İngilizce Alt Yapı Oluşturma Kursları Hakkında Bilgi

İngilizce Alt Yapı Oluşturma Kursları Konusu

1 – İngilizce Alt Yapı Kursları ( Birebir Özel İngilizce Kursları )
2-  İngilizce Alt Yapı Kursları ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Kursları )

 

1 – İNGİLİZCE ALT YAPI KURSLARI ( BİREBİR ÖZEL İNGİLİZCE KURSLARI ): İngilizce alt yapı oluşturma kursları merkezimizdeki İngilizce alt yapı oluşturma kursları platformundaki İngilizce alt yapı oluşturma kurslarında alt yapı oluşturmak amacı ile düzenlenen İngilizce kursları  çoğu kez  hemen İngilizce öğrenmek daha doğrusu kısa bir zamanda öğrenmek ve işe başlamak amacını güdenler, önceden bir çok İngilizce kurslara gitmiş ama bir türlü hedefe ulaşamamış ve aldıkları eğitimden  memnun olmayanlar için öğrenciyi mutlu edecek biçimde özel yöntemlerle  hazırlanır. 

2 – İNGİLİZCE ALT YAPI KURSLARI ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İNGİLİZCE KURSLARI ) :  İngilizce alt yapı oluşturma kursları departmanlarında 4 öğrenci için İngilizce alt yapı oluşturma kursları aracılığı ile düzenlenen bu tarzda ki İngilizce programlar, Bir kurumda çalışan ve topluca kurs almak isteyenlere  küçük gruplara uygulanacak tarzda hazırlanır.

İNGİLİZCE ALT YAPI OLUŞTURMA KURSLARI
 İngilizce alt yapı oluşturma kursları platformunda İngilizcenin ana unsurları  olarak zamanlar , kipler ve temel bir kaç yapı öğretilir.

İNGİLİZCE ALT YAPI GELİŞTİRME KURSLARI
İngilizce alt yapı oluşturma kursları platformunda bu  evrede  alt yapıda öğretilen veya daha önce öğrenilmiş olan bilgilere bağlaçlı cümlelerin kurulumu ve kullanımı  (Adverbial Clauses) ve bu karakterde ki cümlelerin Türkçeye nasıl çevrildiği öğretilir.

İNGİLİZCE ÜST YAPI OLUŞTURMA KURSLARI
İngilizce alt yapı oluşturma kursları platformunda bu bölümde zamanların tümü (Tenses)ı, edilgen cümle Passive Voice), dolaylı cümle (Reported Speech) , şart cümleleri (If Clauses) ve isim cümleleri ( Noun Clauses) öğretilerek öğrencinin bilgi düzeyi yükseltilir.

İNGİLİZCE ÜST YAPI GELİŞTİRME KURSLARI
İngilizce alt yapı oluşturma kursları platformunda altyapıdaki ve üst yapıdaki çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrencilere yaptıkları eğitimin türüne göre veya hazırlandıkları sınavın içerik ve karakterine  göre her türlü konuda çeviri örnekleri yaptırılır.

İNGİLİZCE GENEL ve AKADEMİK ÇEVİRİ KURSLARI
İngilizce alt yapı oluşturma kursları platformunda bu safhada,  öğrenciler  aldıkları eğitim dalında ki terminolojiyi de içeren konularda  (İngilizce – Türkçe) ve (Türkçe – İngilizce) çeviri yapmanın teknikleri öğretilerek akademik seviyede bir yazıyı okuyup kavrama düzeyine ulaştırılır.

İNGİLİZCE KONUŞMA KURSLARI
Bu modülde öğrencilerimize diledikleri takdirde Dinleme (Listening) dersi’de eklenerek arzu ettikleri İngilizce seviyesine  getirilirler.

İNGİLİZCE LİSANS ÜSTÜ – IELTS – TOEFL -ÜDS – KPDS – PROFICIENCY KURSLARI
İngilizce alt yapı oluşturma kursları platformunda yukarıdaki sayılan etaplardan  geçen öğrencilerimiz veya daha önce bu etapları aşmış  olan öğrencilerimiz Akademik seviyedeki  bu sınavlara testler üzerinden çalışmalar yaparak hazırlanır.