İngilizce Özel Ders Beşiktaş Programları

İngilizce Özel Ders Beşiktaş Programları İçeriği

1 –   İngilizce Özel ders Beşiktaş ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders Beşiktaş  (4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

GENEL İNGİLİZCE ÖZEL DERS : İngilizce özel ders Beşiktaş merkezimizdeki İngilizce özel ders Beşiktaş sınıflarımızda düzenlenen  İngilizce özel ders Beşiktaş programları ile bireysel olarak uygulanan genel İngilizce özel ders  öğretilerinde bu eğitimin temelini oluşturan ve her eğitim alanın İngilizce Özel Ders Beşiktaş merkezimizde sağlam bir alt yapı oluşturması için gerekli olan İNGİLİZCE  özel ders programları 2 türlü uygulanır.

1 –  İngilizce Özel Ders Beşiktaş (  Bireysel  İngilizce Özel Ders ) :

İngilizce özel ders Beşiktaş merkezimizdeki İngilizce özel ders Beşiktaş sınıflarımızda düzenlenen  İngilizce özel ders Beşiktaş programları ile bireysel olarak uygulanan genel İngilizce özel ders  öğretilerinde , sıfırdan başlayarak eğitim almak isteyenler hariç, belirli seviyede eğitimi olanlara İngilizce Özel Ders Beşiktaş sınıflarımızda seviye sınavı uygulanarak bulundukları seviye tespit edilir ve bu seviyeden başlayarak  eğitim verilir. İngilizce özel ders sınıflarımızdaki genel İngilizce özel ders programlarına bireysel katılan ve eğitim alan öğrencilere, derslerin işleneceği gün ve saatlerin seçim hakkı tanınır. Öncelik öğrencinin olur. İngilizce özel ders Beşiktaş merkezimizdeki İngilizce özel ders Beşiktaş sınıflarımızda düzenlenen  İngilizce özel ders Beşiktaş programları ile bireysel olarak uygulanan genel İngilizce özel ders  öğretilerinde öğrenci istediği gün ve saatlerde eğitim alabilir.

2 – İngilizce Özel Ders Beşiktaş (  4 kişilik Gruplarla İngilizce Özel Ders  ) : 

İngilizce özel ders Beşiktaş sınıflarımızdaki 4 kişilik gruplarda İngilizce Özel Ders Beşiktaş programlarına katılan öğrencilere seviye sınavı yapılarak seviyeleri belirlenir. Denk yada olabildiğince eşit seviyede olan öğrencilerden İngilizce Özel Ders Beşiktaş sınıflarımızda oluşturulan homojen gruplarda ders yapmak öğrenciler olumlu olarak yansır. Grup 4 kişiden oluştuğu için öğretmen aynı bireysel derslerde olduğu gibi, İngilizce özel ders sınıflarımızdaki 4 kişilik gruplarda İngilizce Özel Ders Beşiktaş programlarına katılan öğrencilerle teke tek ilgilenebilme imkanı olur. Ayrıca İngilizce özel ders Beşiktaş merkezimizdeki İngilizce özel ders Beşiktaş sınıflarımızda düzenlenen  İngilizce özel ders Beşiktaş programları ile bireysel olarak uygulanan genel İngilizce özel ders  öğretilerinde grubu oluşturan öğrenci sayısının az olması nedeni ile, öğrenciler kalabalık grup derslerinde yakalayamadıkları, anlamadıkları bir yeri sorma şansını bu az sayıdan oluşan gruplarda yakalar ve İngilizce özel ders Beşiktaş merkezimizdeki İngilizce özel ders Beşiktaş sınıflarımızda düzenlenen  İngilizce özel ders Beşiktaş programları ile bireysel olarak uygulanan genel İngilizce özel ders  öğretilerinde rahatça istediği soruyu sorar.

IELTS     ÖZEL DERS:  Ielts Academic ve Ielts General Training ( gt ) sınavlarına adaylar özenle 2 şekilde hazırlanır:

1 –  IELTS – ( Birebir – Teke tek Ielts  Özel Ders ) :  

Bireysel olarak gerçekleşen  IELTS özel ders programlarına katılan adaylara,  seviye belirleme testi yapılarak seviyesi tespit edilir. Tespit edilen bu seviyeden sonra, adayın sınavda almak istediği puan da düşünülerek verilmesi gerekli olan ders sayısı belirlenir. IELTS Özel ders programlarına bireysel katılan ve eğitim alan öğrencilere, derslerin işleneceği gün ve saatler konusunda seçim hakkı tanınır. Öncelik öğrencinin olur. Öğrenci istediği gün ve saatlerde eğitim yapmayı seçer.

