İngilizce özel ders İstanbul programına katılan aday öğrencilere İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında İngilizce Özel Ders İstanbul programı.

İNGİLİZCE ÖZEL DERS  İSTANBUL PROGRAMI
( YDS,IELTS,PROFICIENCY,HAZIRLIK SINAVI,LYS 5)

İngilizce Özel Ders İstanbul Programı İçeriği

 1 –  İngilizce Özel Ders İstanbul  ( Birebir İngilizce Özel Ders )
2 – İngilizce Özel Ders İstanbul ( 4 Kişiden Oluşturulan Gruplarla İngilizce Özel Ders )

 1 – İNGİLİZCE ÖZEL DERS İSTANBUL ( BİREBİR İNGİLİZCE ÖZEL DERS ) :

İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında bir halde oluşturduğumuz  İngilizce özel ders İstanbul  sürecindeki,  birebir İngilizce özel ders İstanbul programına katılan aday öğrencilere İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında İngilizce Özel Ders İstanbul programının uygulanma gün ve saatlerini İngilizce özel ders İstanbulda belirleme ve kendine göre ayarlama imtiyazı verilir. İngilizce özel ders İstanbul programında bu imtiyazın verilme nedeni ile, İngilizce özel ders İstanbulda  öğrenci ihtiyacı olan eğitimi İngilizce özel ders İstanbul programında alırken aynı zamanda günlük yaşamına da düzgün bir biçimde devam eder ve düzenini bozmaz. Bu İngilizce özel ders İstanbul programına İngilizce özel ders İstanbulla katılan ve özel İngilizce özel ders İstanbul eğitimi  alan  öğrenciler için İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında birebir  bir halde oluşturduğumuz  İngilizce özel dersler sürecindeki,  birebir İngilizce özel ders İstanbul programında eşi bulunmaz bir avantaj sayılır.

2 – İNGİLİZCE ÖZEL DE  İSTANBUL ( 4 KİŞİDEN OLUŞTURULAN GRUPLARLA İNGİLİZCE ÖZEL DERS) :

 İngilizce özel ders İstanbul kampüsünde iki ve ikiden fazla öğrenci için yer verilen   İngilizce özel ders  İstanbul öğretimleri sırasında,  İngilizce seviyeleri birbirine çok yakın yada olabildiğince denk olan aday öğrencilerden oluşan 4 kişilik gruplara İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında birebir  bir halde oluşturduğumuz  İngilizce özel dersler sürecindeki,  birebir İngilizce özel ders İstanbul programında dahil olarak İngilizce Özel Ders İstanbul kampüsünde birebir  özel ders kalitesinde ve aynı özelliklerde  her alan için ders alabilirsiniz. İngilizce özel ders İstanbul  platformunda birebir olarak gerçekleştirilen İngilizce özel dersler İstanbul kapsamında grup şeklinde yapılan İngilizce özel ders İstanbul programında eğitimlerin birebir özel ders kalitesinde olabilmesi için İngilizce özel ders İstanbul programında zaten grupların öğrenci sayısı İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında birebir  bir halde oluşturduğumuz  İngilizce özel dersler sürecindeki,  birebir İngilizce özel ders İstanbul programında 4 kişi ile kısıtlanmıştır.

İNGİLİZCE ÖZEL DERS İÇİN NEDEN BİZ

  • İngilizce özel ders İstanbul için oluşturulan organizasyonlarda birebir yada toplu olarak gerçekleştirilen İngilizce özel dersler içinde,  her şeyden önce  İngilizce özel ders İstanbul eğitimlerinde ders veren hocaların  “ öğretmeyi bilen hocalardan “ oluşması gerekir. İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında birebir  bir halde oluşturduğumuz  İngilizce özel dersler sürecindeki,  birebir İngilizce özel ders İstanbul programında gerek Genel İngilizce gerekse Ielts , Yds , Lys 5 , Proficiency , Hazırlık atlama Sınavı gibi akademik sınavlara hazırlık  derslerinde, İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında birebir  bir halde oluşturduğumuz  İngilizce özel dersler sürecindeki,  birebir İngilizce özel ders İstanbul programında eğitimi veren hocalar kendi alanlarında uzmanlık seviyesine ulaşmış  kişilerden oluşmuştur.
  • İngilizce özel ders İstanbul kategorisine dahil olan ya birebir yada toplu olarak gerçekleştirilen İngilizce özel dersler İstanbul bünyesinde,  ki özel  İngilizce özel ders İstanbul  programlarında, özellikle öğrenci akademik bir sınav için eğitim alırsa, bu tür öğrencilere bilgi yanında kendilerine sınavda işlerini kolaylaştıracak ve İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında birebir  bir halde oluşturduğumuz  İngilizce özel dersler sürecindeki,  birebir İngilizce özel ders İstanbul programında daha doğru yanıtlar vermesine neden olacak sınav teknikleri ve sınav taktikleri eğitimi de verilir.
  • Şurası kesinkes doğrudur ki İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında özellikle akademik sınavlarda  başarılı olabilmek için çok sayıda kelime bilmek gerekir. Bu nedenle,  İngilizce özel ders  İstanbul için verilen seminerlerde İngilizce özel ders İstanbulda hem birebir hemde toplu olarak gerçekleştirilen İngilizce özel dersler İstanbul ile ilgili düzenlemelerde,  İngilizce özel ders İstanbul  departmanlarında birebir  bir halde oluşturduğumuz  İngilizce özel dersler sürecindeki,  birebir İngilizce özel ders İstanbul programında kelime bilgisini genişleten  önlemler alınır. 

Leave a Comment