Simple Past Tense ( Di'li Geçmiş Zaman ) Hakkında Bilgiler...

Simple Past Tense ( Di’li Geçmiş Zaman ) Hakkında Bilgiler

Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN,  Simple Past Tense ( Di’li Geçmiş Zaman )

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

AFFIRMATIVE FORM ( Simple Past Tense Olumlu Cümleler )

1)I watched a romantic movie together with my girlfriend at the cinema yesterday :Dün kız arkadaşımla birlikte sinemada romantik bir film izledim.

2)I read the whole book in one sitting last night :Dün gece kitabın tamamını bir oturuşta okudum.

3)Susan broke our all hearts seriously last week : Susan geçen hafta hepimizin kalbini ciddi şekilde kırdı.

4)My father bought a brand new car last year :Babam geçen yıl yepyeni(son model) bir araba satın aldı.

5)My aunt served us some coffee :Halam bize biraz kahve ikram etti.

6)We were all impressed by the Prime Minister’s speech on TV yesterday: Hepimiz dün başbakanın televizyondaki konuşmasından etkilendik.

7)My grandmother had a check up last month : Geçen ay babannem check up yaptırdı.

8)Meltem quarrelled with her neighbour for hours: Meltem saatlerce komşusuyla tartıştı.

9)Two cars collided in front of my eyes ten minutes ago: 10 dakika önce iki araba gözümün önünde çarpıştı.

10)We talked to each other on the phone two days ago: İki gün önce telefonda birbirimizle konuştuk.
11) Asım came to office yesterday to give declared on internet: Asım dün internete ilan vermek için ofise geldi.

 

      NEGATIVE FORMS  ( Simple Past Tense Olumsuz  Cümleler ) 

1) I didn’t watch a romantic movie together with my girlfriend at the cinema yesterday: Dün kız arkadaşımla beraber sinemada romantik bir film izlemedim.

2) I didn’t read the whole book in one sitting last night: Dün gece kitabın tamamını bir oturuşta okumadım.

3) Fortunately,Susan didn’t our all hearts at all last week: Neyse ki,Susan geçen hafta hiçbirimizin kalbini kırmadı.

4)My father didn’t buy a brand new car last year: Babam geçen yıl yepyeni bir araba satın almadı.

5)My aunt didn’t serve us any coffee:Halam bize hiç kahve ikram etmedi.

6)We weren’t impressed at all by the Prime Minister’s speech on TV yesterday: Hepimiz başbakanın TV’deki dünkü konuşmasından hiç etkilenmedik.

7)My grandmother didn’t have a check up last month: Geçen ay babannem check up yaptırmadı.

8)Meltem didn’t quarrel with her neighbour for hours : Meltem saatlerce komşusuyla tartışmadı.

9)Two cars didn’t collide in front of my eyes ten minutes ago: 10 dakika önce iki araba gözümün önünde çarpışmadı.

10)We didn’t talk to each other on the phone two days ago: İki gün önce birbirimizle telefonda konuşmadık.
11) Asım didn’t come to office yesterday to give declared on internet: Asım dün internete ilan vermek için ofise gelmedi.

 

     INTERROGATIVE FORMS (  ( Simple Past Tense Soru  Cümleleri )

1)Did you see Jason yesterday? :Dün Jason’u gördün mü?

2)Did you watch the documentary that I recommended you last week? : Geçen hafta sana tavsiye ettiğim belgeseli izledin mi?

3)Didn’t my mother clean the bathroom? :Annem banyoyu temizlemedi mi?

4)Didn’t we meet each other two years ago? :Biz iki yıl önce tanışmamış mıydık?

5)Did the students go to visit the Mausoleum? Öğrenciler Anıtkabir’i ziyaret etmeye gittiler mi?

6)Did my sister iron my shirt? : Kızkardeşim gömleğimi ütüledi mi?

7)Did Meryem do washing-up in the morning? : Meryem sabah bulaşıkları yıkadı mı?

8)Did you wake up early today? : Bugün erken kalktın mı?

9)Did she go jogging with her friends when she was in the village? : Kasabadayken arkadaşlarıyla koşu yapmaya gitti mi?

10)Did Ayça call her mother? : Ayça annesine telefon etti mi?
11) Did Asım come to office yesterday to give declared on internet: Asım dün internete ilan vermek için ofise geldi mi ?Simple Past Tense ( Di'li Geçmiş Zaman )

Leave a Comment