Present Participles Hakkında Bilgi.

Present Participles Hakkında Bilgi

Deduction of Present Participles KISALTILMIŞ CÜMLELER

 1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

 

Present Participles Hakkında Notlar

 

1 –  A time bomb exploded : Bir saatli bomba patladı.
It killed five people : Beş kişiyi öldürdü.
A time bomb exploded killing five people : Bir saatli bomba patlayarak beş kişi,yi öldürdü.

2 –  The earth goes round the sun : Dünya güneşin etrafında döner.
The earth rotates on its axis : Dünya kendi ekseni etrafında döner.
The earth goes round the sun , rotating son its axis : Dünya kendi ekseni etrafında dönerek güneşin etrafında döner.

3 –  Janet is sitting under the tree : Janet ağacın altında oturuyor.
She is doing nothing : Hiç bir şey yapmıyor.
 Janet is sitting under the tree doing nothing : Jane ağacın altında hiç bir şey yapmadan oturuyor.

4 –  Gökhan is there : Gökhan orada.
He is playing the piano : O piyano çalıyor.
 Gökhan is there playing the piano : Hökhan orada piyano çalıyor.

5 –  There was a bearded man in the street : Sokakta sakallı bir adam vardı.
He was handing leaflets to passers-by : O sokaktan gelip geçenlere risale dağıtıyordu. 
There was a bearded man in the street handing leaflets to passers-by : Sokakta gelip geçenlere risale dağıtan sakallı bir adam vardı.

6 –  Canan was sitting at the table : Canan masada oturuyordu.
She was writing a letter : O bir mektup yazıyordu.
Canan was sitting at the table  writing a letter : Canan masada oturarak mektup yazıyordu.

7 –  Tom’s father died : Tom un babası öldü.
He left the house to Tom : O evi Toma bıraktı.
Tom’s father died  leaving  the house to Tom : Tom un babası evi Tom a bırakarak öldü.

8 –  They came back from their holiday : Onlar tatilden geri döndü.
They felt completely refreshed : Tamamen dinlendiler.
They came back from their holiday feeling  completely refreshed : Onlar tatilden tamamen dinlenerek döndüler.

9 –      They sat up till midnight : Onlar gece yarısına kadar oturdular.
They discussed their plans for their holiday : Tatil planlarını tartıştılar.
They sat up till midnight discussing their plans for their holiday  : Onlar tatil planlarını tartışarak gece yarısına kadar oturdular.

10 –  Lisa is sitting beside the man : Lisa adamın yanında oturuyoe.
She is reading a newspaper : Bir gazete okuyor.
 Lisa is sitting beside the man  reading a newspaper : Lisa gazete okuyarak adamın yanında oturuyor.

11 –  Maria was sitting in the airport : Maria hava alanında oturuyordu.
She was waiting to get on the plane to London : Londra ya gidecek uçağa binmek için hava alanında bekliyordu.

12 –  A friend borrowed some money from me : Bir arkadaş benden biraz borç para aldı.
He promised to pay it back for a few days : Parayı bir kaç gün içinde ödeyeceğine söz verdi.
 A friend borrowed some money from me promisinf to pay it back for a few days : Bir arkadaş bir kaç gün içinde ödeyeceğine söz vererk benden biraz borç para aldı.

13 –  The two girls did the housework : Ev işini iki kız yaptı.
Ayşen made the beds and Yıldız did the dishes : Ayşen yatakları yaptı  Yıldız bulaşıkları yıkadı.
 The two girls did the housework , Ayşen making the beds and Yıldız doing the dishes : Ayşen yatakları yaparak,Yıldız bulaşıkları yıkıyarak ,iki kız ev işi yaptılar.

Present Participles14 –  We stayed at home last night : Biz dün gece evde kaldık.
My sister watched television and my brother played the piano : Kız kardeşim televizyon seyretti erkek kardeşim piyano çaldı.
We stayed at home last night My sister watching television and my brother playing the piano : Dün gece kız kardeşim televizion seyrederek erkek kardeşim piyano çalarak evde kaldık.

 

Leave a Comment