Koşul Cümleleri ( Type 2 ) Hakkında  Koşul Cümleleri ( Type 2 ) Örnekleri...

Koşul Cümleleri ( Type 2 ) Hakkında

 Koşul Cümleleri ( Type 2 ) Örnekleri

  1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

KULLANIMI

Koşul cümlelerinden type 2 halini hayali bir durum hakkında konuşmak için  şimdiki ve gelecek zamanda ve sonucunu yanıtlamak için kullanırız.
Örnek : If I had a lot of money,I would buy a helicopter : Eğer çok param olsaydı,bir helikopter satın alırdım.
( But I don’t have much money. Iam imagining the situation ) : Ama çok param yok.Helikopter alma durumunu hayal ediyorum.

Simple Past tense ( di’li geçmiş zaman) bu tür koşul cümlelerinde if clause da kullanılır ama ,ianlamı past değil ;  şimdi (present) yada gelecek (future) olarak düşünülür.

Koşul cümlelerinden olan Type 2 ” tavsiye vermek ” için kullanılır.
Örnek : If I were you , I would’t buy that car : Yerinde olsaydım o arabayı satın almazdım. If clause koşul cümllerinde ,tüm şahıslar için yazım ingilizcesinde ” was ” yerine ” were ” kullanılır.

If clause type 2 de ” would ” yerine ” could ” yada ” might ” kulanılabilir.

EXERCISES ( ALIŞTIRMALAR )

1 ) ıf he were a reporter , he would interview the pop singers : Eğer o bir gazete muhabiri olsaydı,pop şarkıcıları ile görüşme yapardı.
2 ) If I had time , I would read the magazines about fashion : Eğer vaktim olsaydı,moda hakkındaki dersgileri okurdum:
3 ) Would you buy a good car if you had enough money ? Eğer yeterli paran olsaydı,iyi bir araba satın alırmıydın.
4 ) If he knew her address , he would visit her : Şayet onun adresini bilseydi,ziyaret ederdi ( onu )
5 ) If you drank more milk , you might be stronger : Eğer daha fazla süt içersen, daha kuvvetli olabilirdin .
6 ) If she went on a diet , she would lose weight : Eğer o dite devam etseydi , kilo verirdi.
7 ) If he stopped smoking , he would feel better : Eğer o sigara içmeyi bıraksaydı , kendini daha iyi hissederdi.
8 ) If she had a day off , she would rest at homa : Eğer onun bir günlük izni olsaydı , evde istirahat ederdi .
9 ) I wouldn’t do that if I were you : Eğer yerinde ben olsaydım , onu yapmazdım.
10 ) We would go out if it didn’t rain : Eğer yağmur yağmasaydı , dışarı çıkardık.
11 ) She might lose weight if she would take more exercise : Eğer o daha fazla çalışma yapsaydı , kilo verebilirdi.
12 ) If he were taller , he would wear his brother’s trousers : O daha uzun boylu olsaydı , erkek kardeşinin pantolonunu giyerdi .
13 ) If she were more friendly , we wouldn’t dislike her : Eğer o daha cana yakın olsaydı ,onu severdik.
14 ) If sea water weren’t salty , we would water the plants with it : Eğer deniz suyu tuzlu  olmasaydı , bitkileri onunla sulardık.
15 ) If I had an envelope and a stamp , I would post this letter immediately : Eğer zarfım ve pulum olsaydı bu mektubu derhal postalardım.

DURUMA UYGUN IF CLAUSE ( KOŞUL CÜMLESİ )

1 ) She doen’t have an umbrella : Onun şemsiyesi yok.
If she had an umbrella , she would go out : Eğer bir şemsiyesi olsaydı , dışarı çıkardı.

2 ) There isn’t a ladder at home, : Evde portatif merdiven yok
If there were a ladder  at home , I would paint the ceiling : Eğer portatif bir merdiven olsaydı , tavanı boyardım .

3 )  I don’t have a car:Benim bir arabam yok.
If I had a car , I wouldn’ take a bus : Eğer arabam olsaydı , otobüse binmezdim .

4 ) She is very old : O çok yaşlı
If she weren’t old , she would walk up the steps : Eğer o yaşlı olmasaydı , merdivenlerden yukarı yürürdü .

5 ) My sister can’t wear my dresses : Kız kardeşim elbiselerimi giyemiyor.
If she wore my dresses , she would wear my skirt : Eğer elbislerimi giyseydi , benim eteğimi giyerdi.

6 ) He has alot of work at the office tonight : Onun bu gece ofiste çok işi var.
If he wwren’t busy , he would take us to dinner : Çok meşgul olmasaydı , bizi akşam yemeğine götürürdü.

7 ) He doesn’ t know French : O Fransızca bilmiyor.
If he knew French , he would talk to the tourists in the museum : Eğer Fransızca bilseydi , müzede turistlerle konuşurdu.

8 ) Tom walks to school everyday : Tom hergün okula yürür.
If he had a bicycle , he wouldn’t walk to school : Eğer onun bir bisikleti olsaydı ,okula yürümezdi.

9 ) She doesn’t have a large house  : Onun büyük bir evi yok.
If she had a large house , she could invite her friends : Eğer onun büyük bir evi olsaydı , arkadaşlarını davet edebilirdi.

Koşul Cümleleri ( Type 2 )

Leave a Comment