İngilizce özel derste öğrencinin rolü büyüktür ve , kazın ayağı yani İngilizce özel derste öğrencinin rolü, hiçte öyle değildir..

İngilizce Özel Derste Öğrencinin Başarıda Rolü

İngilizce Özel Derste Öğrencinin Rolü Ne Olmalı

1 –   İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizce özel derste öğrencinin rolü, sanıldığının aksine çok fazladır. Çünkü, ülkemizde her özel İngilizce dersi alan, sadece derse giderek ve gelerek hiç çalışmadan İngilizce öğreneceğini ve gidip gelmenin bu işi çözeceğini sanır ama İngilizce özel derste öğrencinin rolü büyüktür ve , kazın ayağı yani İngilizce özel derste öğrencinin rolü, hiçte öyle değildir. İngilizce özel ders alan bir öğrenci , özel derste aldığını düşünerek İngilizce özel derste öğrencinin rolüne aldırmadan hiç çalışmadan derse giderek ve gelerek, hocayı dinleyerek, derste öğretilenleri ve verilen ödevleri yaparak, İngilizce öğreneceğini düşünür. Ama İngilizce özel derste öğrencinin rolü, büyüktür ve yanılır.

İngilizce özel derste alsa öğrencinin İngilizce öğrenebilmesi için İngilizce özel derste öğrenci rolünü çok iyi oynaması yani , aldığı İngilizce ders süresinin 2 katı kadar evde kişisel çalışma yapması ve İngilizce özel derste öğrencinin rolüne uygun olarak öğretilenleri içselleştirerek özümsemesi gerekir. Eğitim süresince , İngilizce Özel Derste Öğrencinin Rolü derslerde hocayı çok iyi dinlemenin yanında, ders dışında verilen ödevleri tam anlamıyla yapması ve kaytarmaması gereklidir. Derste öğretilenlerin kalıcı olmasını sağlamak ve unutmamak için gereken tekrarları yapmak öğrencinin İngilizce Özel Derste Öğrencinin Rolü ve görevidir. Öğrenci her şekilde hem ödediği paranın hemde de harcadığı zamanın karşılığını ancak bizzat çalışarak elde edebilir.İngilizce özel derste öğrencinin rolü, sanıldığının aksine çok fazladır.

İngilizce Özel Derste Öğrencinin RolüÜlkemiz anadili İngilizce olan bir ülke değildir. Bu nedenle de ana dili İngilizce olmayan bir ülkede ve DENİZLİDE İngilizce öğrenmek ana dili İngilizce olan ülkelere oranla daha zordur. Çünkü, orada ders bittikten sonra günlük yaşamda her kes İngilizce konuştuğu için İngilizce ders alan öğrenci de mecburen İngilizce konuşmak zorunda kalacak ve öğrendiklerinin her açıdan pratiğini yapacaktır. Ama Türkiye de İngilizce öğrenen bir insanın bu şekilde bir imkanı yoktur. Bu nedenle, İngilizce özel derste öğrencinin rolü çok önemlidir. Öğrenmek isteyen  öğrenci İngilizcenin konuşulduğu ortamlar bulmak ve oralara girmek, İngilizce filmler ve müzikler dinlemek ve kulağını geliştirmek için bulduğu bu İngilizce film ve İngilizce müzikleri sürekli dinlemek gibi bir takım sorumluluklar taşır.

Bu taşıdığı sorumlulukları hakkı ile yapan ve yerine getiren bir öğrenci İngilizce özel derste başarı kazanmanın ve İngilizce özel derste öğrencinin rolünü  üstlenmiş ve gereğini yerine getirmiş sayılır. Her şeyi hocadan beklememek ve sorumluluk alarak eğitime katkı sağlamak İngilizce özel derste öğrencinin rolünü gösterir. Zaten, yapılan bireysel bir aktivitedir. İsteğe bağlıdır. İngilizce öğrenmek isteyen öğrenciyi zorlayan da yoktur. O halde başarıda pay sahibi olmak öğrencinin en doğal hakkı ve görevidir.

İngilizce Derslerde başarılı olabilmek için diğer bir kıstasta derslere her zaman gelmek ve derslerin sürekliliğini sağlamaktır. Süreklilik eğitimde ve öğretimde çok önemlidir. Derslerden kopmamak öğretilenleri unutmamak için süreklilik esastır. Bu nedenle sürekliliğin sağlanması da öğrencinin sorumluluğundadır ve ancak bu şekilde İngilizce özel ders alarak İngilizce öğrenilir ve öğrencide bu başarıda büyük rol oynamış olur.

İngilizce Özel Derste Öğrencinin RolüAslında gerçeği ararsak İngilizce özel derste öğrencinin rolü, başarılı olmada azımsanmayacak kadar fazla ve alanı geniştir. Hem İngilizce eğitim veren hocanın işini kolaylaştırmak hem de zamandan ve paradan kazanmak için öğrenci devamlılığı temek gereksinimdir. Ancak , bunları yapan bir öğrenci başarıda pay sahibi olur. Yoksa derslere katılmayan yada sadece geldiğinde hocayı dinleyen ve verilen ödevleri yapmayan bir öğrencinin başarıdaki rolünden söz etmek abesle iştigal olur.

 

 

 

 

Leave a Comment