Modals ( Should / Ought to ) | Kipler Hakkında Bilgi.

Modals ( Should / Ought to ),Kipler,

Modals ( Should / Ought to ) | Kipler Hakkında Bilgi

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

A ) Birine tavsiyeler verdiğimizde yada birinden tavsiye istediğimizde cümleleri Modals ( should / ought to ) Kipler ile kurarız.

ÖRNEK :

Ahmet : I’ve got a sore throat.What should I do ? : Boğazım ağrıyor.Ne yapmalıyım ?
Bülent : You should see a doctor : Bir doktorla görüşmeli
You should’t drink cold water : Soğuk su içmemelisin.

B ) Yapılması gereken bir şeyin doğru ve en iyi şekilde yapılması istendiğinde cümleleri ( should / ought to ) ile kurarız.

ÖRNEK :

We should study for the exam : Sınav için çalışmalayız.(Sınav için ders çalışmak doğru bir şey ve ayrıca bu bizim görevimiz.

Should ve ought to aynı anlama sahiptirler ama ought to , should dan daha güçlüdür.Bu nedenle ought to ile daha çok görev veya yasalardan bahsederken cümle kurulur.

ÖRNEK :

I ought to report the accident to the police : Kazayı polise bildirmem gerek.

Should , ought to ya göre daha yaygın kullanılır.
Should  ve  ought to ile kurulu bir cümle reported speech denilen yapıda kullanıldığında değiştirilmezler.

ÖRNEK :

The teacher said to me ” You should be more careful “
The teacher told me that I should be more careful : Öğretmen bana daha dikkatli olmamı söyledi.

Exercises ( Alıştırmalar )

SAVE SOME MONEY / LEAVE THE PIECES ON THE GROUND / TAKE IT TO THE GARAGE / STAY IN BED / GO TO THE LIBRARY / CHANGE IT / PRACTISE IT / SEND SOME FLOWERS / HELP HER / COMPLAIN TO THE HOTEL MANAGER

1  –  Jane needs an ancyclopediato do her homework : Jane in ödevini yapması için bir ansiklopediye ihtiyacı var.
She should go to the library do her homework : O ödevini yapmak için kütüphaneye gitmeli.

2 –  Tom wants to buy a new bike . but he hasn’t got enough money : Tom yeni bir bisiklet almajk istiyor ama yeterli parası yok.
He should save some money to buy a new bike : Yeni bir bisiklet almak için biraz para biriktirmeli.

3 –  Carol bought a skirt yesterday,but it’s too big for her : Carol dün bir etek satın aldı ama etek onun giyemeyeceği kadar büyük.
She should chage it :O eteği değiştirmeli.

4 –  Mrs. Parker wants to carry the suitcases,but she can’t : Bayan Parker valizleri taşımak istiyor ama taşıyamıyor.
Her son  should help her to carry the suitcases : Oğlu valizleri taşımak için ona yardım etmeli.

5 –  She dropped the glass and broke it : O bardağı yere düşürdü ve kırdı.
She souldn’t leave the pieces on the ground : Praçaları yerde bırakmamalı : Bardak parçalarını yerde bırakmamlı.

6 –  Emre wants to improve his English : Emre ingilizcesini gel,iştirmek istiyor.
He should practise it : O alıştırma yapmalı.

7 –  There’s something wrong with my car.I sounds terrible : Arabamın bir arızası var.berbat sesler çıkarıyor.
I think I should take it to the garage : Sanırım onu garaja götürmeliyim. Arabayı garaja götürmek yapılması gereken doğru bir hareket )

8 –  The room which I reserved is not clean : Ayırttığım oda temiz değil.
I should complain to the hotel manager : Otel müdürüne şikayet etmem doğru olacak ( yapılması gereken en iyi şey bu )

Modals ( Should / Ought to ) | Kipler9 –  Jimmy has a temperature : Jimmy nin ateşi var.
He should stay in bed : O yatakta kalmalı. Yatakta kalması doğru bir hareket )

10 –  My aunt’s birthday is next Saturday : Halamın doğum günü gelecek Cumartesi.
I should send some flowers : Bir kaç çiçek göndermeliyim ( göndermem doğru olur )

11 –  Sally’s husband snoıres in his sleep : Sally nin kocası uyguda horluyor.
He should see a doctor : O bir doktorla görüşmeli.

Leave a Comment