Past Participles Hakkında Notlar.

Past Participles Hakkında Notlar

Deduction of Past Participles KISALTILMIŞ CÜMLELER

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

1 –  If you are stopped,say nothing.
If stopped,say nothing : Eğer durdurulursan hiç bir şey söylem.

2 –  It has several disadvantages when it is compared with the old job.
It has several disadvantages when compared with the old job : Eski işi ile kıyaslandığında bunun bir kaç dezavantajı var.

3 –  If I am given a cahance , I can prove thatI am able to do it.
 Given me a cahance , I can prove thatI am able to do it.Bana bir şans verilirse,bunu yapabileceğimi kanıtlayabilirim.

4 –  Leave it in oven until it is cooked to a light brown colour .
Leave it in oven until  cooked to a light brown colour  : Açık kahve rengi olana kadar , onu fırında tut.

5 –  Once the brain is deprived of oxygen , it dies.
Once the brain  deprived of oxygen , the brain dies : Beyin oksijensiz kalır kalmaz ölür.

6 –  The frog turned into a prince when it was kissed.
The frog turned into a prince when was kissed : Kurbağa öpülünce,prense dönüştü.

7 –  If it is used economically , one tin will last for at least six weeks .
Used economically , one tin will last for at least six weeks  : Ekonomik bir şekilde kullanılan bir teneke en az 6 hafta gider.

8 –  As Linda was exhausted , she finally collapsed beside a large rock .
Exhausted , Linda finally collapsed beside a large rock : Linda yorgun olduğu için büyük bir kayanın yanına yıkıldı.

9 –  Since the prisoner was wrapped in a blankedagainst the cold , he spent the night in the park .
Wrapped in a blanked against the cold , the prisoner  spent the night in the park  : Mahkum soğuğa karşı battaniyeye sarılmış olduğu için , geceyi parkta geçirdi.

10 –  Because my father was dressed in his uniform , he looked uncomfortable at the party .
Dressed in his uniform , my father looked uncomfortable at the party  : Babam üniformasını giydiği için , partide rahatsız görünüyordu.

11 –  As my brother was born and bred in a village , he was bewildered when he came to London.
Born and bred in a village , my brother was bewildered when he came to London : Erkek kardeşim bir köyde doğduğu ve büyüdüğü için Londra ya gelince şaşkınlığa uğradı.

12 –  As they were released from their cages , the monkeys made a mad dash for the nearby trees.
Released from their cages , the monkeys made a mad dash for the nearby trees Maymunlar kafeslerinden salıverildiklerei için yakındaki ağaçlara doğru çılgınca saldırdılar.

13 –  As the plane was delayed by technical problems , it took off an hour late.
Delayed by technical problems ,  the plane  took off an hour late : Teknik sorunlar nedeni ile uçak geçikmiş olduğundan , bir saat geç havalandı.

14 –  We want our house to be painted white.
We want our house  painted white : Evimizin beyaza boyanmasını istiyoruz.

15 –  Nazan wants her mistakes to be coırrected by me.
Nazan wants her mistakes coırrected by me :  Nazan yanlışlarının benim tarafımdan düzeltilmesini istiyor.

Past Participles16 –  The car was parked outside her  house.
I saw it
I saw the car parked outside her house : Arabayı onun evinin dışında park edilmiş olarak gördüm.

17 –  Have you ever seen a television thrown through a window  : Hiç bir televizyonun pencereden fırlatıp atıldığını gördünüz mü ?

18 –  I heard the word ” liberty ” repeated several timesin a strange voice : Özgürlük sözcüğünün bir kaç kez tuhaf bir sesle tekrar edildiğini işittim.

 

 

Leave a Comment