İngilizce Özel Ders ve Yararları

  İngilizce Özel Ders'in Yararları, ve  İngilizce Özel dersin eğitim sürecindeki yeri vede   İngilizce Özel Ders'in Yararlarının öğrencilere kattıkları olumlu etkileri.

İngilizce Özel Ders ve Yararları Konusu 

İNGİLİZCE ÖZEL DERSİN YARARI

1 – İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   
İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizce Özel Ders’in Yararları

  İngilizce Özel Ders’in Yararları, ve  İngilizce Birebir Özel dersin eğitim sürecindeki yeri vede   İngilizce Özel Ders’in Yararlarının öğrencilere kattıkları olumlu etkileri bu işle ilgili herkes tarafından kabul gören bir gerçek. Fakat , yine de bu İngilizce Birebir Özel Ders ve Yararları eğitiminin yöntemini tanımayan ve İngilizce Özel Ders ve Yararlarını bilmeden ön yargı besleyen öğrenciler var. İngilizce Akademik Eğitim ekibi olarak sizler için İngilizce özel dersin tüm ayrıcalıklarını ve   İngilizce Teke tek Özel Ders’in Yararlarını liste haline getirdik.

1. Yararı – Özel ders birebirdir

Eğitim hayatı yaşayan herkesin bildiği bir gerçektir sınıf ortamında çok öğrenci ve bir öğretmen bulunur. Oysa, İngilizce  özel ders yapısından kaynaklanan özelliği ile birebirdir. Bir öğrenciye karşılık tek bir eğitmen ile eğitimler gerçekleşir. Bu durum   İngilizce Özel YÜZ YÜZE Ders’in Yararlarından biridir  ve eğitimin kalitesini tartışmasız yükseltir.

2 . Yararı – Özel ders kalıcıdır

Sınıflarda uygulanan İngilizce derslerinde  öğrencilerin odaklanma problemi oluyor . Bu durumun oluşmasında bir çok neden mevcut . Neyse ki özel ders ; İngilizce Özel Kalıcı Ders’in Yararlarından olan birebir olması yüzünden   odaklanma problemini ortadan kaldırıyor. Öğrencinin ilgisi dağıldığı zaman eğitmenin anında duruma el koyması ile   İngilizce Özel baş başa Ders’in Yararları, kendini gösterir ve ilgi tekrardan sağlanıyor. Bu türlü yapılan uygulamada dersler çok daha kalıcı oluyor.

 

3. Yararı – Özel ders sınavlara hazırlıkta önemlidir

İngilizce SBS,  İngilizce LYS 5 gibi sınavlara  öğrencilerin sadece eğitimsel açıdan değil ruhsal açıdan da hazırlanmaları gerekir. İngilizce  özel Kişisel ders hocaları sayesinde koçluk sistemi denilen bir eğitim sistemine dahil olan öğrenciler, sınava hazırlık aşamasında  tüm soru ve sorunlara yanıt alabilmekteler .

 

4.Yararı – Özel ders esnek yapıdadır.

Destek amaçlı eğitim kurumları okullar gibi belli saat ve programlara yönelik müfredatlara sahiptir. Her öğrencinin gereksinimi farklı olabilmesine karşın herkes aynı eğitimi ve müfredatı görür. Bu durum  İngilizce  özel akademik ders ‘in savunduğu eğitim anlayışına ve mantığına tamamen terstir. İngilizce  özel pratik ders öğrencinin neye gereksinimi varsa o eğitimi verir. Öğrencinin en uygun olduğu saatler belirlenerek strateji belirlenir.

 

5.Yararı – İhtiyaca yönelik ders

Eğitmenler her özel ders öğrencisi için kendilerine özgü çalışma planı oluştururlar. Bunun sebebi her öğrencinin ihtiyacı olan ders, konu farklılık gösterebilmektedir. Eğitmenler hazırladığı planlar ile öğrencinin en çok ihtiyacı olan konulara ağırlık verirler. Bu şekilde öğrenciler bilgiyi en üst düzeyde alabilmektedir.

 

6.Yararı – Özel Ders dinamiktir.

