The Passive ( Edilgen ) Hakkında Notlar...

The Passive ( Edilgen ) Hakkında Notlar

The Passive ( Edilgen ) Konusu Hakkında

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

PRESENT CONTINUOUS TENSE ( Şimdiki Zaman )

1 –  Terry is interviewing a pop singer :  Terry bir pop şarkıcısı ile görüşme yapıyor.
A pop singer is being interviewd by Terry : Terry tarafından bir pop şarkıcısı ile görüşme yapılıyor.

2 –  That boy is repairing my bike now : O çocuk şimdi benim bisikletimi tamir ediyor.
My bike i,s being repaired by that boy now. Bisikletim şimdi o çocuk tarafından tamir ediliyor.

3 –  The secretary isn’t using the telephone now : Sekreter şimdi telefonu kullanmıyor.
The telephone isn’t being used by the secretary nom : Şu anda telefon sekreter tarafından kullanılmıyor.

4 –  The old woman is looking after the children : Çocuklara yaşlı kadın bakıyor ( ilgileniyor )
The children are being looked after by the old woman : Çocuklar yaşlı kadın tarafından bakılıyor.

5 –  Jim isn’t carrying the chairs upstairs : Jim sandelyeleri yukarı kata taşımıyor.
The chairs aren’t being carried by Jim upstairs : Sandelyeler Jim tarafından yukarı kata taşınmıyor.

SIMPLE PRESENT TENSE ( GENİŞ ZAMAN )

1 –  John washes the car every Sunday : John her Pazar araba yıkar.
The car is washed by John every Sunday : Araba her pazar John tarafından yıkanır.

2 –  Farmers usually milk the cows in the evenings : Çiftçiler sabahları inekleri sağar.
The cows are usually milked by the farmers in the evenings : İnekler sabahları çiftçiler tarafından sağılır.

3 –  Mike often leaves the light on all night : Mike sık sık bütün gece ışıkları açık bırakır.
The light is often left on by Mike  all night : Işık Mike tarafından sık sık bütün gece açık bırakılır.

4 –  Students do nothing until the teacher comes in : Öğretmen içeri girinceye kadar,öğrenciler hiç bir şey yapmaz.
Nothing is done until the teacher comes in : Öğretmen içeri girinceye kadar,öğrenciler tarafından hiç bir şey yapılmaz.

5 –  The shopkeeper locks the safe before leaving the shop : Bakkal dükkandan çıkmadan önce  kasayı kitler.
The safe is locked by the shopkeeper before leaving the shop : Çıkmadan önce ,bakkal tarafından kasa kitlenir.

SIMPLE PAST TENSE ( di’li geçmiş zaman )

1 –  Richard threw a stone at the window :  Richard pencereye bir taş attı.
A stone was thrown by  Richard at the window : Pencereye  Richard tarafından bir taş atıldı.

2 –  The boys did the exercises an hour ago : Çocuklar bir saat önce çalışma yaptı.
The exercises were done by the boys an hour ago : Çocuklar tarafından bir saat önce çalışmalar yapıldı.

3 –  The teacher didn’t ask me any questions : Öğretmen bana hiç soru sormadı.
I wasn’t asked any questiobs by the teacher : Bana öğretmen tarafından hiç soru sorulmadı.

4 –  Jane didn’t send him a gift : Jane ona bir hediye göndermedi.
He wasn’t sent a gift by Jane : Jane tarafından ona bir hediye gönderilmedi.

5 – Did the wind blow the trees down ? : Rüzgar ağaçları yıktımı ?
Were the trees blown  down by the wind ? : Ağaçlar rüzgar tarafından yıkıldımı ?

PRESENT PERFECT ( …………. )

1 –  The man has just painted the walls : Adam duvarları henüz boyadı.
The walls have just been painted by the man : Duvarlar adam tarafından henüz boyandı.

2 –  The students have repeated the sentences several times : Öğrenciler cümleleri bir kaç kez tekrarladı.
The sentences have been repeated by the students several times : Cümleler bir kaç kez öğrenciler tarafından tekrarlandı.

3 –  The woman has already milked the cows : Kadın inekleri  daha önceden sağdı.
The cows have already been milked by the woman : İnekler kadın tarafından daha önce sağıldı.

4 –  Have the police found the thief yet ? : Polis  hırsızı hala bulamadı mı ?
Has the thief been found by the police yet ? : Hırsız polis tarafından hala bulunmadı ?

5 –  The gardener hasn’t  watered the plants yet : Bahçevan henüz bitkileri sulamadı.
The plants haven’t been watered by the gardener yet : Bitkiler bahçevan tarafından henüz sulanmadı.

PAST PERFECT ( miş’li geçmiş zaman )

The Passive ( Edilgen )1 –  The secretary had typed al the letters when I saw her : Ben gördüğümde , sekreter tüm mektupları yazıp birmişti.
All the letters had been typed by the secretary when I saw her : Onu gördüğümde,bütün mektuplar sekreter tarafından bitirilmişti.

2 – Somebody had left an old book on my desk when I came in : Ben içeri girdiğimde biri masamın üzerine  eski bir kitap bırakmıştı.
An old book had been on my desk when I came in : Eski bir kitap masamın üzerine bırakılmıştı.

3 –  She had locked the door before she went to bed : O yatmadan önce kapıyı kilitlemişti.
The door had been locked before she went to bed : O yatmadan önce kapı kilitlenmişti.

4 Paul had parked the car before he saw the sign. Trafik ışıgını görmeden önce arabayı park etmişti.

The car had been parked by Paul before he saw the sign. Trafik ışığını görmeden önce araba Paul tarafından park edilmişti. 

5 After she had typed the letters, she photocopied them. O mektupları daktilo ettikten sonra onların fotokopilerini çekti.

The letters had been typed  before she photocopied them. O fotokopilerini çekmeden önce mektuplar daktilo edilmişti.

 

The Passive ( Edilgen )

Leave a Comment