İNGİLİZCE ZAMANLAR ( Tenses ) HAKKINDA BİLGİ 

İngilizce Zamanlar ( Tenses ) Konusunda Bilgi

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

Simple  Present Tense
( Geniş Zaman )

A –  Simple  Present Tense ( Geniş Zaman ) Olumlu Cümleler

          ( Özne ) + Verb ( Fiil ) + Complement ( Tümleç )

Steven goes to school everyday : Steven hergün okula gider
He meets his friends at weekend to go to theatre : O tiyatroya gitmek için arkadaşları ile hafta sonu buluşur
He likes playing basketball on Saturdays : Cunartesi günleri basketbol oynamayı sever.
He usually starts to study at 4 o’clock in the afternoon : Öğleden sonra saat 4 de genellikle ders çalışmaya başlar.
He sometimes watches tv  before he does homework : Ödevini yapmadan önce bazen televizyon seyreder.
Children often have a shower : Çocuklar sık sık duş yapar.
They sometimes want to play football : Bazen futbol oynamak isterler.
They always  go to the park to get fresh air :  Onlar temiz hava almak için daima parka giderler.
You get up early everyday : Sen hergün erken kalkarsın.
People read a book a lot : İnsanlar çok kitap okur.

NOT : Simple present tens de olumlu cümlelerin öznesi 3.tekil şahıs olarak kurulduğunda ,özneden sonra kullanılan fiil ” s ” eki alır. Bu ek olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmaz ,  ” s” eki düşer .

 

B – Simple  Present Tense ( Geniş Zaman ) Olumsuz  Cümleler

Subject ( Özne ) + don’t / doesn’t + Verb ( Fiil ) + Complement ( Tümleç )

Steven doesn’t  go to scool everyday : Steven hergün okula gitmez
He doesn’t meet his friends at weekend to go to theatre : O tiyatroya gitmek için arkadaşları ile hafta sonu buluşmaz
He doesn’t like playing basketball on Saturdays : Cunartesi günleri basketbol oynamayı sevmez.
He usually doesn’t start to study at 4 o’clock in the afternoon : Öğleden sonra saat 4 de genellikle ders çalışmaya başlamaz.
He sometimes doesn’t watch tv. before he does homework : Ödevini yapmadan önce bazen televizyon seyretmez.
Children often don’t have a shower : Çocuklar sık sık duş yapmaz.
They sometimes don’t want to play football : Bazen futbol oynamak istemezler.
They always  don’t go to the park to get fresh air :  Onlar temiz hava almak için daima parka gitmezler.
You don’t get up early everyday : Sen hergün erken kalkmazsın.
People  don’tread a book a lot : İnsanlar çok kitap okumaz.

 

C – Simple  Present Tense ( Geniş Zaman ) Olumlu Soru Cümleleri

Do / Does + Subject ( Özne ) + Verb ( Fiil ) + Complement ( Tümleç )

Does Steven go to scool everyday : Steven hergün okula gider mi ?
Does he meet his friends at weekend to go to theatre : O tiyatroya gitmek için arkadaşları ile hafta sonu buluşur mu ?
Does he like  playing basketball on Saturdays : Cunartesi günleri basketbol oynamayı sever mi ?
Does he usually start to study at 4 o’clock in the afternoon : Öğleden sonra saat 4 de genellikle ders çalışmaya başlar mı ?
Does he sometimes watch tv. before he does homework : Ödevini yapmadan önce bazen televizyon seyreder mi ?
Do children often have a shower : Çocuklar sık sık duş yapar mı ?
Do they sometimes want to play football : Bazen futbol oynamak isterler mi ?
Do they always  go to the park to get fresh air :  Onlar temiz hava almak için daima parka giderlermi ?
Do you get up early everyday : Sen her gün erken kalkar mısın ?
Do people read a book a lot : İnsanlar çok kitap okur mu ?

 

Simple  Present Tense ( Geniş Zaman ) Sorulara Cevap nasıl verilir

Do you often play tennis ? Yes , I do . ( kısa cevap )
Do you write very often ? No,I don’t. ( kısa cevap )

Does your son attend university  ? Yes, he does. ( kısa cevap )
Does your father work ? No. he doen’t. ( kısa cevap )

Do you like swimming ? Yes,I like swimming. ( uzun cevap – full sentence )
Do you do your homework at weekends ? No,I don’t do my homework at weekends.  ( uzun cevap – full sentence )

Does your daughter help you ? Yes, she helps me .  ( uzun cevap – full sentence )
Does your husband like watching tv ? No , he doesn’t like watching tv .  ( uzun cevap – full sentence )

Simple  Present Tense ( Geniş Zaman ) Time of Adverbs ( Zaman Zarfları )

Always : Daima
Usually : Genellikle
Often : Sık sık
Sometimes : Bazen
Never : Asla
Rarely : Nadiren

Zaman zarfları simple present tense bir cümlede cümle olumlu,olumsuz veya soru cümlesi olsada daima fiilden bir önce yer alır. ( Formal English )

İngilizce Zamanlar ( Tenses )

Leave a Comment