Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) SORU CÜMLELERİ Hakkında Bilgi...

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) SORU CÜMLELERİ Hakkında Bilgi

Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) Soru Cümleleri ve Örnekleri

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

Türk eğitim sistemindeki İngilizce müfredatında yer alan ve Türkçeye dolaylı konuşma olarak çevirebileceğimiz Reported Speech isimli bu konu bir çok kitap yada kaynaklarda Indirect Speech olarak ta yer alır. İki kişinin arasında konuşulan bir konunun konuşanlardan biri tarafından 3. şahıslara aktarımında yada , iki konuşan kişiyi dinleyen 3. bir kişinin , iki kişi arasında geçen bu konuşmayı 4. şahıslara aktarımında cümle yapıları değişir. Eğer konuşulanlar aradan bir süre geçtikten sonra başkalarına aktarılırsa tüm konuşmalar bir derece past yapılır. Bu past yapma konuşmaların geçmişte kalmış olmasındandır. Konuşmalar ,konuşma anında aktarılırsa cümleleri past yapma gereği kalmaz ve cümleler aynen sadece şahıslar değiştirilerek aktarılır. İngilizce gramerin anlaşılması en zor konularından biri olan dolaylı konuşma konusuna İngilizce özel ders programlarında intermediate seviyesindeki derslerde rast geleceksiniz. Aşağıdaki makalede dolaylı İngilizce ile ilgili onlarca örnekten yararlanabilir ve fikir edinebilirsiniz.

 

SORU CÜMLELERİ ( Yardımcı Fiille başlayan )

1 –  ” Are you busy today ? ” Bu gün meşgul müsün ?
She asked me if I was busy that day : O bana meşgul l olup olmadığımı sordu.

2 –  ” Did you spend all your money on casettes ? ” : Bütün paranı kasetlere mi harcadın ?
My mother wanted to know if I had spent all my money on casettes : Annem tüm paramı kasetlere harcayıp harcamadığımı öğrenmek  istedi.

3 –  ” Will Jane be in class tomorrow ? ” Jane yarın derste olacak mı ?
Tom wondered if she would be in class the next day / the following day : Tom Jane i,n ertesi gün derste olup olmayacağını merak etti.

4 –  ” Were you late for school yesterday ? ” Dün okula geç mi kaldın ?
My mother asked me if I had been late for school the day before : Annem dün okula geç kalıp kalmadığımı sordu.

5 –  ” Did you go to the party last night,Tom ? ” Tom dün gece partiye gitttin mi ?
Jill wanted to know if I had gone to the party the previous day : Jill dün partiye gidip gitmediğimi öğrenmek istedi.” 

6 –  ” Have you spent much money on the tour of Europe ? ” Avrupa Turuna çok para harcadın mı ?
Sally asked John if he had spent much much money on the tour of Europe : Sally John un Avrupa turuna çok para harcayıp harcamadığını sordu.

7 –  ” Was the film boring or interesting ? ” : Film ilginç mi yoksa sıkıcı mıydı ?
Jane wondered if the film had been  boring or interesting : Jane filmin sıkıcı yada ilginç olup olmadığını merak etti.

8 –  ” Did you practise your English in London ? ” İngilizceni Londrada denedin mi ?
Murat asked me if I had practised my English in London : Murat İngilizce mi Londra da deneyip denemediğimi sordu.

9 –  ” Should I learn to swim ? ” : Yüzme öğrenmem gerek mi ?
The boy asked me if he should learn to swim : Çocuk bana yüzme öğrenmesinin gerekli olup olmadığını sordu.

10 –  ” Did Peter give my umbrella ? ” Peter benim şemsiyemi verdi mi ?
David asked Linda if David had given his umbrella : David Linda ya şemsiyesini verip vermediğini sordu.

11 –  ” Do I have to take the dictionary to school every day ? ” : Sözlüğü her gün okula götürmek zorunda mıyım ?
The boy asked if he had to take the dictionary to school every day : Çocuk sözlüğü her gün okula götürmek zorunda olup olmadığını sordu.

12 –  ” Can you go to the meeting with me ? ” : Benimle toplantıya gidebilir misin ?
Jim asked us if we could go to the meeting with him : Jim bize onunla birlikte toplantıya gidip gidemeyeceğimizi sordu.

13 –  ” Did you enjoy your trip yesterday ? ” : Dün gezide eğlendin mi ?
Tim asked his friends if I had enjoyed my trip the day before : Tim arkadaşlarına geçen günkü gezintide eğlenip eğlenmediklerini sordu.

14 –  ” Were you with your friends last night ? ” Dün gece arkadaşların ile birlikte miydin ?
My sister asked me if I had been with my friends the nigt before : Kız kardeşim geçen gece arkadaşlarım ile birlikte olup olmadığımı sordu.

15 –  ” Did you remember to turn the lights off ? ” : Işıkları kapatmayı unuttun mu ?.
He asked me if I had  remembered to turn rhe lights off : O bana ışıkları kapatmayı unutup unutmadığımı sordu.

16 –  ” Have you  posted the letters ? “
He asked the secretary if I had posted the letters : Ho sekreterine mektupları postalayıp postalamadığını sordu.

17 –  ” Will you lend me your dictionary ? ” Bana sözlüğünü ödünç verir misin ?
Mary asked Peter if he would lend her his dictionary : Mary Peter dan sözlüğünü ona ödünç verip veremiyeceğini sordu.


Reported Speech ( Dolaylı Konuşma ) , Soru Cümleleri18 –  ” Have you ever been to Paris ? ” : Hiç Paris te bulundun mu ?

Sally asked Tom if he had been to Paris : Sally Tom un Pariste hiç bulunup bulunmadığını sordu.

19 –  ” Did you arrive on time ? ” : Tam vaktinde vardın mı ?
Sally asked Tom if he had arrived on time : Sally Tom a vaktinde varıp varmadığını sordu.

20 –  ” Have you seen my new dress ? ” : Yeni elbisemi gördün mü ?
I asked Mary if she had seen my new dress : Mary ye benim yeni elbisemi görüp görmediğini sordum.

İngilizce özel ders programlarında yer alarak İngilizce öğrenmek yada belli seviyede ki İngilizcelerini geliştirmek isteyen öğrenciler iletişim sayfasından bizim ile iletişime geçebilir.

 

Leave a Comment