Koşul Cümleleri ( Mixed Type ) Nedir Koşul Cümleleri ( Mixed Type ) Örnekleri...

Koşul Cümleleri ( Mixed Type ) Nedir

Koşul Cümleleri ( Mixed Type ) Örnekleri

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

Koşul cümlelerinde Main Clause denilen ana cümle ile başında ” IF ” olan if clause cümleler farklı zamanlarda olabilir . Buna Karışık Koşul cümleleri ( Mixed Type ) denilir.

A )  IF + PAST PERFECT , SUBJECT + WOULD / COULD + MAIN VERB

They robbed the bank , so they are in prison now : Onlar bankayı soydu bu yüzden şimdi hapishanedeler.
If they hadn’t robbed the bank,they wouldn’y be in the prison now : Eğer onlar bankayı soymasalardı,şimdi hapishanede olmazlardı.

B ) IF + SIMPLE PAST , SUBJECT + WOULD HAVE + PAST PARTICIPLE ( V3 )

I don’t know him well,so I didn’t lend him money : Onu iyi tanımıyorum bu nedenle ona borç para vermedim 
If I kwew him well,I could lend him money : Eğer onu iyi tanısaydım,borç para verirdim.

EXERCİSES ( ALIŞTIRMALAR )

1 ) He doesn’t love Mary,so he divorced her.
If he loved Mary , he wouldn’t have divorced her : Eğe o Mary ye aşık olsaydı ( sevseydi) onunla boşanmazdı.

2 ) Mrs Smith  is ill today because she cleaned the rooms yesterday : Bayan Smith dün odaları temizlediği için , bugün hasta.
If she hadn’t cleaned the rooms yesterday,she wouldn’t be ill today : Eğer bayan Smith dün odaları temizlemeseydi,bugün hazta olmazdı.

3 ) He missed the bus,so he is half an hour late for scool. Otobüsü kaçırdı bu nedenle okula yarım saat geç kaldı.
If he hadn’t missed the bus , he wouldn’t be half an hour late for school : Otobüsü kaçırmasaydı,okula yarım saat geç kalmayacaktı.

4 ) John is angry because someone hit his car : John arabasına biri vurduğu için kızgın.
If someone hadn’t hit his car ,he wouldn’t be angry : Eğer biri John un arabasına vurmasaydı,kızgın oılmayacaktı.

5 ) I feel better now because I took an aspirin an hour ago : Bir saat önce aspirin aldığım için şimdi kendimi daha iyi hissediyorum.
If I hadn’t taken an aspirin an hour ago,I wouldn’t feel better now. Eğer bir saat önce aspirin almasaydım şimdi kendimi daha iyi hissetmeyecektim.

6 ) Jim lost her phone number,so he can’t phone her now : Jim kızın telefon numarasını unuttu bu yüzden şimdi ona telefon edemiyor.
If he hadn’t lost her phone number,he  could phone her now : Eğer kızın telefon numarasını unutmasaydı ,şimdi ona telefon edebilirdi.

7 ) I don’t remember his name,so I didn’t call him: Onun adını hatırlamıyorum bu nedenle onu aramadım.
If I remembered his name,I would have called him : Eğer onun  ismini hatırlasaydım,onu arayacaktım.

8 ) She didn’t  take her umbrella ,so she is wet now : Şemsiyesini almadı bu nedenle şimdi ıslaanmış.
If she had taken her umbrella , she wouldn’t be wet now : Eğer şemsiyesini alsaydı , şimdi ıslanmayacaktı.

9 ) My secretary is very careless.She made so many mistakes in typing. Benim sekreterim çok dikkatsiz. O çok hata yaptı klavye yazımında.
If she weren’t very careless,she wouldn’t have made so many mistakes in typing . Eğer çok dikkatsiz olmasaydı,klavte yazımında çok hata yapmazdı.

10 ) Fred left his book at school,so he can’t do his homework now : Fred kitabını okulda bıraktı bu nedenle şimdi ödevini yapamıyor.
If he hadn’t left his book at school , he would do his homework now : Eğer kitabını okulda bırakmasaydı,şimdi ödevini yapardı.

11) I am very tired today because I went to bed late last night : Dün gece geç yattığım için bugün çok yorgunum:
If I hadn’t gone to bed late last night,I wouldn’t be tired today : Eğer dün gece geç yatmasaydım bu gün yorgun olmazdım.

12 ) They didn’t offer high salary to Jim because he doesn’t know how to use a computer : Jim nasıl bilgisayar kullanacağını bilmediği için ,ona yüksek maaş teklif etmediler.
If Jim knew how to use a comnputer ,they would have offered high salary  to him : Eğer Jim bilgisayarın nasıl kullanıldığını bilseydi,ona yüksek maaş teklif edeceklerdi.

13 ) Peter hurt his foot yesterday, so he can’t play football this afternoon : Peter dün ayağını incitti bu yüzden bu öğleden sonra futbol oynayamıyor.
If Peter hadn’t hurt his foot yesterday.he could play football this afternoon : Eğer Peter dün ayağını incitmeseydi bu öğleden sonra futbol oynayabilirdi.

14 ) He doesn’t have any money now because he lost all his money in a casino : O bütün parasını kumarhanede kaybettiği için şimdi hiç parası yok.
If he hadn’t lost all his money in a casino,he would have some money now. Eğer o bütün parasını kumarhanede kaybetmeseydi,şimdi biraz parası olurdu.

15 ) All the rooms are in a mess because he gave a party at home last night : O dün gece evde bir parti verdiği için ,bütün odalar darmadağınık
If he hadn’t given a party at home last night,All the rooms wouldn’t be in a mess : Eğer o dün gece evde bir party vermeseydi.bütün odalar karmakarışık olmazdı.

16 ) Mr. Parker doesn’t know anything about history,so he didn’t  help his son with his homework : Bay Parker tarih hakkında hiç bir şey bilmiyor bu nedenle oğluna tarih ödevi için yardım etmedi.
If he knew something about history,he would have helped his son with his homework : Eğer Bay Parker tarih hakkında bir şey bilseydi,oğluna tarih ödevinde yardım edecekti.

17 ) She isn’t alive now because the ambulancedidn’t come on time : Cankurtaran tam vaktinde gelmediği için,o şimdi sağ değil.
If the ambulance had come on time,she would be alive : Eğer cankurtaran tam vaktinde gelseydi,o şimdi sağ olurdu.

18 ) Jim failed his exam ,so he will take it again: Jim sınavı başaramadı bu nedenle sınava tekrar girecek.
If he had achived his wxam ,he wouldn’t take it again : Eğer o sınavı  başarsaydı,tekrar sınava girmezdi.

19 ) She hasn ‘t study English before,that is why she is in prep class now : O daha önce İngilizce çalışmadı bu yüzden şimdi hazırlık sınıfında.
If she had studied English before,she wouldn’t be  in prep class now : Eğer daha önce İngilizce Çalışsaydı ,şimdi hazırlık sınıfında olmazdı.

20 ) You were out without a coat all night,so you have a temperature now. : Bütün gece ceketsiz dışarıda idin ,bu nedenle şimdi ateşin var.
If you hadn’t been out without a coat all night,you wouldn’t have a temperature : Eğer bütün gece ceketsiz dışarıda olmasaydın şimdi ateşin olmazdı.

 Koşul Cümleleri ( Mixed Type )

Leave a Comment