Pişmanlık İfadesi (WISH / IF ONLY) Hakkında Bilgi...

Pişmanlık İfadesi (WISH / IF ONLY) Hakkında Bilgi

Pişmanlık İfadesi ( WISH / IF ONLY ) Örnekleri

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

A. Şimdiki zamanda pişmanlık ifade etmek için WISH / IF ONLY + SIMPLE PAST   kalıbı kullanılır.Bu yapıyı olmasını istediğimiz  bir şeyin istediğimiz gibi olmadı zaman kullanırız ve daima gerçek olayın tersini hayal ederiz.

Örnekler :
I wish I had a bicycle : Keşke bir bisikletim olsaydı ( ama bisikletim yok )
I wish she lived with us : Keşke o bizimle birlikte yaşasaydı ( ama yaşamıyor )
I wish I were taller : Keşke daha uzun boylu olsaydım ( değilim )

WISH  ve  IF ONLY ifadelerinden sonra simple past kullanılır ama anlamı şimdiki ve gelecek zamandır.

WISH yerine IF ONLY ifadesini öok daha güçlü istek ve pişmanlıklarda kullnırız.

In formal denilen günlük konuşmalarda ” to be ” yardımcı fiilini ” WERE ” olarak kullanırız.

B. WISH / IF ONLY + WOULD

a ) Birini veya birşeyi değiştirmek istediğimiz zaman 
Örnek : I wish it would stop raining : Keşke yağmur yağmasaydı.

b ) gelecekte birşeyin olmasını istediğimiz zaman 
Örnek : I wish you would us : Keşke bizi ziyaret etseydin.

c ) Biri yada birşey canımızı sıktığında yada birşeyin veya diğer insanların canımızı sıkan alışkanlıkları ile ilgili şikayetlerimiz olduğu zaman 
Örnek :  I wish she would be tidy.

Can sıkan alışkanlıklarımız hakkında konuştuğumuz zaman
Örnek : I wish I could stop biting my nails: Keşke tırnaklarımı yemekten vaz geçsem:

Kurulan cümlenin öznesi ” I ” yada ” we ” olduğunda WOULD kullanmayız yerine ” COULD ” kullanılır.
Örnek : I wish I could stop smoking : Keşke sigara içmekten vazgeçsem .

ALIŞTIRMALAR  ( exercises )

1 ) She is sorry he is not rich. O zengin olmadığından üzgün.
She wishes he were rich : Keşke o zengin olsaydı.

2 ) I don’t have a helicopter : Bir helikopterim yok.
If only I had a helicopter : Keşke bir helikopterim olsaydı.

3 ) Jane is sorry she is not a pop singer : Jane bir pop şarkıcısı olmadığı için üzgün.
Jane wishes she could be a pop singer : Keşke o bir pop şarkıcısı olabilseydi.

4 ) Tom is sorry he can’t play the quitar well : Tom iyi gitar çalamadığı için üzgün.
Tom wishes he could play the quitar well : Keşke o iyi gitar çalabilse idi.

5 ) I am sorry I have a big nose : Büyük bir burnum olduğu için üzgünüm.
If only I couldn’ have a big nose :Keşke büyük bir buruna sahip olmasa idim

6 ) My son doesn’t like school ; Oğlum okulu sevmiyor.
If only my son liked school : Keşke oğlum okulu sevseydi.

7 )  I don’t live in the centre of the city : Şehrin merkezinde yaşamıyorum.
I wish I could live in the centre of the city : Keşke şehrin merkezinde yaşayabilseydim.

8 ) She doesn’t know how to write a composition : O Bir kompozisyonun nasıl yazılacağını bilmiyor.
She wishes she knew how to write a composotion: Keşke bir kompozisyonun nasıl yazılacağını bilseydi.

9 ) I am sorry I can’t come to the party with you this evening : Bu akşam seninle birlikte partiye gelemeyeceğimden üzgünüm
If only I could come to the party with you this evening :  Keşke bu akşam seninle birliktaepartiye gelebilseydim.

10 )  I don’t know where he is now. Onun nerede olduğunu bilmiyorum.
If only I knew where he is now : Keşke onun nerede olduğunu bilseydim.

11) Sally is soryy she can’t lose weight : Sally kilo veremediğine üzgün.
If only she could lose weight : Keşke kilo verebilseydi.

12 ) She is sorry she won’t help you : Sana yardım etmeyeceğinden üzgün.
If only she would  help you :  Keşke sana yardım edebilse.

13 ) Tim is sorry he can’t dance well . Tim iyi dans edemediğine üzgün.
Tim wishes he could dance well : Keşke Tim iyi dans edebilse.

Pişmanlık İfadesi ( WISH / IF ONLY )14 ) I am sorry the teacher will give an exam today : Hovanın bugün sınav yapmasına üzgünün.
If only the teacher wouldn’t give an exam today :  Keşke hoca bugün sınav yapmasa.

15 ) we are sorry we are not in a hotel by the sea now : Şu anda deniz kenarında bir otelde olmadığımıza üzgünüm.
wWe wish we were  in a hotel by the sea now : Keşke Şu anda deniz kenarında bir otelde olsak.

Pişmanlık İfadesi ( WISH / IF ONLY )

Leave a Comment