İngilizce Özel Derste Gereklilik Var mı ?

İngilizce Özel Derste Gereklilik Problemi

1 –   İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizce Özel Derste Gereklilik, konusu yıllardan beri tartışılan bir olgu. Gerçekte. İngilizce öğrenmek isteyen biri için İngilizce Özel Ders Gerekli  mi yoksa  İngilizce özel ders alması bir zorunluluk mu yada, bir kursa yada kuruma gidilerek  İngilizce öğrenilmez mi ?.

İngilizce Özel Derste Gereklilik, oluşması için yılların verdiği deneyimle ve yaşadıklarıma  bakarak hemen söyleyebilirim ki ” ana dili İngilizce olmayan bir ülkede ” İngilizce öğrenmek isteyen her kes bunu ancak birebir özel ders alarak halledebilir. Yani İngilizce özel ders gereklidir. Bu öyle çetrefilli bir konu ki anlatmak için sayfalarca yazmak gerekir. Bir örnek vermek ve örnekle anlatmak gerekirse, İngilizce öğrenmek isteyen biri varsayalım ki bir kuruma ve kurumda mevcut ola kursa gitti ve İngilizce eğitim almaya başladı. Şimdi gidilen kursta her sınıfta en az o da iyi ve sağlam kurumsa en az 10 öğrenci vardır. Şimdi, bu koşullarda İngilizce öğrenmeye çalışan bir öğrencinin İngilizce öğrenmesi mucizelere bağlıdır. Zira, üç dezavantajı vardır öğrencinin.
1 – Ana dili Türkçe olan, İngilizce olmayan bir ülkede yaşamaktadır.
2 – Kalabalık bir sınıftadır ve İngilizce eğitim sırasında kendisine ancak 3-5 dakika zaman düşmektedir. Bu da İngilizce eğitiminde yetersiz bir süredir ve İngilizce Özel Ders Gereklidir.
3 – Eğitim bittikten sonra özel yaşamında hiç İngilizce konuşamamakta ve hiç İngilizce bir konuşma duymamaktadır.

İngilizce Özel Derste GereklilikOysa, İngilizce özel ders alsa sözü edilen bu şahıs, özel derste yukarıda sözü edilen üç dezavantaj olmayacaktır ve İngilizce ile daha yakın bir temas içinde olacak ve ilerlemesi gelişmesi daha çabuk ve daha geniş olacaktır. Anlaşıldı mı neden İngilizce Özel Ders Gereklidir. Kurslarda 3- 5 dakika kişi başına düşmesine karşın, özel derste 1,5 saat sürekli İngilizce konuşacak, İngilizce Okuyacak ve İngilizce dinleyecektir. Bu nedenle öğrendiklerini kursta öğrendiklerine oranla daha uzun süre aklında tutabilecektir.

İngilizce özel ders alan bir öğrenci, kesinlikle verilen ödevleri yapmak zorunda kalacaktır. Oysa, kalabalık gruplarda yapmasa da kaytarma durumu ve şansı vardır. Ama özel derste bu şansı bulamaz . Tek başınadır ve eğitim veren hoca mutlaka ödevleri kontrol edecek ve yapıp yapmadığı kontrol edecektir. Dünyanın parasını veren öğrenci adayı ödediği paranın boşa gitmemesi ve hocaya mahçup olmamak için ödevleri yapacaktır. Kalabalık gruplarla eğitim aldığında kendisine 90 dakika içinde en fazla iki kere sıra gelecek ve iki cümle kurabilecek olmasına karşın, İngilizce özel derste, yapılan alıştırma kaç tane ise o sayıda cümle kuracak ve hem dili hem de kulağı alışacaktır.

İNGİLİZCE ÖZEL DERS ALMAK PAHALI MI ?

İngilizce Özel Derste GereklilikHer kesin İngilizce eğitim almak isteyenlere söylediği bir söz vardır. Özel ders çok pahalı. Altından kalkamazsın. Oysa, özel ders almakla kursa gitmek arasında ödenen para açısından çok büyük bir fark yoktur. Sadece, özel ders alındığında ödenen meblağlar büyüktür ama toplam ödeme de aşağı yukarı ödenen aynı olur. Bir örnekle açıklayalım. İngilizce özel ders alındığında 6 ayda ödenen para ile kursa gittiğinizde ödenen para aynıdır. Nasıl mı . Özel derste 6 ayda öğrendiklerinizi kurslarda kalabalık gruplarla yapılan derslerde en az 10 ayda yada 12 ayda öğrenebilirsiniz.

 

Leave a Comment