The Passive ( Edilgen ) Modals ( kipler ) Hakkında The Passive ( Edilgen ) Modals ( kipler )...

The Passive ( Edilgen ) Modals ( kipler ) Hakkında

The Passive ( Edilgen ) Modals ( kipler ) ve Örnekler

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

The Future and Modal verbs ( Gelecek zaman ve kipler )

FUTURE

a ) Avtive  : Tom will open the door : Tom kapıyı açacak
     Passive : The door will be opened by Tom : Kapı Tom tarafından açılacak.

b)  Active    : Tom won’t open the door : Tom kapıyı açmayacak.
      Passive  : The door won’t be opened by Tom : Kapı Tom tarafından açılmayacak.

c)   Active  : Will Tom open the door ? : Tom kapıyı açacak mı ?
       Passive  : Will the door opened by Tom ? : Kapı Tom tarafından açılacak mı ?

MODAL VERBS

a ) Avtive  : They must water the plants today : Onlar bu gün bitkileri sulamak zorunda ( sulamaları gerekir )
     Passive : The plants must be watered  today : Çiçeklerin bu gün sulanması gerekir.

b)  Active    :  They mustn’t  water the plants today : Onların  bu gün bitkileri sulaması gerekmez.
      Passive  :  The plants mustn’t  be watered  today : Çiçeklerin bu gün sulanması gerekmez.

c)   Active  :   Must they water the plants today : Onların  bu gün bitkileri sulaması gerekir mi ?
      Passive  : Must the plants be watered  today : Çiçeklerin bu gün sulanması gerekir mi ?

The Passive ( Edilgen ) Modals ( kipler )

EXERCİSES 

 1 –  Mr. Parker is going to reserve the table for two people : Mr. Parker iki kişilik bir masa ayırtacak.
The table for two people is going to be reserved by Mr. Parker : Mr. Parker tarafından iki kişilik bir masa ayırtılacak.

2 – The police officer will take him to the police station : Polis memuru onu polis karakoluna götürecek.
He will be taken by the police officer to the police station : O polis memuru tarafından  polis karakoluna götürülecek.

3 –  Somebody must post these letters : Biri bu mektupları postalamalı.
These letters must be posted : Bu mektuplar postalanmalı.

4 –  My father can repair the radio : Babam radyoyu tamir edebilir.
The radio can be repaired by my father : Radyo babam tarafından tamir edilebilir.

5 –  Mr. Smith will change the date of  meeting : Mr. Smith toplantının tarihini değiştirecek:
The date of  meeting  will be changed by Mr. Smith : Toplantının tarihi Mr. Smith tarafından değiştirilecek.

6 –  You can’t do anything about it : Onunla ilgili bir şey yapamazsın.
Nothing can be done about it : Onunla ilgili hiç bir şey yapılamaz.

7 –  You musn’t take the bird out of the cage : Kuşu kafesinden dışarı çıkarmamalısınız.
The bird musn ‘t be taken out of the cage : Kuş kafesinden dışarı çıkarılmamalı.

8 –  The cat may catch the bird : Kedi kuşu yakalayabilir.
The bird can be caught by the cat : Kuş kedi tarafından yakalanabilir.

9 –  You should invite your friends to come to the party : Arkadaşlarını partiye gelmeleri için davet etmelisin.
Your friends should be invited to come to the party : Arkadaşların partiye gelmeleri için davet edilmeleri gerekir.

10 –  You have to write a good composition in the exam : Sınavda iyi bir kompozisyon yazman gerekir.
A good composition have to be written in the exam : Sınavda iyi bir kompozisyonun yazılması gerekir.

11 _  Somebody should meet the lady at the airport : Biri hava alanında bayanı karşılamalı:
The lady should be met at the airport : Bayan hava alanında karşılanmalı.

12 –  People shouldn’t park cars in front of my garage : İnsanlar garajımın önüne park etmemeliler. 
Cars shouldn’t be parked in front of my garage : Arabalar  garajımın önüne park edilmemeli.

The Passive ( Edilgen ) Modals ( kipler )13 –  Peter won’t sell the house in the village. Peter köydeki evi satmayacak.
The house won’t be sold by Peter in the village : Köydeki ev Peter tarafından satılmayacak.

!4 –  Mr. Milton may not recieve the letter today : Mr. Milton ın bu gün mektup alma ihtimali yok.
The letter maty  not be recieve by Mr. Milton today : Bugün Mr. Mİlton a mektup gelebilme olasılığı yok

 

The Passive ( Edilgen ) Modals ( kipler )

Leave a Comment