Simple Present Tense ( Geniş Zaman ) Hakkında

SIMPLE PRESENT TENSE, GENİŞ ZAMAN KONUSU

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

Simple Present Tense konusunda aşağıda ki örneklerden faydalanabilir ve İngilizce konusunda faydalı ve yardımcı bilgiler bulabilirsiniz. İngilizce Özel Ders eğitimi sırasında öğrencilerin başlangıç eğitiminde görecekleri zamanlardan biri olan Simple Present Tense için yardımcı bilgiler aşağıda sunulmuştur. Daha fazla bilgi almak için İngilizce özel ders eğitimi için sayfanın iletişim sekmesinden bizim ile iletişim kurabilirsiniz. Sorularınız için yorum kısmını kullanabirsiniz.

 AFFIRMATIVE FORMS ( Simple Present Tense Olumlu Cümleler )

1)John sometimes goes fishing:John bazen balık tutmaya gider.

2)I often go to pick mushrooms in the village: Köyde sık sık mantar toplamaya giderim.

3)My sister goes to the opera on Sundays: Kız kardeşim Pazar günleri sinemaya gider.

4)My uncle likes to hunt deer:Amcam geyik avlamayı sever.

5)My brother goes to the english course at weekends:Erkek kardeşim hafta sonları İngilizce kursuna gider.

6)My brother-in-law  plays football match with his collegues on every Friday: Eniştem her cuma günü iş arkaaşlarıyla futbol oynar.

7)Murat drives his car almost everyday:Murat hemen hemen her gün arabasını sürer.

8)My grandfather always prays to Allah:Dedem her zaman Allah’a dua eder.

9)My cousine usually likes doing makeup: Kuzenim genellikle makyaj yapmayı sever.

10)Meral rarely reads a novel:Meral nadiren roman okur.
11) Ayşe always does her homework at weekends : Ayşe ödevlerini daima hafta sonları yapar.
12 ) They work in a factory : Onlar bir fabrikada çalışır.
13 ) She likes swimming in summer : O yazın yüzmeyi sever.
14 ) Ali always has lunch at 1 o’clock : Ali daima saat 1 de öğle yemeği yer.
15) Tommy smokes cigarette once a day  : Tommy günde bir sigara içer.

 

  NEGATIVE FORMS ( Simple Present Tense Olumsuz  Cümleler )

1)John doesn’t sometimes go fishing: John bazen balık tutmaya gitmez.

2)I don’t often go to pick mushrooms in the village: Köyde sık sık mantar toplamaya gitmem.

3)My sister doesn’t go to the opera on Sundays: Kız kardeşim Pazar günleri operaya gitmez.

4)My uncle doesn’t like to hunt deer:Amcam geyik avlamayı sevmez.

5)My brother doesn’t go to the english course at weekends? Erkek kardeşim hafta sonları İngilizce kursuna gitmez. 

6)My brother-in-law doesn’t play football with his collegues on every Friday: Eniştem her cuma iş arkadaşlarıyla futbol oynamaz.

7)Murat doesn’t drive his car almost everyday: Murat hemen hemen her gün arabasını sürmez.

8)My grandfather doesn’t always shave his beard: Dedem her zaman sakalını kesmez (traş etmez).

9)My cousine usually doesn’t like doing makeup: Kuzenim genellikle makyaj yapmayı yapmaz.

10)Meral doesn’t always read a novel: Meral her zaman roman okumaz.

11) Ayşe doesn’t always  do her homework at weekends : Ayşe ödevlerini daima hafta sonları yapmaz.
12 ) They don’t work in a factory : Onlar bir fabrikada çalışmaz.
13 ) She likes swimming in summer : O yazın yüzmeyi sevmez.
14 ) Ali doesn’t always have lunch at 1 o’clock : Ali daima saat 1 de öğle yemeği yemez
15) Tommy doen’t smoke  cigarette once a day :  Tommy günde bir sigara içmez.

                       INTERROGATIVE FORMS ( Simple Present Tense Soru Cümleleri )

 1)Does John sometimes go fishing? :  John bazen balığa gider mi?

 2)Do I often go to pick mushrooms in the village? : Köyde sık sık mantar toplamaya gider miyim?

 3)Does my sister go to the opera on Sundays? : Kız kardeşim Pazar günleri operaya gider mi?

 4)Does my uncle like to hunt deer? :Amcam geyik avlamayı sever mi?

 5)Does my brother go to the english course at weekends? :Erkek kardeşim hafta sonları İngilizce kursuna gider mi?

 6)Does my brother-in-law play football with his collegues on every Friday? : Eniştem her cuma günü iş arkadaşlarıyla futbol oynar mı?

 7)Does Murat drive his car almost everyday? :Murat hemen hemen her gün arabasını sürer mi?

 8)Does my grandfather always shave his beard? :Dedem her zaman sakalını keser mi?

 9)Does my cousine usually like doing make-up? : Kuzenim genellikle makyaj yapmasını sever mi?

 10)Does Meral always read a novel? :Meral her zaman roman okur mu?

11) Does Ayşe always do her homework at weekends : Ayşe ödevlerini daima hafta sonları yapar mı ?
12 ) Do they work in a factory : Onlar bir fabrikada çalışır mı ?
13 ) Does she like swimming in summer ? O yazın yüzmeyi sever mi ?
14 ) Does Ali always have lunch at 1 o’clock ? : Ali daima saat 1 de öğle yemeği yer mi ?
15) Does Tommy smoke cigarette once a day  ? :  Tommy günde bir sigara içer mi ?

 Simple Present Tense ( Geniş Zaman )

 

Leave a Comment