İNGİLİZCE ZAMANLAR ( Tenses ) HAKKINDA  BİLGİ  

İngilizce Zamanlar ( Tenses ) Konusu

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İNGİLİZCEDE ZAMANLAR

PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

KULLANIMI

Türkçede tam karşılığı olmayan bu zamanın  ( tense ) kullanımı dilimizde mevcuttur ama bir isim veremeyiz

1 –  Bu zaman ” tense ” geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz anda da süregelen eylemleri
2 –  Geçmişte yapılmış bir eylemin sonuçları (visible) eylem bittiğinde görülebilen hallerde  kullanılır.

A –  OLUMLU CÜMLELER

Özne + have / has + been + fiil + ing + Complement ( nesne )

We have been learning English for 6 years : Biz altı yıldan beri İngilizce öğreniyoruz.
Ahmet has been working for Akbank since 2001 : Orhan 2001 denberi Akbank ta çalışıyor.
Doctors  have been working very hard in the hospitak all day : Doktorlar hastahanede bütün gün çok sıkı çalışıyorlar
Students  have been studying for a long time : Öğrenciler uzun zamandanberi ders çalışıyorlar .
John  has been living London since she was born : John doğduğundan beri Londrada yaşıyor.
I have been working as a teacher since 1980 : 1980 den beri öğretmen olarak çalışıyorum.
My son has been living  in the USA since he graduated from university : Oğlum mezun olduğundan beri  Amerika Birleşik Devletlerinde yaşıyor .
Susan is  too tired . She has been typing all day : Susan çok yorgun . O bütün gün daktiloda yazı yazıyor.
Sandy is in the bathroom. She has been having a shower for ten minutes : Sandy banyoda. On dakikadanberi duş alıyor.
Teachers have been playing football with their students in the garden of the school for an hour : Öğretmenler okulun bahçesinde öğrencileri ile bir saatten beri futbol oynuyorlar.

B –  OLUMSUZ CÜMLELER

Özne + have / has + NOT  + been + fiil + ing + Complement ( nesne )

I  haven’t been working for 4 years :  Ben dört yıldan beri çalışmıyorum.
Footballers haven’t been playing football since last week : Futbolcular geçen haftadan beri futbol oynamıyorlar.
My daughter  hasn’t been going to school since she was sick :  Kızım hastalandığından beri okula gitmiyor.
My husband hasn’t been reading a book for weeks :Kocam haftalardan beri kitap okumuyor.
Barbara  hasn’t been cleaning her car  since last month : Barbara geçen aydan beri arabasını temizlemiyor.
Tommy hasn’t been staying in his flat all summer : Tommy bütün yaz dairesinde kalmıyor .
Frank hasn’ t  been going to cinema for a long time because he is so busy : Frank çok meşgul olduğu için uzun zamandan beri cinemaya gitmiyor.
I haven’ t been reading  science fiction stories for weeks : Haftalardan beri kurgu bilim hikayeleri okumuyorum.
They haven’ t been playing computer game as they have homework to do : Yapmaları gereken ödevleri olduğu için bilgisayar oyunu oynamıyorlar.
Spice Girls haven’ t  been releasing a new record  recently : Spice Girls son zamanlarda yeni bir plak çıkarmıyor.

C –   SORU CÜMLELERİ

Have / has + özne + been + fiil + ing + Complement ( nesne )


İngilizce Zamanlar ( Tenses )Have you been living here in İstanbul ? Burda İstanbuldamı yaşıyırsunuz ?

Has your father working for a long time ? Baban uzun zamandan berimi çalışıyor ?
Have you been  cleaning  your room  all day ? Bütün gün odanımı temizliyorsun ?
How long have you been living İstanbul ? Ne kadar zamandan beri ( Ne kadar süredir ) İstanbulda yaşıyorsunuz ?
How long have you been learning English ? Ne kadar süredir ingilizce öğreniyorsunuz ?
How long has your father reading that news paper ? Baban ne kadar zamandan beri o gazeteyi okuyor.
What have you been working on recently  ? Son günlerde ne üzerinde çalışıyorsunuz.

TIME EXPRESSION = ZAMAN İFADELERİ

for / since / all / day /all year / all summer / all week ………etc.
Leave a Comment