Reported Speech ( Emir Cümleleri ) Açıklaması.

Reported Speech ( Emir Cümleleri ) Açıklaması

Reported Speech EMİR CÜMLELERİ

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

1 –  ” Please ,post these letters  : Bu mektupları lütfen postala
Mr.Brown asks  his son to post those letters : Bay Brown o mektupları postalamasını istiyor.

2 –  ” Meet me outside the cinema at five o’clock ” : Saat beşte sinemanın dışında benimle buluş.
Sally tells Jack to meet her outside the cinema at five o’clock : Sally saat beşte sinemanın dışında onunla buluşmasını Jack e söylüyor.

3 –  ” Clean your teeth before you go to bed ” : Yatmadan önce dişlerini fırçala.
Peter’s mother reminds him to clean his teeth before he went to bed ” : Peter ın annesi yatmadan önce dişlerini fırçalamasını ,ona hatırlatıyor.

4 – ” Don’t go to school for a week ” : Bir haftalığına okula gitme.
The doctor tells Tim not to go to school for a week : Doktor Tim e bir haftalığına okula gitmemesini söylüyor.

5 –  ” Tell me the time please ” : Lütfen bana saati söyleyin.
The lady requests the man to tell her the time : Hanımefendi saati söylemesini adamdan rica ediyor.

Reported Speech ( Emir Cümleleri )

6 –  ” Don’t run across the street  ” : Caddenin karşısına koşma.
The man tells the little girl not to run  across the street  : Adam küçük kıza karşıdan karşıya koşmamasını söylüyor.

7 –  ” Don’t go out without your coat  : Paltosuz dışarı çıkma.
My mother tells me not to go out without my  coat  : Annem paltosuz dışarı çıkmamamı söylüyor.

8 –  ” Stand up while  you’re speaking to me ” : Benimle konuşurken ayağa kalkın.
The teacher tells the student to stand up while  they were speaking to him :  ” : Öğretmen onunla  konuşurken öğrenciye ayağa kalkmasını söylüyor.

9 –  ” Don’t make a noise when I am out .” : Ben dışarıda iken gürültü yapmayın.
The teacher told the students not to make a noise when he was  out  : Öğretmen öğrencilere o dışarıda iken gürültü yapmamalarını söyledi.

10 –  ” Help your mother in the kitchen ” : Mutfakta annene yardım et.
My father told me to help my  mother in the kitchen : Babam mutfakta anneme yardım etmemi söyledi.

Reported Speech ( Emir Cümleleri )

11 –  ” Don’t eat anything in class ” : Derste bir şey yeme.
The teacher ordered Jim not to  eat anything in class ” : Öğretmen ferste birşey yememesini Jim!e emretti.

12 –  ” Wash your hands before you eat something ” : Bir şey yemeden önce ellerini yıka.
My mother told me to wash my hands before I ate  something : Annem bana bir şey yemeden önce ellerimi yıkamamı söyledi.

13 –  ” Show me your passport,please ” : Lütfen pasaportunuzu gösterin.
The customs officer asked me to show him  my  passport : Gümrük memuru ona pasaportumu göstermemi istedi.

14 –  ” Don’t come home late again ” : Yine eve geç gelme.
Jill wanted her son not to come home again : Jill oğlunun yine eve geç gelmemesini istedi.

15 –  ” Please don’t forget me when you are abroad : Lütfen yurt dışında iken beni unutma.
Liz asked Terry not to  forget her when he was abroad : Liz yurt dışında iken Terry nin onu unutmamasını istedi.

Reported Speech ( Emir Cümleleri )

16 –  ” Don’t  spend your money on fizzy drinks : Paranı asitli içeceklere harcama .
Mrs. Smith told her son no to  spend his money on fizzy drinks : Bayan Smith oğlunun parasını asitli içeceklere harcamamasını söyledi.

Reported Speech ( Emir Cümleleri )17 –  ” Be carefull.Think before you answer : Dikkatli ol.Cevap vermeden önce düşün.
The teacher warned me to be carefull and think before I answered : Hoca dikkatli olmam ve cevap vermeden önce düşünmem için beni uyardı.

18 –  ” Please leave me alone.I want to rest ” : Lütfen beni yalnız bırak.Dinlenmek istiyorum
Linda told Janet to leave her alone because she wanted to rest : Linda istirahat etmek istediği için Janet ın onu yalnız bırakmasını istedi.

 

Leave a Comment