İNGİLİZCE ZAMANLAR ( Tenses ) HAKKINDA BİLGİ

İngilizce Zamanlar ( Tenses ) Hakkında Bilgi Birikimi

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizce Zamanlar ( Tenses ) ile ilgili tamamen orijinal bir özet bir çalışma.

 İNGİLİZCE 

Present Perfect Tense

Bu zamanın Türkçe dilinde tam bir karşılığı yoktur ama konuşulan Türkçe içerisinde dilde  karşılığı present perfect tense olan birçok cümle kullanılır.
Bu nedenle Present Perfect Tense yapısının iki aşamada incelenmesi daha doğru olur :
A.Çok Yakın Geçmiş İçin Kullanımı
B.Geçmiş ile içinde bulunduğumuz anı birbirine bağlamak için kullanımı.

A.Çok Yakın Geçmiş İçin Kullanımı : Bu tür kullanımında olumlu cümlelerde ( Just , Already ) fiilden bir önce ; olumsuz ve soru cümlelerinde ( Yet ) cümlenin sonunda kullanılır.

Örnekler :
My father has just left home : Babam şimdi ( henüz ) evden çıktı .
Bob isn’ t here. He has already left office . Bob burada değil az önce ( zaten,bile ) ofisten çıktı.

Teacher : Have you finished your experiment yet ? Hala deneyinizi bitirmediniz mi .
Students : No , we haven’ t finished our experiment yet : Hayır henüz deneyimizi bitirmedik .

B.Geçmiş ile içinde bulunduğumuz anı birbirine bağlamak için kullanımı. Present perfect tense bu amaçla kulanıldığında geçmişle içinde bulunduğumuz anı bir birine bağlamak için iki kelimenin  ( For , Since : den beri – dan beri ) kullanılması gerekir .

Örnekler :
A – Olumlu Cümleler

Hakan has worked in Denizli for ten years : Hakan 10 yıldan beri Denizlide çalışmakta .
Asım has studied computer for fifteen years : Asım 15 yıldan beri bilgisayar eğitimi yapmakta .
İbrahim Şahin has taught English for thirty years : İbrahim Şahin 30 yıldan ( dır ) beri  İngilizce öğretmekte .
Ayşe has done her homework for two hours : Ayşe 2 saatten beri ödevini yapmakta.
Children have played football in the garden for half an hour . Çocuklar yarım saatten beri bahçede futbol oynamakta .
They have lived in İstanbul since they were born : Onlar doğduklarından beri İstanbul’da yaşamakta.
Students have been in school since 8 o’ clock in the morning . Öğrenciler sabah sekiden beri okuldalar ( okulda bulunmaktalar ) .
I have read a book since I came home : Eve geldiğimden beri kitap okumaktayım.
Tom has typed many letters since this morning : Tom bu sabahtan beri birçok mektup yazdı ( klavyede )
I have been so tired since last night : Dün geceden beri çok yorgunum .

B – Olumsuz CümlelerI haven’ t slept for three hours : 3 saatten beri uyumadım
They haven’ t finished their homework for a long time : Onlar uzun zamandan beri ödevlerini bitirmediler.
My mother hasn’ t bought a new dress since last year : Annem geçen yıldan beri yeni bir albise satın almadı.
He hasn’ t driven a car for a long time : O uzun zamandan beri araba sürmedi ( kullanmadı ).
Movie hasn’ t started for ten minutes : Film 10 dakikadan beri başlamadı .
The Bridge hasn’ t been built for four years : Köprü 4 yıldan beri inşa edilmedi . ( Passive Voice )
I haven’ t been to the theatre for 5 years . Ben 5 yıldan beri tiyatroya gitmedim .
She hasn’ t written a letter to her mother for a month : O bir aydan beri annesine mektup yazmadı .
They haven’ t seen their friends for a long time : Onlar uzun zamandan beri arkadaşlarını görmedi.
I haven’ t seen The Bosphorous Bridge since I came İstanbul. İstanbul’a geldiğimden beri Boğaz Köprüsünü görmedim.

C – Olumlu soru Cümleleri

Have you ever seen a ghost ? Sen hiç bir hayalet gördün  mü .
Have you ever been to the USA ? Sen hiç Amerika Birleşik Devletlerine gittin  mi.
Has your father had lunch today ? Baban bugün öğle yemeği yedimi.
Has your girlfriend gone to work this morning ? Kız arkadaşın bu sabah işe gitti mi .
Have children played in the garden today ? Çocuklar bugün bahçede oyun oynadılar mı .
Have you seen him today ? Bugün onu gördün mü.
Have you done your homework ? Ödevini yaptın mı .
Have you attended the meeting ? Toplantıya katıldın mı .
Have they travelled Bodrum this summer ? Onlar bu yaz Bodrumu ziyaret ettiler mi.
Has your son graduated from university this term ? Oğlun bu dönem üniversiteden mezun oldu mu .

Sorulara nasıl cevap verilir

Have you ever seen a ghost ? No,I haven’ t. ( kısa cevap )
Have you done your homework ? Yes,I have. ( kısa cevap )

Has your  son gen to school today ? Yes,he has. ( kısa cevap )
Has your husband written a letter to you ? No,he hasn’ t. ( kısa cevap )

Have you found the book I told you ? Yes.I have found the book you told me.
Have you talked to him about your relationship ? No,I haven’ t talked to him about our realationship . ( uzun cevap – full sentence )

Has your daughter found the wallet she lost last week ? Yes.she has found the wallet she lost last week. ( uzun cevap – full sentence )
Has your boyfriend bought a present for yout birthday ? No,he hasn’ t bought a present for my birthday. ( uzun cevap – full sentence )

Questions ( Sorular )


İngilizce zamanlar ( Tenses )How long have you been in İstanbul ? Ne kadar zamandan beri istanbuldasınız .

What have you done this week ? Bu hafta ne yaptın.
Where have you been ? Nerelerdesin.
Where has your husband been this summer ? Kocan bu yaz nereye gitti.
What have you had for lunch ? Öğle yemeğinde ne yedin .
How long have you had a car ? Ne kadar süredir bir araban var.
Who have you met today with ? Bu gün kiminle buluştun.
What have you talked to her ? Onunla ne konuştun.
How many bottles of water has she drunk today ? Bugün kaç şişe su içtin .
How much cofee have you drunk for breakfast this morning ? Bu sabah kahvaltıda ne kadar kahve içtin .

 

Leave a Comment