İNGİLİZCENİN ÖNEMİ HAKKINDA

İngilizcenin Önemi Ne

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizcenin önemi, devletlerin bir birleri ile  ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerinde ihtiyaç duydukları en mühim olgu  “Ortak Dil Kullanımın”da ortaya çıkar.. Turistik bir gezi, iş seyahatleri veya kültürel faaliyetlerinin tümünün tutarlı ve sürekli bir durum alması için  lüzumlu olan en mühim öge kusursuz karşılıklı bir iletişim kurmaktan oluşur.. O halde  niçin ortak dil kullanımının ve İngilizcenin öneminin bu kadar mühim olduğunu kavramak güç olmaz . Fakat niçin “ İngilizce ” sorusuna yanıt vermemiz açısından  bazı esas bilgiler gerekmektedir.

Dünyayı avuçlarına alan ve ortak faaliyetlerin tümünde liderlik yapan ülkelerin ana dil olarak  İngilizce kullanması  , bu alanda İngilizcenin önemini belirginleştirmekte ve İngilizce kullanımının ehemniyetini öne çıkarmakta vede İngilizce önemi artmaktadır.. Bugün Avrupa ve Amerika kıta’sının birçok devletinde  İngilizce ana dil olarak onaylanmış ve ülkenin insanları tarafından kullanılmaktadır.. Uluslararası yakınlaşmanın oluşumunda  İngilizce kullanılmış, yapılan birçok toplantı, seminer ve kurulan milletler arası  teşkilatların tamamı bildirilerini İngilizce olarak yayımlamakta ve bildirmektedir. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de  İngilizcenin önemi sür’atle yükselmiştir.

İngilizcenin Önemi1980 – 1990’lı senelerde mekteplerimizde  ve üniversitelerimizde seçmeli dil olarak okutulan İngilizce, bugün İngilizcenin önemi artınca okutulması mecburi olan ders haline  gelmiştir. Gelecek açısından zorunlu olarak öğrenilmesi gereken  İngilizcenin mecburi ders şekline dönüştürülmesi  geleceğin yetişkinleri ve günümüz çocuklarının  çok faydalı olacak ve bu durum onlara bir avantaj olarak yansıyacaktır. İngilizcenin önemi giderek çoğalınca öğrenciler ve veliler bu alanda eksiklerini kapatmak adına,  İngilizce kursları veya hususi ders eşliğinde destek alarak İngilizce eğitimlerini tamamlamaya çalışmaktadır. Ülke dahilinde her ne kadar kurslar, hususi dersler ve bunlara benzer dil eğitimi dersleri alsanız da şüphesiz İngilizce öğrenmenin en iyi yolu, o dilin konuşulduğu ülkede yaşamaktır ama bu durum da tartışılabilir. Zira,Türkiye koşullarına göre, günlük İngilizceyi konuşmak çalışma hayatında pek tutulan bir olay değildir. Çalışma hayatında daha çok akademik İngilizce bilgisi aranmakta ve istenmektedir. Kendi dilinizden ne kadar ırakta olursanız yabancı dili o kadar kısa vakitte  öğrenirsiniz.

 

Leave a Comment