İNGİLİZCE ZAMANLAR ( Tenses ) HAKKINDA BİLGİ 

İngilizce Zamanlar ( Tenses ) Konusu ve Ayrıntılar

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

Simple Past Tense
( Di’li Geçmiş Zaman )

A – Olumsuz  Cümleler

Subject ( Özne ) + didn’t + Verb1 + Complement ( Tümleç )

Children didn’t play football in the playground at school  : Çocuklar okulda oyun yerinde futbol oynamadılar.
They didn’t  watch tv yesteday afternoon : Dün öğleden sonra televizyon seyretmediler .
They didn’t wash  their faces  and hands before dinner : Akşam yemeğinden önce ellerini yüzlerini yıkamadılar.
They didn’t tidy their rooms after dinner : Akşam yemeğinden sonra odalarını toplamadılar .
They didn’t do their homework before going to bed : Yatmadan önce ödevlerini yapmadılar.
They didn’t get up at 7 yesterday morning : Dün sabah yedide kalkmadılar.
They didn’t go to school at 8 yesterday morning : Dün sabah sekizde okula gitmediler.
They didn’t leave school after 4 o’clock : Dörtten sonra okuldan ayrılmadılar.
You didn’t meet them at home at 5 yesterday afternoon : Dün öğleden sonra onları sen evde karşılamadın.
Tony didn’t arrive at home alone last night : Tony dün gece eve yalnız gitmedi ( varmadı ,ulaşmadı )

 

C – Olumlu Soru Cümleleri

Did + Subject ( özne ) + Verb1 + Complement ( tümleç )

Did Children  play football in the playground at school  : Çocuklar okulda oyun yerinde futbol oynadılar mı ?.
Did they   watch tv yesteday afternoon : Dün öğleden sonra televizyon seyrettiler mi ?
Did they wash  their faces  and hands before dinner : Akşam yemeğinden önce ellerini yüzlerini yıkadılar mı ?
Did they  tidy their rooms after dinner : Akşam yemeğinden sonra odalarını topladılar mı ?
Did they  do their homework before going to bed : Yatmadan önce ödevlerini yaptılar mı ?
Did they get up at 7 yesterday morning : Dün sabah yedide kalktılar mı ?
Did they go to school at 8 yesterday morning : Dün sabah sekizde okula gittiler mi ?
Did they  leave school after 4 o’clock : Dörtten sonra okuldan ayrıldılar mı ?.
Did you  meet them at home at 5 yesterday afternoon : Dün öğleden sonra onları sen evde karşıladın mı ?
Did Tony  arrive at home alone last night : Tony dün gece eve yalnız gitti mi ( vardı mı ,ulaştı mı ) ?

Sorulara nasıl cevap verilir

İngilizce Zamanlar ( Tenses )Did you go on holiday last summer ? Yes,I did. ( kısa cevap )
Did you go to Bodrum ? No,I didn’ t . ( kısa cevap )

Did your son graduate from university last term  ? Yes , he did.  ( kısa cevap )
Did Celin Dion release a new record last year ? No, she didn’ t. ( kısa cevap )

Did you have a bath last night ? Yes , I had a bath last night . ( uzun cevap – full sentence )
Did they come dinner yesterday ? No, they didn’ t come dinner yesterday.  ( uzun cevap – full sentence )

Did Maria dance a lot at the party ? Yes , she danced a lot at the party.  ( uzun cevap – full sentence )
Did everyone come to the party last night ? No , everyone didn’ t come to the party last night :  ( uzun cevap – full sentence )

Sorular

Where did you go  last summer ?
What did you do last night ? Were you at home ?
Who came last night ?
Did you read a book before going to bed ?
Which university did you graduate from ?
What did she buy for your birthday ?
How much money did your father give you as pocketmoney ?
How many shirts did you buy last week ?
Who did you go on holiday last summer with ?
How much did you spend for newyear ?

 

Leave a Comment