İngilizce Yds Hazırlık Kursu merkezimizdeki İngilizce Yds Hazırlık Kursu ünitelerimizde uygulanan  İngilizce Yds Hazırlık Kursu...

İngilizce Yds Hazırlık Kursu Programı
( YDS SINAV TEKNİKLERİ VE TAKTİKLERİ İLE GELEN BAŞARI )

İngilizce Yds Hazırlık Kursu Programı İçeriği

1 –  İngilizce Yds Hazırlık Kursu ( Bireysel – Özel  İngilizce Yds Hazırlık Kursu  )
2 –  İngilizce Yds Hazırlık Kursu  ( 4 kişilik Gruplarla   İngilizce Yds Hazırlık Kursu  )

1 –  İngilizce Yds Hazırlık Kursu  ( Bireysel – Özel İngilizce Yds Hazırlık Kursu ) : 

İngilizce Yds Hazırlık Kursu merkezimizdeki İngilizce Yds Hazırlık Kursu ünitelerimizde uygulanan  İngilizce Yds Hazırlık Kursu programına bireysel uygulamalara katılan  aday öğrenciler , bireysel özel  İngilizce Yds Hazırlık Kursu  aldıklarından,  İngilizce Yds Hazırlık Kursu programlarını kendi istedikleri doğrultuda ve kendi yaşam düzenine uygun bir biçimde belirleyebilir. Yani İngilizce Yds Hazırlık Kursu ünitelerimizde bu konuda öncelik aday öğrencinindir. Aday öğrenciye İngilizce Yds Hazırlık Kursu merkezimizde verilmesi gerekli olan ders sayısı, İngilizce Yds Hazırlık Kursunda  seviye sınavı yapıldıktan ve bu sınavda elde edilen sonuç anlaşıldıktan sonra vede aday öğrencinin sınavda almak istediği notta bu sonuca eklenerek belirlenir ve program devreye sokulur.

2 –  İngilizce Yds Hazırlık Kursu ( 4 kişilik Gruplarla  İngilizce Yds Hazırlık Kursu ) :

Grup şeklinde icra edilen hazırlık kursu programlarına katılan adaylar , İngilizce Yds Hazırlık Kursu merkezimizdeki İngilizce Yds Hazırlık Kursu ünitelerimizde uygulanan  İngilizce Yds Hazırlık Kursu programında seviye belirleme sınavına tabi tutularak aynı yada denk seviyedeki adaylardan 4 kişilik gruplar oluşturulur. Grupların denk seviyedeki aday öğrencilerden oluşturulması öğrencilerin programların uygulaması aşamasında bir birlerinden çekinmelerini önlemek içindir. Ayrıca İngilizce Yds Hazırlık Kursu merkezimizdeki İngilizce Yds Hazırlık Kursu ünitelerimizde uygulanan  İngilizce Yds Hazırlık Kursu programında grubu oluşturan aday öğrenci sayısının 4 kişi ile sınırlandırılması ideal grup sayısına ulaşmak içindir. Bu şekilde sayı az olduğu için aday öğrenciler anlamadıkları yerleri rahatlıkla sorabilirler. Oysa bu imkanı sayıca fazla olan gruplarda bulamazlar. Sayı az olduğu için  hocalar da İngilizce Yds Hazırlık Kursu merkezimizdeki İngilizce Yds Hazırlık Kursu ünitelerimizde uygulanan  İngilizce Yds Hazırlık Kursu programında her bir aday öğrenci ile teker teker ilgilenebilir. Sonuçta 4 kişi ile yapılan grup kursu bireysel  kurs özelliğine dönüşür.

Hazırlık kursuna gelen öğrencilerin eksik bilgilere sahip olmaları  hoca olarak beni çok üzüyor. Hazırlık kursları en az İntermediate seviyesinde olanlar için hazırlanmış programlardır. Sınavda başarının yolu iyi bir kelime bilgisine sahip olmaktan geçer. Bu tür bir kelime bilgisi olmayanların çok sıkı bir biçimde kelime çalışmaları yapmaları gerekir. Bu çalışma ayrıca akademik seviyelerdeki kelimelerden oluşmalıdır. Kelime bilgisini arttırmak için liste halinde kelimeleri alıp ezberlemeye çalışmak çok yanlış bir çalışma tarzıdır . Kelimelerin akılda kalıcı olabilmesi için özel kelime çalışmaları yapmak  ve kelimeleri sürekli kullanarak akılda kalmalarını sağlamak çok daha akılcı bir yöntemdir.
♣ Hazırlık kursunu  sınava bir iki ay kalaya sığdırmakta çok yanlış bir seçimdir.  Yds kursunda öğrenilenlerin sınavda işe yarayabilmesi için öğrenilen bilgilerin özümsenmesi ve içe sindirilmesi gereklidir. İki aylık kısa bir dönemde 60 ders almaktansa aynı sayıda dersi beş altı ay gibi daha uzun sürelerde almak yapılabilecek en güzel harekettir.
♣ Hazırlık Kursu diye gidilen genel İngilizce kursları vakit kaybından başka bir şey değildir. Gerekli bilgiyi içerenlerin gerçek bir yds öğretmeninden ders alması çok yararlı olur çünkü gerçek bir yds hocası sınavda sorulan soru türlerini daha önceden bildiği için öğrencisini o tür sorular üzerinde yoğunlaştırarak çalıştırır.  Bu tür çalışmalar  sınava girecek olana Sınav Teknikleri denen beceriyi kazandırır.
♣ Sınavda başarı elde etmek isteyenlerin çok sağlam bir gramer alt yapısı olması gereklidir. Sınav Teknikleri diye adlandırılan olgu tamamen bu bilgiye dayalıdır. Bu Sınav fikir değil bilgi ister.
♣ Okuma parçalarında sorulan sorulan soruların türüne göre okuma parçasının neresine bakılması gerektiğini bilmek çok önemlidir. Bu tamamen paragraf oluşumunu ve organizasyonunu bilmekle ilgili bir sorundur. Daha önceden bu tür bir paragraf sorusunu bizzat hazırlamamış ve bu tür bir deneyimi olmayan bir hocanın paragraf sorularının nasıl  çözülebileceğini yds derslerinde öğretebilmesi hemen hemen imkansızdır.
İngilizce Yds Hazırlık Kursu♣ Hazırlık çalışmalarında eş anlamlı kelime bilmek ve eş anlamlı cümle mantığını kullanabilmek  soruların çözümünde çok etkin bir rol oynar. Özetlersek bilgi, beceri ve teknik sınavın temel ögelerini oluşturur.
♣ Sınavda başarı kazanmakta bilinmesi gereken akademik kelime sayısının fazlalığı çok önemli bir rol oynar. Sınavda başarı kazanabilmek için akademik kelime çalışmalarının bol bol yapılması gerekir. Bu konuda aday öğrencilere destek sağlanır. Özel akademik kelime çalışmaları verilerek adaylar çalışmaya itilir ve tarafımızdan yakından izlenir.

Leave a Comment