İNGİLİZCE ÖZEL DERS FLORYA Platformu
( YDS, IELTS, HAZIRLIK SINAVI, PROFICIENCY, LYS 5 )

İngilizce Özel Ders Florya Programı

1 –   İngilizce Özel ders Florya  ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders  Florya ( 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders ) 

 

    İngilizce Özel ders Florya eğitim merkezindeki 

Proficiency ( İngilizce Hazırlık Atlama ) sınavlarına hazırlık programları:

( Birebir – Teketek İngilizce Özel Ders ) yada (  4 kişilik Gruplarla İngilizce Özel Ders   ) : 

İngilizce Özel Ders Florya birimlerimizdeki İngilizce Özel Ders Florya mobil ofislerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Florya öğretilerindeki bu programlarda yer alan adaylara mensubu oldukları üniversitenin yıl sonu yapılan sınavlarına , üniversitelerin kendi bünyelerine uygun olarak yapmış oldukları proficiency sınavlarına İngilizce Özel Ders Florya birimlerimizdeki İngilizce Özel Ders Florya mobil ofislerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Florya öğretileri ile adaylar hazırlanır ve kesin çözüm getirilir.

Üniversitelerin örneğin Yeditepe Üniversitesinin hazırlık sınıfında eğitim alan ama İngilizce seviyesi aldığı bu eğitime yetmeyen öğrencilere İngilizce Özel Ders Florya birimlerimizdeki İngilizce Özel Ders Florya mobil ofislerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Florya öğretilerindeki hazırlık sınıfları süresince akademik seviyede  Özel Ders  programları. Ielts Academic yada Ielts general Training sınavlarına hazırlık için kişiye özgü    Özel Ders programları ile ielts sorununuz kesin çözüme kavuşturulur. Lys 5 sınavları ile üniversiteye girecek olan lise mezunu öğrencilerin dershanelerde yapılan deneme sınavlarında düşük çıkan İngilizce NET cevap sayısını İngilizce Özel Ders Florya birimlerimizdeki İngilizce Özel Ders Florya mobil ofislerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Florya öğretileri ile en az 10 ile 20 adet arasında arttıran özel ” sınav teknikleri ve taktikleri “. Mezun oldukları üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmak ve kadroya girmek isteyen ve bunun için YDS sınavından belli bir seviyede  not almak zorunda olan üniversite mezunlarına İngilizce Özel Ders Florya birimlerimizdeki İngilizce Özel Ders Florya mobil ofislerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Florya öğretileri ile garantili yds sınavı hazırlık programları. Genel İngilizcesi hiç olmayan yada bir akademik sınava hazırlanmak için alt yapı oluşturmak amacı ile İngilizce Özel Ders Florya birimlerimizdeki İngilizce Özel Ders Florya mobil ofislerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Florya öğretilerinde ders almak isteyenlere özel ders programları.

          IELTS

IELTS – Teke tek ielts Özel Ders : Bireysel özel ders eğitimine girmeyi arzu eden adaylarına, derslerin uygulanacağı günler ve saatler konusunda İngilizce Özel Ders Florya birimlerimizdeki İngilizce Özel Ders Florya mobil ofislerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Florya öğretilerinde öncelik verilir ve aday hangi gün ve saatlerde eğitim almayı arzu ederse, o gün ve saatlerde eğitim alır. Öncelik eğitim gören adayına ait olur. Adaylara  seviye sınavı uygulanır ve bu sınavdan çıkan netice ile , sınavda elde etmek istedikleri  puan da hesaba katılarak adayın alması gereken ders sayısı belirlenir.

IELTS – 4 kişilik gruplarla Ielts  Özel Ders : Grup şeklinde uygulanan özel ders programlarına katılmak isteyen adaylar, program başlamadan önce seviye sınavına tabi tutulur ve bu şekilde, sınavdan çıkan sonuçlara göre, denk seviyede olan adaylardan gruplar oluşturularak program başlatılır. Grupların 4 kişiden oluşması adaylara büyük artılar katar. Mesela kalabalık grup derslerinde adaylar anlamadıkları yerleri sormak için pek uygun bir ortam bulamazlar . Oysa İngilizce Özel Ders Florya birimlerimizdeki İngilizce Özel Ders Florya mobil ofislerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Florya öğretilerinde de 4 kişilik gruplarda bu ortamı bulabilirler. Ayrıca,  hocalar da 4 kişilik gruplarda öğrencilerle ayrı ayrı ilgilenebilir ve grup dersleri, bireysel  özel ders programı niteliği kazanır.

           

                 YDS

YDS – Bire bir Yds  Özel Ders : Bire bir   özel ders eğitimlerine katılan  adaylara, derslerin uygulanacağı günler ve saatler konusunda bir avantaj sağlanır ve  aday hangi gün ve saatlerde ders almak isterse, o gün ve saatlerde ders alır. Bu hususta adayın istekleri ön plana alınır. Adaylara yapılan seviye sınavından sağlanan netice ile , sınavda almaları gereken  puan da hesaba katılarak adayın alması gereken ders sayısı tespit edilir.

İngilizce Özel Ders FloryaYDS – 4 kişilik gruplarla Yds  Özel Ders : Grup halinde icra edilen ders programlarına iştirak eden  adaylar,  eğitim başlamadan önce yapılan seviye ile ne derecede İngilizce bildikleri  belirlenir ve bu şekilde, sınavda seviyeleri bir birine yakın  olan adaylardan homojen gruplar oluşturulur ve program başlatılır. Grupların 4 kişiden meydana gelmesi adaylara olumlu etkiler sağlar. Mesela,  kalabalık gruplarla yapılan  grup şeklinde ki derslerde adaylar anlamadıkları yerleri sormak için pek ortam ve zaman bulamayabilirler . Oysa 4 kişilik gruplarda bu fırsatı bulabilirler. Ayrıca, hocalar da 4 kişilik gruplarda öğrencilerle bire bir alakadar olabilir ve grup dersleri, bire bir  özel ders programı havasına bürünür.

Lys 5 Sınavına Katılacak adayların özel yöntem ve sistemlerle elde ettikleri NET YANIT sayısı 10 – 15 adet arası arttırılır.

Yukarıda sayılan tüm akademik  sınavlara hazırlık derslerine başlamadan önce kendi tarafımdan özel hazırlanmış  seviye tespit sınavı adaylara uygulanır ve ondan sonra verilecek olan ders sayısı belirlenir.

 

      

Leave a Comment