Present Perfect Tense Konusu

Present Perfect Tense, GEÇMİŞLE ŞİMDİ ARASINDA BAĞLANTI KURMA

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

A – Present Perfect Tense Olumlu Cümleler

Arzu has cooked a meal for guests since this morning : Arzu bu sabahtan beri misafirler için yemek pişirmekte.
Zerrin has had a boat for a long time : Zerrinin uzun zamandan beri bir teknesi var.
Oktay has fixed my computer today : Oktay bu gün benim bilgisayarımı tamir etti.
My boss and his family have visited London to see Big Ben  this summer : Patronum ve ailesi bu yaz Big Beni görmek için Londraya gitti.
The third bridge which has been constructed over the Bosphorous has been about finishing : Boğaz üzerine kurulan üçüncü köprü bitmek üzere.
He has spoken several times to the manager about moving to another branch : O yönetici ile başka bir branşa geçmek hakkında bir kaç kez konuştu.
Banu has been afraid of thunder since she was a child : Banu çocukluğundan beri gök gürültüsünden korkmakta ( korkar ).
They have had the opportunity to have a long holiday for years : Onların yıllardan beri uzun bir tatile çıkmak için fırsatı vardı.
There have been great price rises in the last six months : Son altı ay içinde muazzam fiyat artışları oldu.
Asım has read twenty  pages of the book since I gave it to him : Asım kitabı ona verdiğimden beri yirmi sayfa okumuş .
They have ridden on a camel once : Onlar bir kaz deveye binmiş.
There have been some changes in my house lately : Son zamanlarda benim evde bazı değişiklikler oldu.

B – Present Perfect Tense Olumsuz Cümleler

Arzu hasn’t cooked a meal for guests since this morning : Arzu bu sabahtan beri misafirler için yemek pişirmemiş.
Zerrin hasn’t had a boat for a long time : Zerrinin uzun zamandan beri bir teknesi yok.
Oktay hasn’t fixed my computer today : Oktay bu gün benim bilgisayarımı tamir etmedi.
My boss and his family haven’t visited London to see Big Ben  this summer : Patronum ve ailesi bu yaz Big Beni görmek için Londraya gitmedi.
The third bridge which has been constructed over the Bosphorous hasn’t been about finishing : Boğaz üzerine kurulan üçüncü köprü bitmek üzere değil.
He hasn’t spoken several times to the manager about moving to another branch : O yönetici ile başaka bir branşa geçmek hakkında bir kaç kez konuşmadı.
Banu hasn’t been afraid of thunder since she was a child : Banu çocukluğundan beri gök gürültüsünden korkmamış ( korkmaz ).
They haven’t had the opportunity to have a long holiday for years : Onların yıllardan beri uzun bir tatile çıkmak için fırsatı yoktu.
There haven’t been great price rises in the last six months : Son altı ay içinde muazzam fiyat artışları olmadı.
Asım hasn’t read twenty  pages of the book since I gave it to him : Asım kitabı ona verdiğimden beri yirmi sayfa okumamış.
They haven’t  ridden on a camel once : Onlar bir kaz deveye binmemiş.
There haven’t been any changes in my house lately : Son zamanlarda benim evde hiç değişiklik olmadı.

C – Present Perfect Tense Soru Cümleleri

Has Arzu  cooked a meal for guests since this morning : Arzu bu sabahtan beri misafirler için yemek pişirmekte mi ?
Has Zerrin had a boat for a long time : Zerrinin uzun zamandan beri bir teknesi var mı ?
Has Oktay  fixed my computer today : Oktay bu gün benim bilgisayarımı tamir etti mi ?
Have my boss and his family  visited London to see Big Ben  this summer : Patronum ve ailesi bu yaz Big Beni görmek için Londraya gitti mi ?
Has the third bridge which  been constructed over the Bosphorous has been about finishing : Boğaz üzerine kurulan üçüncü köprü bitmek üzere mi ?
Has he  spoken several times to the manager about moving to another branch : O yönetici ile başaka bir branşa geçmek hakkında bir kaç kez konuştu mu ?
Has Banu  been afraid of thunder since she was a child : Banu çocukluğundan beri gök gürültüsünden korkmakta mı  ( korkar mı )  ?
Have they  had the opportunity to have a long holiday for years : Onların yıllardan beri uzun bir tatile çıkmak için fırsatı varmıydı ?
Have there  been great price rises in the last six months : Son altı ay içinde muazzam fiyat artışları oldu mu ?
Has Asım read twenty  pages of the book since I gave it to him : Asım kitabı ona verdiğimden beri yirmi sayfa okumuş  mu ?
Have they  ridden on a camel once : Onlar bir kaz deveye binmiş mi ?
Have there been any  changes in my house lately : Son zamanlarda benim evde hiç değişiklikler oldu mu ?

Present Perfect Tense

Leave a Comment