Pişmanlık İfade Etme ( WISH / IF ONLY ) + Past Perfect Hakkında...

Pişmanlık İfade Etme ( WISH / IF ONLY ) + Past Perfect Hakkında

Pişmanlık İfade Etme ( WISH / IF ONLY ) + Past Perfect Örnekleri

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

Geçmişte olmuş yada olmamış şeyler hakkında konuşurken ( WISH / IF ONLY ) + Past Perfect şeklinde bir yapı kullanılır. Bu yapı geçmiş zamanda yapılan bir olay yada aksiyonla ilgili olarak pişmanlık ifade etmek amacı ile kullanılır.

Örnekler : I wish I hadn’t sold my car : Keşke arabamı satmasaydım ( Sattığıma üzgünüm )
I wish I had done my homework last night : Keşke dün gece ödevimi yapsaydım : ( yapmadım )
Bu örneklerde geçmişte üzgün olduğumuz olaylar hakkında konuşmak için kullanılır.

Bu durumlarda ayrıca perfect conditional ( could have+ v 3 ) de kullanılır.

Örnekler :

a ) Mrs. Brown didn’t finish the housework : Bayan Brown ev işini bitirmedi.
Mrs. Brown wishes she had finished the housework : Keşke Bayan Brown ev işini bitirseydi.

b ) I couldn’t find my umbrella : Şemsiyemi bulamadım.
If only I could have found it : Keşke onu bulabilseydim.

NOT :  ( WISH / IF ONLY )  ifadesinden sonra (  would have + v 3 ) kullanılmaz.

ALIŞTIRMALAR ( EXERCISES ) 

1 ) I was late for work yesterday : Dün işe geç kaldım.
If only I hadn’t been late for work yesterday : Keşke dün işe geç kalmasaydım.

2 ) Sally lost her handbag : Sally el çantasını kaybetti.
Sally wishes she hadn’t lost her handbag : Keşke el çantasını kaybetmeseydi.

3 ) He had an accident last night : Dün gece kaza yaptı.
If only he hadn’t had an accident last night : Keşke o dün gece kaza yapmasaydı.

4 ) Jim played a bad joke on her sister : Jim kızkardeşine kötü bir oyun oynadı .
Jim wishes he hadnt played a bad joke on her sister : Keşke Jim kızkardeşine kötü bir oyun oynamasaydı .

5 ) I didn’ understand what she said. Onun söylediği şeyi anlamadım.
I wish I had understood whar she said : Keşke söylediği şeyi anlasaydım.

6 ) Jim couldn’t catch the school bus : Jim okul otobüsüne yetişemedi.
If only he could catch the school bus :  Keşke Jim okul otobüsüne yetişebilseydi.

7 ) There was good film on tv, but I did’t see it : Televizyonda iyi bir film vardı ama ben görmedim.
I wish I had seen it : Keşke o filmi görseydim.

8 ) She didn’t tell me the truth : O bana doğruyu anlatmadı.
I wish she had told me the truth  :  Keşke bana doğruyu anlatsaydı.

9) A : Did you go to the concert last night : Dün gece konsere gittin mi ?
B : Yes , I did , but I wish hadn’t been to the concert last night : Evet gittim ama keşke gitmeseydim.It was terrible :  Berbattı.

10 ) A : Did you invite Peter to your party ? Peter ı partine davert ettin mi ?
B :  No , I didn’t , but I wish I had invited him : Hayır etmedim ama keşke davet etseydim.

DURUMA UYGUN IF ONLY / I WISH YAPILARININ KURULUŞU

Pişmanlık İfade Etme ( WISH / IF ONLY ) + Past Perfect1 ) Jane took my dictionary , but she didn’t bring it back : Jane benim sözlüğümü aldı ama geri getirmedi.
I wish I hadn’t given it to her : Keşke ona vermeseydim.

2 ) The fish I ate was  not fresh.I was sick last night. Dün gece yediğim balık taze değildi.Hastalandım.
If only I hadn’t eaten it : Keşke onu yemeseydim.

3 ) My father went to İstanbul. 
I wish I had gone  with him : Keşke bende onunla gitseydim.

4 ) I am half-asleep now because I worked all night : Bütün gece çalıştığım için şimdi, yarı yarıya uykum var.
I wish I hadn’t worked all night : Keşke bütün gece çalışmasaydım.

5 ) Tom could answer two of the questions in the exam : Tom sınavda soruların iki tanesini cevaplayabildi.
Tom wishes he could have answered all of the questions : Keşke o tüm sorulara cevap verebilseydi.

Leave a Comment