Lys 5 Bireysel Özel Ders : Bu programa katılmak isteyen Lys 5  adaylarına , Lys 5 özel ders ders programları.

LYS 5 ÖZEL DERS
( SINAVDA NET 20 ARTIŞ GARANTİSİ )

Lys 5 Özel Ders Programı

1 –   Lys 5 Özel ders ( Bireysel –  Lys 5 Özel Ders )
2 –   Lys 5 Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan   Lys 5 Özel ders )

Lys 5 Bireysel Özel Ders : Bu programa katılmak isteyen Lys 5  adaylarına , Lys 5 özel ders ders programlarının uygulandığı Lys 5 özel ders birimlerinde günler ve derslerin saatleri konusunda Lys 5 Özel Derste verilen bir  öncelik vardır. Programların gerçekleştirileceği gün ve saatleri   Lys 5 adayı, yaşadığı hayatın hiç bir aşamasında değişiklik yapmadan ve her hangi bir aksamaya neden olmayacak biçimde kendi belirler. Bu konuda öncelik  Lys 5 adayınındır. Bireysel   Lys 5 özel ders programlarının işlenişinde en önemli sorun , bireysel   Lys 5 özel ders alacak olan adaya kaç ders verilmesi gerektiğinin tayinidir.  Lys 5  adaylarına , Birebir Lys 5 özel ders programlarının uygulandığı Lys 5 özel ders birimlerinde kaç ders verileceğinin anlaşılması   için adaya İngilizce seviye sınavı uygulanır ve seviyesi belirlenir, daha sonra belirlenen bu seviyeye adayın sınavda almak istediği not eklenerek bir ortalama alınır ve  Lys 5  adaylarına , Lys 5 özel ders  programlarının uygulandığı Lys 5 özel ders birimlerinde kaç ders verilmesi gerektiği anlaşılır .


4 kişilik Grup halinde Lys 5 özel ders :
Grup şeklinde  özel  Grup Lys 5 ders almak isteyen adaylara   seviye tespit sınavı yapılır ve seviyeleri denk  yada en azından bir birine çok yakın seviyeleri olan adaylardan 4 kişilik homojen gruplar kurulur. Eğitim alanında, grup dersleri icraatında grupların 4 kişiden oluşturulması ideal bir olaydır .Grup sayısının 4 kişi gibi az bir sayıdan meydana gelmesi sonucunda , grup derslerine giren ve eğitim veren hocaların adaylarla teker teker alakadar olması sağlanır ki buda grup derslerine bireysel  Lys 5 özel ders niteliği kazandırır. Ayrıca 4 kişilik Lys 5 Özel Ders grup derslerinde eğitim alan adaylar, kalabalık gruplarda sahip olamadıkları ” soru sorma ” gibi bir avantaj sahibi olurlar ve anlamadıkları konularla ilgili soruları rahatlıkla sorabilirler.

NEDEN BİZ

♣ Gerek bireysel  Lys 5 özel ders programlarının uygulamasında gerekse grup  Lys 5 özel ders uygulamalarında  ders veren öğretmenler gerçek Lys 5 hocalarıdır ve konularında yılların deneyimine sahip uzman hocalardır.

Lys 5 akademik eğitim konusunda kendisine güvenen bizler ,  Lys 5 programlarının işlenmesi aşamasında senet vs gibi yasal kağıtlarla öğrenciyi ders almak zorunda bırakan ve öğrenciyi ders  almaya mecbur eden işlemler uygulanmaz. Öğrenci istediği an dersi bırakabilir. Uygulanan  programlardan memnun kalırsa Lys 5 özel ders programlarının uygulandığı Lys 5 özel ders birimlerinde dersi sürdürür.

♣ Gerek bireysel  Lys 5 özel ders programlarının gerçekleşmesinde  gerekse grup   Lys 5 özel ders uygulamalarında, Lys 5 adaylarına sadece gramer bilgisi verilmez bu bilginin yanı sıra Lys 5 özel ders programlarının uygulandığı Lys 5 özel ders birimlerinde  Lys 5   sınav teknikleri ve Lys 5 sınav taktikleri eğitimi de verilir.

♣  Lys 5 gibi akademik seviyedeki sınavlarda vocabulary ( kelime dağarcığı ) büyük önem kazanır. Ne kadar çok sayıda akademik kelime bilinirse sınav o kadar kolay geçilir. . Özellikle reading ( okuma parçası) passage da sorulan soruların anlaşılabilmesi ve sorulan soruların rahatlıkla anlaşılabilmesi açısından akademik kelime haznesi bilgisi  Lys 5 sınavının kalbidir. Bu yüzden Lys 5 Sınavı hazırlık öğrencilerine gerekli olan akademik kelime çalışmaları verilir ve yaptıkları çalışmalar yakından takip edilir.

Bireysel Lys 5 özel ders ve grup şeklinde icra edilen lys 5 özel ders programlarında, öğrencilere eğitimi verilen lys 5 sınav teknikleri ve lys 5 sınav taktikleri ile öğrencinin daha önce deneme sınavlarında elde ettiği ” net sayısı” Lys 5 özel ders programlarının uygulandığı Temel Lys 5 özel ders birimlerinde en az 10 yada 20 tane arasında arttırılır.


genel/reported-speech-dolayli-konusma/Lys 5 sınavında yer alan okuma parçalarının çözümü için özel çözümler verilir. .Ayrıntı sorularının nasıl çözülmesi gerektiği , hangi sorunun ayrıntı hangi sorunun ise paragrafın ana fikrini sorduğunu ve bu sorulan soruların paragrafın neresinde yer aldığı , nasıl bulunacağı , bulduktan sonra soruların nasıl cevaplanması gerektiğinin yanıtları verilir.

Lys 5 adaylarının istemesi durumunda adaylara sadece hangi konuda isterlerse o konuda eğitim verilir. Bu durum tamamen lys 5 adayının isteğine bağlıdır. Lys 5 adayı isterse Lys 5 özel ders programlarının uygulandığı Lys 5 özel ders birimlerinde sadece gramer dersi yada isterse sadece paragraf çözümleri ile ilgili eğitim alabilir.

 

Leave a Comment