizce öğrenmek ve konuşmak anlamına gelmez. Bu iki uçlu bir değnek.  İngilizce özel ders alındığında, kullanılan yöntemin de özel olması gerekir. İngilizce özel ders veren hocanın, İngilizce  öğretmek için kendine özgü bir sistem hatta her öğrencinin algılama kapasitesine göre değişen sistemleri olması gerekir ki öğrenci bunu anladığında İngilizce özel ders almak  istesin.

İngilizce özel ders almanın olumlu sonuç verebilmesi için, değneğin ikinci ucu da öğrencidir. Şayet, öğrenci İngilizce özel ders almak olayını muhabbet etmenin bir başka şekli diye algılarsa, İngilizce özel ders alması hiç bir işe yaramaz. Onun da üzerine düşen ve mutlaka yapması gereken bir çok görevler var  ve bunları yapmak ve % 100 gerçekleştirmek zorunda.

İngilizce özel ders alanın, nasılsa ben özel ders alıyorum. Hoca bana her şeyi öğretir diye düşünmesi çok yanlış olur. İngilizce özel ders alınsa bile, dersin dışında bireysel, kişisel çalışmalar yapmak mutlaka gerekir. Bol, bol kitap okumak, dinlemek ve deneme yazıları yazmak, öğrenciyi İngilizce özel ders almanın  dışında, öğrendiklerini bu çalışmalarda uygularsa çok geliştirir.

İngilizce özel ders almak, daha çok bu işin ciddiyetini bilen ve kavrayan ailelerin desteği ile olabilen bir şeydir.  Öğrenciyi İngilizce özel ders alması için bu şekilde  destekleyen bir ailesinin olması da onum en büyük şanslarından biridir.Çoğu anne ve babaya bu işin ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini anlatmakta zorluklar yaşanır. Kalabalık gruplarla yapılan ve daha ucuz gibi görünen kurslarda alınan İngilizce derslerle İngilizce özel ders almanın  etki ve önemini ayıramazlar.