İngilizce özel ders  hayali kuran ve İngilizce özel ders  hayali, ile yaşayan binlerce akıllı ve kültürlü insan var.

İngilizce Özel Ders Hayali Kavramı

İngilizce Özel Ders Hayali İle Yaşayanlar

1  –   İngilizce Özel Ders ( Bire bir – İngilizce Özel Ders )
2 –   İngilizce Özel Ders (4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel Ders )

İngilizce özel ders  hayali kurmak İngilizce öğrenmek isteyenleri hayata sıkı sıkı bağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkar.

  • İngilizce özel ders  hayali kuran ve İngilizce özel ders  hayali, ile yaşayan binlerce akıllı ve kültürlü insan var. Bu tür insanlar  İngilizce özel ders hayalini parasızlıktan imkansızlıktan yada paraları olduğu halde  İngilizce öğretebilecek biri bulamadıklarından kurarlar. İngilizce Özel ders hayali ile yaşayan insanlara rastlamak ve bulmak ve neden İngilizce özel ders hayali ile yaşadıklarını ve neden İngilizce Özel Ders Hayali olarak bu dili öğrenmek için bu yolu tercih ettiklerini sorgulamak, İngilizce  öğrenmek için İngilizce özel dersin ne kadar önemli olduğuna katkı sağlar. Ama sorun İngilizce özel ders  hayali kuranları bulabilmekte ve onlarla iletişim kurabilmekte.


İngilizce özel ders  hayali kuran ve İngilizce özel ders  hayali, ile yaşayan ve İngilizce bilmenin önemini kavramış İngilizce özel ders  hayalini yaşayan insanlarla karşılaşmak zaman zaman bu dili bilenleri çok mutlu eder. Bu tür iki insan karşılaştıklarında konuştukları ve sohbet ettikleri tek şey İngilizce dilidir. Dilin  inceliklerini, aşılması gereken engelleri ve kendilerinin nasıl aştıkları hakkında konuşmak sohbetin ana temasını teşkil eder. Çoğunlukla da sohbet, nasıl dili  öğrendikleri ana fikrinde yoğunlaşır. Genelde sohbetin bitiminde her iki tarafta Türkiye de İngilizce öğrenmek için İngilizce özel ders almak gerektiğini ifade ederek tamamlar konuşmalarını. Bir birlerine sözler verilir tekrar görüşmek üzere hatta eğer çevrelerinde İngilizce dilini  öğrenmek isteyen varsa hangi hocadan İngilizce ders alması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunulur.

 İngilizce özel ders  hayali kuranlar bu hayallerini gerçekleştirmek için çok uğraşırlar ama bir türlü çıkış yolu bulamazlar, Oysa, iyi araştırsalar ve araştırmalardan bıkmasalar ve yılmasalar İngilizce özel ders  hayalini gerçekleştirecek  çıkış yolları bulabilirler. Mesela, aralarında gruplar oluşturarak  İngilizce özel ders kalite ve özelliklerine sahip İngilizce programlarına katılarak bu İngilizce özel ders alma hayalini gerçekleştirebilirler.  Zira, grup oluşturduklarında ödenecek olan ücret, grubu oluşturanlar arasında bölüştürüleceği için, dersler daha ucuz ve ödenebilir olur.Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir husus var, grubu oluşturan  öğreneceklerin sayısı 4 kişiyi aşmamalıdır. Zira, bundan daha fazla insan sayısı İngilizce özel ders eğitiminin kalitesini düşürür ve grup dersi bir özel İngilizce dersi olmaktan çıkar.


Ayrıca,İngilizce özel ders  hayali kurarak yola çıkanların,  bu hayallerinin gerçekleşmesi ve nihai amaç olan İngilizce öğrenme eyleminin tamamlanabilmesi için, bıkmamak, sürekli derslere devam etmek, bu İngilizce eğitimlerin temel felsefesi olan ve öğrenenlerin akılda kalıcı olmasını ve unutulmamasını sağlayan ödevleri yapmaktan kaçınmaması ve de çok iyi çalışması gereklidir. Eğer bunlar yapılmazsa, kurulan İngilizce özel ders hayali yıkılır, yerle bir olur ve sonuç hüsran ve hayal kırıklığı şeklinde ortaya çıkar.

Leave a Comment