İş İngilizcesi DENİZLİ eğitim merkezimizdeki İş İngilizcesi DENİZLİ programında kurgulanan ve uygulanan  İş İngilizcesi DENİZLİ öğretisi.

İŞ İNGİLİZCESİ EĞİTİMİ DENİZLİ

İş İngilizcesi Hakkında Bilgi DENİZLİ

1 – İş İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İş İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

GENEL BİLGİ

İş İngilizcesi DENİZLİ eğitim merkezimizdeki İş İngilizcesi DENİZLİ programında kurgulanan ve uygulanan  İş İngilizcesi DENİZLİ öğretisinde,  eğitiminde İngilizce eğitimin ezberlenerek öğrenilmesinden kaçınmak ve olabildiğince etkin ve kalıcı hale getirmenin gaye edinildiği Genel İngilizce programında eğitim süreci, dili günlük alanda kullanma yetilerini  geliştirme üzerine kuruludur. İş İngilizcesi DENİZLİ eğitim merkezimizdeki bu sistemle İş İngilizcesi programında dersler iki temel aşamada  işlenir; ilk etapta aday öğrencilere gerekli olan kalıplar öğretilerek dile hakim olmaları sağlanır. İkinci etapta İş İngilizcesi programında  ise öğrenilen bu kalıpların ve yapıların etkin bir şekilde  kullanılması hedeflenir İş İngilizcesi programında İş İngilizcesi öğretisindeki İş İngilizcesi ile ilgili kendi branşlarında uzmanlaşmış, formasyon sahibi öğretmenlerimiz aracılığı ile İş İngilizcesi eğitim merkezimizdeki İş İngilizcesi programında kurgulanan ve uygulanan  İş İngilizcesi öğretisinde, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine eşit oranda ağırlık verilerek aday öğrencilerin amaçlanan İngilizce dil seviyesine ulaşması tek hedeftir . Bu amaç doğrultusunda, kelime dağarcığını geliştirici “Vocabulary”, akıcı konuşmaya yardımcı “Conversation”, okuma becerisini geliştirici “Reading”, iki dil arasında mukayese yapmayı sağlayan “Translation” ve son aşamada iş dünyasında en çok gereksinim  duyulan 15 konu üzerinde dilin etkin bir biçimde kullanılmasına yardımcıİş İngilizcesi eğitim merkezimizdeki İş İngilizcesi programında kurgulanan ve uygulanan  İş İngilizcesi öğretisindeki, “Business English” sınıflarımız aday öğrencilerin hizmetine hizmete hazırdır.

AMAÇ


DENİZLİ İş İngilizcesi programında İş İngilizcesi öğretisindeki DENİZLİ İş İngilizcesi programında şu anda içinde yaşadığımız iş dünyasında bir çok alanlarda görev alan  bireylerin uluslararası iş yaşamına hızla uyum sağlamalarını ve farklı ülkelerdeki meslektaşları ve müşterileri ile kolaylıkla iletişim kurmalarını sağlamak için iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizcenin öğretilmesi amaçlanır.


İş İngilizcesi programında İş İngilizcesi öğretisindeki İş İngilizcesi programının
kapsamı iş dünyasının ilgi duyduğu  alanlar ve ihtiyaçlar  göz önünde bulundurularak  tasarlanmakta ve eğitimler deneyimli öğretmen kadromuz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 İş İngilizcesiMesleki İngilizceİş İngilizcesi ), iş hayatında aktif bir biçimde  İngilizce kullanımına gereksinimi olan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen bireylere özgüdür . Meslek hayatınızda aktif olarak İngilizce yazışmalar, konferans ve toplantılara katılmanız gereken pozisyonlarda bulunabilirsiniz ve bu gibi hallerde yüksek düzeyde İngilizce bilgi ve becerisi göstermek, iş yaşamınızda ve iş ilişkilerinizde önemli rol oynayabilir. Genel İngilizce bilgisinin yetemediği meslek alanları içinse çalışma sahanıza uyumlu  mesleki İngilizce eğitim programı oluşturarak bir yandan İngilizcenizi geliştirir ve olgunlaştırırken , diğer  yandan da DENİZLİ İş İngilizcesi eğitim merkezimizdeki İş İngilizcesi programında kurgulanan ve uygulanan  İş İngilizcesi öğretisinde, ihtiyaç duyacağınız güncel mesleki terimlerle pekiştiriyoruz.

Sınıflar İş İngilizcesi eğitim merkezimizdeki İş İngilizcesi programında kurgulanan ve uygulanan  İş İngilizcesi öğretisinde,ayrıntılı bir İngilizce seviye tespit sınavı neticesinde aynı seviyedeki öğrencilerden homojen bir yapıda oluşturulur.

 

Leave a Comment