İngilizce Zamanlar ( Tenses ) Hakkında Bilgi

İngilizce Zamanlar ( Tenses ) Konusu

 1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizce Zamanlar ( Tenses ) ile ilgili tamamen orijinal bir özet bir çalışma.

Present Continuous Tense
( Şimdiki Zaman )

A –  Olumlu cümleler

Subject ( özne ) + am / is / are  + VERB ing + Complement ( tümleç )

Ahmet is having breakfast at the moment : Ahmet şu anda kahvaltı ediyor.
He is eating a sandwich for breakfast now : O şimdi kahvaltıda bir sandviç yiyiyor.
They are playing football in the park : Onlar parkta futbol oynuyor.
Janet is listening to the music under the tree : Janet ağacın altında müzik dinliyor.
Students are doing their homework in the classroom : Öğrenciler sınıfta ödevlerini yapıyor.
Barbara is walking at the seaside to get fresh air : Barbara temiz hava almak için deniz kenarında yürüyor.
Tom is painting the wall of the room : Tom odanın duvarlarını boyuyor.
She is watching tv in her room : O odasında televizyon seyrediyor.
Danny is cleaning his car in the garage : Danny garajda arabasını temizliyor.
Friends are talking about their girlfriends : Arkadaşlar kız arkadaşları hakkında konuşuyorlar.

 

 A –  Olumsuz Cümleler

Subject ( özne ) + am / is / are  + not + VERB ing + Complement ( tümleç )

Ahmet isn’ t having breakfast at the moment : Ahmet şu anda kahvaltı etmiyor.
He isn’ t eating a sandwich for breakfast now : O şimdi kahvaltııda bir sandviç yemiyor.
They aren’ t playing football in the park : Onlar parkta futbol oynamıyor.
Janet isn’ t listening to the music under the tree : Janet ağacın altında müzik dinlemiyor.
Students aren’ t doing their homework in the classroom : Öğrenciler sınıfta ödevlerini yapmıyor.
Barbara isn’t walking at the seaside to get fresh air : Barbara temiz hava almak için deniz kenarında yürümüyor.
Tom isn’t painting the wall of the room : Tom odanın duvarlarını boyamıyor.
She isn’t watching tv in her room : O odasında televizyon seyretmiyor.
Danny isn’t cleaning his car in the garage : Danny garajda arabasını temizlemiyor.
Friends aren’t talking about their girlfriends : Arkadaşlar kız arkadaşları hakkında konuşmuyorlar .

 

C –  Olumlu Soru Cümleleri

Am / is / are  +  Subject ( özne ) + VERB ing + Complement ( tümleç )

Is Ahmet  having breakfast at the moment : Ahmet şu anda kahvaltı ediyo rmu ?
Is he  eating a sandwich for breakfast now : O şimdi kahvaltııda bir sandviç yiyiyor mu ?
Are they playing football in the park : Onlar parkta futbol oynuyor mu ?
Is Janet  listening to the music under the tree : Janet ağacın altında müzik dinliyor mu ?
Are students  doing their homework in the classroom : Öğrenciler sınıfta ödevlerini yapıyor mu ?
Is Barbara  walking at the seaside to get fresh air : Barbara temiz hava almak için deniz kenarında yürüyor mu ?
Is Tom  painting the wall of the room : Tom odanın duvarlarını boyuyor mu ?
Is she  watching tv in her room : O odasında televizyon seyrediyor mu ?
Is Danny  cleaning his car in the garage : Danny garajda arabasını temizliyor mu ?
Are friends   talking about their girlfriends : Arkadaşlar kız arkadaşları hakkında konuşuyorlar mu ?

 

Time Expressions of Present Continuous Tense ( Şimdiki zamanın zaman ifadeleri )

at the moment : Şu anda ,  at present ,
Now : şimdi
right now : şimdi
still : hala ( cümle içinde fiilden bir önce kullanılır )

İngilizce Zamanlar ( Tenses )Sorulara nasıl cevap verilir

Are you cooking ? Yes , I am . ( kısa cevap )
Are you doing your homework ? No , I am not. ( kısa cevap )

Is she coming to the party ? Yes,she is.  ( kısa cevap )
Is your friend still sleeping ? No, he isn’ t. ( kısa cevap )

Are you talking to your friend ? Yes, I am talking to my friend.  ( uzun cevap – full sentence )
Are you washing the dishes ? No,I am not washing the dishes . ( uzun cevap – full sentence )

Is your mother cooking in the kitchen ? Yes , she is cooking in the kitchen .  ( uzun cevap – full sentence )
Is he working in the garage ? No,he isn’ t working in the garage.   ( uzun cevap – full sentence )

 

Leave a Comment