İNGİLİZCE DERSİNİN AMACI NE OLMALI SORUSU

İngilizce Dersinin Amacı Ne Olmalı Sorusuna Yanıt

İngilizce dersinin amacı ne olmalı konusunda söylenecek tek söz okullarda uygulanması gereken müfredatın içinde İngilizce dersi de vardır. Ama uygulanan  bu İngilizce dersinin amacının ne olduğunu kimse bilmez ve anlayamaz. İnsanlar İngilizce öğrenmek amacı ile kursa gider çünkü hedefinde olan  İngilizce kurslarda mevcuttur. İngilizce dersinin amacı ne olmalı şu halde elbette İngilizce öğrenmek olmalı, bu nedenle kendilerini geliştirmek amacı ile İngilizce kursuna giderler. Kısaca, İngilizce  öğrenmek amacı mevcuttur fakat  acaba bu amaca ulaşılır mı ? Bu sorunun tek cevabı var “ HAYIR “ . Yani ülkemizde İngilizce dersinin amacı ne olmalının karşıtı İngilizce  sanki  öğretmek amacı ile hazırlanmış  değil de öğretmemek üzere düzenlenmiş bir plan ve program. Zira, görünürde amaç  sanki İngilizce öğretmek gibi görünse ve davranılsa da  , uygulamada öyle garip olaylarla karşılaşılır ki , sanki İngilizce dersi insanları oyalamak veya vakit geçirtmek  üzere  koymuşlar ya da kandırmak  için oyun oynuyorlar. Eğer bu konuda zayıfsan ve başaramayacağına inanıyorsan ders koyma. İngilizce dersinin amacı ne olmalı konusunda eksiğiniz varsa  bırakalım her kes kendi olanakları ölçüsünde bir yerlere gitsin öğrenmeye çalışsın. Yada özel sektöre bu dersi devredin. Onlar açtıkları okullar ve İngilizce kurslarıyla bu işi çözsünler fakat devletin çok sıkı denetimi ve gözetimi  altında yapılsın bu iş. Bu fikre karşı çıkanlar olabilir ama unutmayalım ki özel sektör kuruluşları da bu ülkenin insanlarından oluşur. Bu eğitime özgü özel bir yasa hazırlanarak ve uygulamaya konarak , uygun meblağlarla bu işi belki onlar çözer. Zira, anlaşıldığı kadarı ile bugüne kadar gördüklerimiz ile devlet çözemeyecek gibi görünüyor. Ülkemizde yıllarca, ilköğretim, orta öğretim ve üniversite eğitimi alan ve yıllarca İngilizce dersi gören çocuklarımızın bu dili bilmediklerinden çoğu iş kapısından geri döndüklerine tanık oluyoruz. Durum böyle iken bu eğitimi özel sektöre verelim çözsün fikrine karşı çıkmanın mantıklı bir yanı olamaz. Ülkemizde, okullarda en fazla öğretmen açığı İngilizce dersinde mevcut. Binlerce İngilizce öğretmeni kadro bekliyor ve bakanlık tayinleri yapmıyor veya bazı koşullar nedeni ile bilerek ve isteyerek olayın üzerine gidemiyor her nedense. Her halde mantıklı bir açıklaması vardır kendi bildikleri. Koşullar böyleyken İngilizce ders açığı nasıl kapatılacak acaba ? 

Eğer İngilizce dersinin amacı dili eksiksiz ve tam olarak öğretmekse, bu amaca yönelik tüm gereken koşulların yerine getirilmesi, eksikler varsa, eksiklerin tamamlanması gerekir. Yeterli hazırlıklar ve eksik olan donanımlar tamamlanmadıkça, gereken önlemler alınmadıkça ve iyi yetiştirilmiş öğretmeyi bilen öğretmenler bulunmadıkça  bu tür bir eğitimin kaliteli bir biçimde yapılması  imkansızdır.