İngilizce Özel Derste Süre Ne Kadar Olmalı

İngilizce Özel Derste Süre Faktörü

1 –   İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizce Özel Derste Süre sürekli tartışılan bir konudur. İngilizce Özel Derste Süre tamamen öğrencinin algılama kapasitesi ile doğru orantılıdır.  Bu göz önüne alındığında İngilizce Özel Derste Süre, öğrencinin öğrenmek istediği İngilizce seviyesi ile aldığı eğitimi algılamasına ve öğretmenin İngilizce öğretme yeteneğine bağlı bir olaydır.

A – Öğrencinin Öğrenmek İstediği İngilizce Seviyesi : İngilizce öğrenmek isteyen aday öğrencinin özel ders ile İngilizce’de hangi seviyeye gelmek istediği, İngilizce Özel Derste Süre faktörünü  belirler. Şayet, öğrenci sadece günlük İngilizce öğrenmek ve bu kadarı ile yetinmek istiyorsa elbette İngilizce özel derste süre kısa olacak ve 6-8 ay arasında değişen bir zaman dilimine sığacaktır. Bu zaman dilimi içerisinde , öğrenciye 6 temel tense ( zaman ) öğretmek ve içinde fiillerin kullanılmadığı yapıları yada fiillerin kullanıldığı basit yapıları öğretmek yeterli olacaktır. Şayet öğrenci bu seviye ile yetinmezse ve her konuda İngilizce konuşabilmek, örneğin ekonomi , siyaset yada sosyal olaylarla ilgili konularda gerektiğinde söz etmek ve hatta tartışabilmek isterse, o zaman işin rengi değişir ve seviye yükselir . Bu akademik seviyede eğitim almak anlamına gelir ki bu taktirde İngilizce özel derste süre uzar. Hatta, akademik İngilizce de bile seviye farkları mevcuttur. Akademik İngilizce orta seviyeden sonra başlar ve ortanın üstü ile gelişmiş İngilizce şeklinde devam eder.


İngilizce Özel Derste SüreB – Öğrencinin algılama kapasitesinin Süre üzerinde ki Etkisi :
Allahın her insanı aynı yetenekte yaratmadığı ve her kesin yeteneklerinin farklı olduğu bilinen bir gerçektir. Öğretilen bir bilgiyi çabuk algılamak yada zorlanmak ta bu yetenekler arasındadır. Kimi insanın öğretilen yeni bir bilgiyi hemen anlaması kimisinin de zorlanması doğaldır bu nedenle. Şayet İngilizce özel ders alan aday öğrenci çabuk algılama kapasitesine sahipse, aldığı İngilizce Özel Derste Süre kısalır, zor algılama kapasitesine sahipse bu zorluğa bağlı olarak süre uzar. Ama öğrenemez diye bir şey mümkün değildir. Algılama kapasitesi iyi olan bir insan varsayalım ki, elemantary seviyesinde İngilizceyi 8 ayda öğrenirse, zor algılayanlar da öğrenir ama süre uzar ve 10 ay gibi bir zaman alır. Burada öğrenemez diye bir şey söz konusu olamaz. Sadece süre uzar. Elbette bu işte azim ve irade çok büyük rol oynar.

İngilizce Özel Derste Süreİngilizce Öğretmeninin Öğretme yeteneğinin Süre üzerinde ki Etkisi : Bir çok öğretmen vardır ki çok bilgilidir ve konusuna hakimdir ama bilinen bir gerçekte vardır ki , her bilen iyi öğretemez.  Öğretmek yetenek isteyen bir iştir. İngilizce özel derste, şayet İngilizce öğretmeni öğretme yeteneğinden yoksunsa, bu durum eğitimin üzerinde sürenin uzaması şeklinde bir etki yaratır. Öğrenci özel ders almasına rağmen süre uzarsa eğitimden kopar ve aklına başka başka şeyler gelir ve içinden hocasını suçlar. Bu gibi durumlar genellikle öğrencinin dersi bırakması ile sonuçlanır. Elbette, İngilizce özel derste sürenin uzamasının ve öğrencinin dersi bırakmasının öğretmen üzerinde negatif etkileri olur. Bu negatif etkiler öğretmenin işine yansır ve daha zor öğrenci bulur. Bu durum aile bütçesini de olumsuz yönde etkiler.

 

Leave a Comment