İngilizce dersinde aile ve İngilizce dersinde ailenin, İngilizce dersi alma   konusundaki rolü.

İNGİLİZCE DERSİNDE AİLE UNSURU

İngilizce Dersinde Aile Etkisi

İngilizce dersinde aile ve İngilizce dersinde ailenin, İngilizce dersi alma   konusundaki İngilizce dersinde ailenin rolü tartışılmaz bir şekilde hiç bir tereddüde yer bırakmayacak tarzda önemlidir.

Eğitimli Ailenin İngilizce Dersinde Çocuk Üzerinde Etkisi : 

İngilizce dersinde aile ve İngilizce dersinde ailenin, İngilizce dersi alma   konusundaki rolü İngilizce dersinde aile bireylerinin  eğitimli olması, İngilizce dersi alan çocuk üzerinde ki etkisi, yanılgısız çok olumlu sonuçlar doğurur. Zira,İngilizce dersinde aile ve İngilizce dersinde ailenin, İngilizce dersi alma   konusundaki rolü tartışılmaz. İngilizce dersinde aile eğitimli bir aile ise kendi de daha önce bu tür bir İngilizce eğitim aldığından, nelerle karşılaşacaklarını önceden bilirler ve çocuklarını ona göre yönlendirirler. İngilizce dersinde aile ve İngilizce dersindeki ailenin bu yönlendirmesi sonucu, İngilizce ders alan çocuk işin ciddiyetini anlar ve disiplinli bir şekilde İngilizce derse çalışmaya devam eder. Şayet çocuk okulda ise, İngilizce Dersinde Aile ilgisi ve yönlendirmesi ile verilen İngilizce ödevleri tam ve eksiksiz yapar hatta zaman, zaman aile ile evde İngilizce ile  ilgili İngilizce konuşmalar yada “İngilizce alıştırmalar ve İngilizce denemeler” yaparak öğrendiklerini pekiştirir ve ilerler. İngilizce dersinde aile , dilin  sadece okulda öğretilen İngilizce gramer kuralları olmadığının bilincinde ve neler yapılması gerektiğinin farkındadır. Bu nedenle İngilizce dersinde aile olabildiğince çocukla İngilizce konuşmalar yaparak, okulda öğretilen İngilizce dil bilgisi kurallarını pratiğe dökerler ve böylece çocuk İngilizce dersinde aile bireyleri ile konuşma pratiği ve İngilizce dersinde aile ve İngilizce dersinde ailenin, İngilizce dersi alma   konusundaki rolü ve en önemlisi biri ile İngilizce konuşma cesaretini kazanarak bu illetten kurtulur. Ayrıca bu tür İngilizce dersinde aile ve İngilizce dersinde aileler eğer varlıklı iseler, daha ilköğretim sıralarında çocuklarını İngilizce ağırlıklı eğitim veren okullara göndererek daha en baştan önlem alırlar. Alınan  bu tür önlemler özellikle üniversite eğitiminde çocuğun yararına olur. Zira, artık tüm üniversitelerin ilk yılı İngilizce hazırlık sınıfı şeklinde programlandığından, İngilizce hazırlık sınıfı bitiminde öğrenciyi bekleyen zor bir İngilizce akademik sınav vardır. Bu nedenle İngilizce dersinde aile konusunda aile bireyleri tetikte olmalıdır.

Eğitimsiz Ailenin İngilizce Dersinde Çocuk Üzerinde Etkisi :

İngilizce dersinde aile ve İngilizce dersinde ailenin, İngilizce dersi alma   konusundaki rolü ve etkisi nedir şeklinde yapılan araştırmalara göre, özellikle kırsal kesilmede yaşamış ve yaşayan yada büyük kentlere göç ettikleri halde kırsal kesimin yaşam koşullarından ve geleneklerinden kurtulamamış aileler de bu sorun çok yaşanır. Yılların verdiği deneyimle yazılan bir yazıdır bu. Bu tür aileler daha önce İngilizce ile ilgili ciddi bir eğitim almadıklarından yada hiç almadıklarından, bu İngilizce eğitimin çocuğa ne kadar yararlı olacağını bilmezler. İngilizce dersinde aile için İngilizce dersi  diğer dersler gibi geçilmesi gereken bir derstir. İngilizce bilmenin ileride çocuklarına ne tür getirileri olacağından haberleri yoktur.  İngilizce  tümüyle  okula giden öğrencinin bilincine ve çabasına kalır.Şayet çocuk akıllı ve duyarlı ise ve çevreden  İngilizce bilmenin ne derecede yararlı olduğunu ve gelecek zamanlarda bu dersle  ilgili  sorunlarla karşılaşacağını  önemserse bir şeyler değişebilir.