Öğrencilerin sene içindeki düzeyine ve yakaladığı  performansa  bağlı olarak ingilizce özel ders öğretmenlerinin onlara uyguladığı stratejiler devamlı değişebilmektedir. Bu sayede “zor derslerde daha sık tekrar” yada “uygulama derslerinde daha bireysel çözüm yolları” gibi teknik ve taktikler ortaya konmakta ve öğrencinin İngilizce sınavlarına daha sağlam hazırlanabilmesi sağlanmaktadır buda   İngilizce Özel uygulama Ders’in Yararlarından diğeridir. 

 

İngilizce Özel Ders ve Yararları7. Yararı – Özel ders ortamı

Sınıflarda veya kalabalık ortamlarda yapılan eğitimlerde toplum baskısı yada kalabalık psikolojisi nedeni  ile öğrenciler derslerde çekingen davranabiliyor. Oysa, İngilizce Özel YÖKDİL ders bire bir olduğu için bu tarz yaklaşımlardan uzak kalabilmektedir. İngilizce Özel TOEFL dersler özellikle ev ortamında yapılmaktadır. Ev ortamında öğrenciler kendi sahalarında oldukları için kendine güveni yüksektir. Bu şekilde eğitim gören öğrenciler korkularının eğitimlerine mani  olmasının önüne geçebilmektedir.

 

8. Yararı – Özel ders kolaylaştırıcıdır.

İngilizce Özel ders bire bir eğitim sistemine yatkındır. . Bu özelliği nedeni ile sınıf ortamında alınan verim ile farklılık göstermektedir . Sınıf ortamında öğrencinin anlamakta güçlük çektiği İngilizce ile ilgili konular  özel ders ile anlaşılması çok daha kolaylaşacaktır.. Eğitmenin anında tespit ve telkinleri ile konuların kolay anlaşılması sağlanır. Öğrencinin herhangi bir soru üzerindeki düşünme süresi ortadan kaldırıldığında onun  zaman kazanmasını sağlanır.

 

9. Yararı – Özel ders güvenlidir

İngilizce Özel IELTS ders öğrencilerin istekleri doğrultusunda ve onların istediği bir ortamda gerçekleştiğinden dersler daha rahat ve güvenli şekilde  yapılmaktadır.

 

10. Yararı – Özel ders ilgi çekicidir

Özel ders ile derse karşı ön yargısı olan öğrencilerin eğitmen yardımı ile dersi sevmesi ve tekrardan derse ısınması sağlanabilir.

 

İngilizce Özel Ders ve Yararları11. Yararı – Özel ders bakış açısını geliştirir.

İngilizce Özel YDS ders almanın  en önemli özelliklerinden biri öğrencinin çözüm yollarındaki yeknesaklıktan  kurtulmasını sağlar. Eğitmenin farklı teknik ve ipuçları ile öğrencinin konuya farklı açılardan eğilmesi  sağlanır. Öğrenci ezberci bir eğitimden ziyade konunun mantığını anlayarak farklı yollardan çözüm üretebilme becerisine erişir . Bu sayede ezber yaptığı soruyu hatırlamak zorunda kalmaz , mantığını anladığı için farklı çözümler geliştirebilir.

 

12.Yararı – Özel ders ile çabuk verim alınır.

İngilizce eğitimde disiplin  ve süreklilik  en önemli ögelerdir.  İngilizce Akademik Eğitim  düzenli olarak ders alınması tavsiye eder. Ancak özel ders öğrencinin İngilizce konusunda eksik olan yanlarına direk olarak müdahale ettiğinden ve çözümler ürettiğinden eksikler çabuk giderilir. Fakat düzenli olarak alınmayan dersler konular arasında bir kopukluğun oluşmasına neden olabilir  . Bu nedenle eğitimde süreklilik esastır . 

13.Yararı – Özel ders ezberci bir eğitim değildir.

Konularla ilgili ezber yapmak muhtemelen içinde bulunduğunuz anın  kurtulmasına yardımcı olabilir. gel gelelim , uzun vadede ezberci eğitim ile başarı sağlanması imkansızdır . İngilizce  Kişiye Özel ders ezbercilik mantığından daha çok İngilizce eğitim  mantığının anlaşılması , öğrencinin konu ile ilişkili bağlantılar kurması , farklı çözüm yollarını aramasını sağlamayı hedefler. Konuların mantığının anlaşılması o konu ile ilgili  gelebilecek sorulara kalıplaşmış soru çözümlerinden farklı olarak düşünebilmesini ve rahatlıkla çözmesini sağlar.

 

 

Leave a Comment