Simple Past Tense Hakkıında

SIMPLE PAST TENSE, Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN 

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

A – Simple Past Tense Olumlu Cümleler

Sami had breakfast yesyerday morning : Sami dün sabah kahvaltı etti.
Ayşe bought e new book which was sold a lot  yesterday :  Ayşe dün çok satılan yeni bir kitap satın aldı.
The presedent of UN coming to İstanbul to attend the conference yesterday went to Ankara : Dün konferansa katılmak için İstanbula gelen Birleşmiş Milletler başkanı Ankaraya gitti.
Foreign mountaineers moved to Hakkari yesterday evening to climb  Mount Ararat : Yabancı dağcılar Ağrı dağına tırmanmak için dün akşam Hakkari ye hareket etti.
the European Union convened  in Ceneva last week to discuss events in Iraq : Avrupa Birliği geçen hafta Iraktaki olayları görüşmek için  Cenevre de toplandı.
Fatih Sultan Mehmet  conquered İstanbul in 1453 : Fatih Sultan Mehmet İstanbulu 1453 de fethetti.
Ahmet brought his car to the garage to have it  mended last month : Ahmet arabasını tamir ettirmek için geçen ay garaja götürdü.
They went to disco to dance last night : Onlar dün gece dans etmek için diskoya gitti.
We  watched the birds which was flying at the seaside : Deniz kenarında uçan kuşları seyrettik.
One of the passengers getting on the bus began shouting to driver ;: Otobüse binen yolcuların  biri sürücüye bağırmaya başladı.
Children played in the garden by 4 o’clock yesteday afternoon : Çocuklar dün öğleden sonra bahçede saat dörde kadar oyun oynadı.

B – Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

Sami didn’t have breakfast yesyerday morning : Sami dün sabah kahvaltı etmedi.
Ayşe didn’t bring  e new book which was sold a lot  yesterday :  Ayşe dün çok satılan yeni bir kitap satın almadı.
The presedent of UN coming to İstanbul to attend the conference yesterday didn’t go to Ankara : Dün konferansa katılmak için İstanbula gelen Birleşmiş Milletler başkanı Ankaraya gitmedi.
Foreign mountaineers didn’t move to Hakkari yesterday evening to climb  Mount Ararat : Yabancı dağcılar Ağrı dağına tırmanmak için dün akşam Hakkari ye hareket etmedi.
the European Union didn’t conven  in Ceneva last week to discuss events in Iraq : Avrupa Birliği geçen hafta Iraktaki olayları görüşmek için  Cenevre de toplanmadı.
Fatih Sultan Mehmet  didn’t conquer  Edirne  in 1453 : Fatih Sultan Mehmet Edirneyi 1453 de fethetmedi.
Ahmet didn’t bring his car to the garage to have it  mended last month : Ahmet arabasını tamir ettirmek için geçen ay garaja götürmedi.
They didn’t go to disco to dance last night : Onlar dün gece dans etmek için diskoya gitmedi.
We  didn’t watch the birds which was flying at the seaside : Deniz kenarında uçan kuşları seyretmedik.
One of the passengers getting on the bus didn’t begin shouting to driver ;: Otobüse binen yolcuların  biri sürücüye bağırmaya başlamadı.
Children didn’t play  in the garden by 4 o’clock yesteday afternoon : Çocuklar dün öğleden sonra bahçede saat dörde kadar oyun oynamadı.

B – Simple Past Tense Soru Cümleleri


Simple Past TenseDid Sami have breakfast yesyerday morning : Sami dün sabah kahvaltı etti Mi ?

Did Ayşe bring  e new book which was sold a lot  yesterday :  Ayşe dün çok satılan yeni bir kitap satın aldı mı ?
Did The presedent of UN coming to İstanbul to attend the conference yesterday go to Ankara : Dün konferansa katılmak için İstanbula gelen Birleşmiş Milletler başkanı Ankaraya gitti mi ?
Did Foreign mountaineers move  to Hakkari yesterday evening to climb  Mount Ararat : Yabancı dağcılar Ağrı dağına tırmanmak için dün akşam Hakkari ye hareket etti mi ?
Did the European Union conven  in Ceneva last week to discuss events in Iraq : Avrupa Birliği geçen hafta Iraktaki olayları görüşmek için  Cenevre de toplandı mı ?
Did Fatih Sultan Mehmet  conquer İstanbul in 1453 : Fatih Sultan Mehmet İstanbulu 1453 de fethetti mi ?
Did Ahmet bring his car to the garage to have it  mended last month : Ahmet arabasını tamir ettirmek için geçen ay garaja götürdü mü ?
Did they go  to disco to dance last night : Onlar dün gece dans etmek için diskoya gitti mi ?
Did we  watch  the birds which was flying at the seaside : Deniz kenarında uçan kuşları seyrettik mi ?
Did one of the passengers getting on the bus begin shouting to driver ;: Otobüse binen yolcuların  biri sürücüye bağırmaya başladı mı ?
Did children play  in the garden by 4 o’clock yesteday afternoon : Çocuklar dün öğleden sonra bahçede saat dörde kadar oyun oynadı mı ?

 

Leave a Comment