Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) Hakkında Bilgi...

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) Hakkında Bilgi

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) ve Örnekler

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

DÜZ  CÜMLELER

1 –  ” She is waiting in the car” O arabada bekliyor.
What did John say ? John ne dedi ?
He said that she was waiting in the car : Onun arabada beklediğini söyledi.

2 –  ” I don’t want to go with you ”  Seninle gitmek istemiyorum.
What did Mary tell her mother ? Mary annesine ne dedi ?
She told her ( that ) she didin’t want to go with her : O annesine onunla birlikte gitmek istemediğini söyledi.

3 –  ” We left around ten o’clock : Saat 10 civarında ayrıldık.
What did Jim say ? : Jim ne dedi ?
He said ( that ) he had left around ten o’clock : O  saat on civarında ayrıldıklarını söyledi.

4 –  ” I was late for school this morning. ” : Bu sabah okula geç kaldım.
What did Jill tell her mother ? : Jill annesine ne anlattı ?
She told her mother ( that ) she had been late for school that morning  : Bu sabah okula geç kaldığını anlattı.

5 –  ” I’ll come to see you ” : Seni görmeye geleceğim.
What did Sally tell you ? :  Sally sana ne anlattı ?
She told me ( that) she would come to see me : Bana beni görmeye geleceğini söyledi.

6 –  ” We should send it tomorrow ” : Yarın onu göndermeliyiz.
What did Tom tell his father ? : Tom babasına ne dedi ?
He told him ( that ) they should send it the next week . Onu ertesi gün göndermeleri gerektiğini söyledi.

7 –   ” We  can understand you if you speak very slowly ” : Eğer çok yavaş konuşursan seni anlayabiliriz.
What did she tell you ? : O sana ne dedi ?
She told me ( that ) they could understand me if I spoke very slowly : Eğer çok ağır konuşursam beni anlayabileceklerini söyledi.

8 –  ” I can’t think of anything to say ” : Söylemek için bir şey düşünemiyorum.
What did he say ? O ne dedi ?
He said ( that ) he couldn’t think of anything to say : Söylemek için bir şey düşünemediğini söyledi.

9 –  ” The socks under the bed are mine ” Yatağın altındaki çoraplar benim :
What did he say ? : O ne dedi ?
He said ( that ) the socks under the bed were his : Yatağın aaltındaki çorapların onun olduğunu söyledi.

10 –  ” She phoned me yesterday ” : O dün bana telefon etti.
What did Tim say ? Tim ne dedi ? : Tim ne dedi ?
He said ( that )  she had phoned him the day before : Onun ona dün telefon ettiğini söyledi.

11 –  ” I’ve made big a mistake in the exam ” : Sınavda büyük bir hata yaptım.
What didPeter say ? Peter ne dedi 
He said ( that ) he had made a big mistake in the exam : Sınavda büyük bir hata yaptığını söyledi.

12 –  ” The sun rises in the east and sets in the west ” : Güneş doğudan doğar ve batıdan batar.
What did the teacher tell the students ? : Öğretmen öğrencilere ne anlattı ?
He told them ( that ) the sun  rises in the east and sets in the west : Öğretmen öğrencilere güneşin doğudan doğduğunu ve batıdan battığını anlattı.

13 –  ” I don’t like running fast ” : Hızlı koşmayı sevmiyorum.
What did your sister tell you ? : Kız kardeşin sana ne dedi ?
She told me ( that ) she didn’t like running fast : Bana hızlı koşmayı sevmediğini söyledi.

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma )14 –  ” I did my homework when I arrived at home ” : Eve gidince , ödevimi yaptım ” 
What did Hakan tell you ? : Hakan sana ne dedi ?
He told me ( that ) he did his homework when he had arrived at home : O bana eve varınca ödevini yaptığını söyledi.

15 –  I will go to London to improve my language if I win the lottery : Piyangoyu kazanırsam ,dilimi geliştirmek için Londraya gideceğim.
What did Ayşe tell you ? : Ayşe sana ne dedi ?
She told me ( that ) she would go to London to improve her  language if  she  won the lottery : O bana eğer piyangoyu kazanırsa dilini geliştirmek için Londraya gideceğini söyledi.


Leave a Comment