2 – IELTS – (  4 kişilik Gruplarla Ielts Özel Ders ) : 

Dört ( 4 ) kişilik gruplara katılmak ve ders almak isteyen  adaylara, ilk etapta seviye belirleme sınavı yapılır. Bu şekilde denk  seviyeye sahip olan öğrencilerden oluşturulan homojen gruplarda, ders programları daha rahat ve daha anlaşılabilir olur. Gruplar adayların sahip oldukları seviyelere göre oluşturulur. Seviyeleri upper-intermediate olan öğrencilerden oluşan gruplara ( 40 ) derslik; seviyeleri intermediate olanlara ( 60 ) derslik programlar uygulanır. Gruplar 4 kişiden oluştuğu için öğretmen  bireysel derslerde olduğu gibi, öğrencilerle teke tek ilgilenebilme imkanını bulur. Ayrıca grubu oluşturan öğrenci sayısının 4 kişi gibi az sayıda adaydan oluşturulması  nedeni ile, öğrenciler kalabalık grup derslerinde yakalayamadıkları,              anlamadıkları bir yeri sorma şansını bu az sayıdan oluşan gruplarda yakalar ve rahatça istediği soruyu sorar. Daha fazla bilgi edinmek için ( ieltssinavi.gen.tr / ieltsozelders.gen.tr / ieltskurs.net ) adreslerini tıklayabilirsiniz.

NOT : Her iki tür uygulamada da ielts sınava katılacak olanlara sadece gramer bilgileri değil, aynı zamanda sınavda sorulan soruların yanıtlanmasında, onlara hız katacak”  IELTS sınav teknikleri ve  sınav taktikleri eğitimi de “verilir. Daha fazla bilgi edinmek amacı ile ( ieltssinavi.gen.tr / ieltskurs.net / ieltsozelders.gen.tr ) adreslerini tıklayabilirsiniz.

 

 PROFICIENCY – ( Birebir – Teketek İngilizce Özel Ders ) : PROFİCİENCY Özel ders programlarına katılmak isteyen öğrencilere,eğitim aldıkları üniversitenin sınav formatına ( özelliğine ) uygun bir biçimde ( Hazırlık Atlama ) ( Yeterlik ) sınavı hazırlık dersi özel ders olarak yada 4 kişilik gruplarda verilir. Daha fazla bilgi için ( proficiencysinavi.gen.tr / hazirliksinavi.com / ingilizcehazirlikatlama.net ) sitelerini tıklayabilirsiniz.

Hazırlık Atlama Sınavı ( Proficiency Sınavı ) Uygulayan Üniversitelerin Adresleri
Bilkent Üniversitesi www.bilkent.edu.tr
Orta Doğu Teknik Üniversitesi www.odtu.edu.tr
Gazi Üniversitesi www.gazi.edu.tr
Ankara Üniversitesi www.ankara.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi www.hacettepe.edu.tr
TOBB Üniversitesi www.etu.edu.tr
Atılım Üniversitesi www.atilim.edu.tr
Galatasaray Üniversitesi www.gsu.edu.tr
Haliç Üniversitesi www.halic.edu.tr
Işık Üniversitesi www.isikun.edu.tr
Beykent Üniversitesi www.beykent.edu.tr
Bahçeşehir Üniversitesi www.bahcesehir.edu.tr
Bilgi Üniversitesi www.bilgi.edu.tr
Koç Üniversitesi www.ku.edu.tr
Maltepe Üniversitesi www.maltepe.edu.tr
Marmara Üniversitesi www.marmara.edu.tr
Okan Üniversitesi www.okan.edu.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi www.yildiz.edu.tr
Yeditepe Üniversitesi www.yeditepe.edu.tr
İstanbul Aydın Üniversitesi www.aydin.edu.tr
Doğuş Üniversitesi www.dogus.edu.tr
Başkent Üniversitesi www.baskent.edu.tr
Ufuk Üniversitesi www.ufuk.edu.tr
Fatih Üniversitesi www.fatih.edu.tr
İstanbul Kültür Üniversitesi www.iku.edu.tr
Boğaziçi Üniversitesi www.boun.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi www.itu.edu.tr
Çankaya Üniversitesi www.cankaya.edu.tr

İngilizce Özel Ders BeşiktaşYDS   ÖZEL DERS : Üniversiteden mezun olanların mezun oldukları dallarda master yada doktora yapmak için, tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin TUS yada DUS sınavına girmek için , Üniversiteden mezun olanların üniversitelerde araştırma görevlisi olmak için girmek ve başarmak zorunda oldukları  sınava, adaylar özel ders programları ile 2 şekilde hazırlanır.

1 –  YDS – ( Birebir – Teke tek Yds Özel Ders ) :

  Bireysel olarak  özel ders programına katılan  adaylara seviye tespit sınavı uygulanır. Bu uygulamanın sonucuna ve adayın katılmak istediği sınavda almak zorunda olduğu yds puana göre adaya kaç ders verilmesi gerektiğinin tespiti yapılır. Özel ders programlarına bireysel katılan ve  eğitim alan adaylara, derslerin işleneceği gün ve saatler konusunda avantaj sağlanır. Gün ve saatlerin seçiminde öncelik öğrencinin olur. Öğrenci istediği gün ve saatlerde eğitim yapmayı seçer.

2 –  YDS – (  4 kişilik Gruplarla Yds Özel Ders ) :

Grup şeklinde yapılan özel ders programlarına katılanlar, grup saysının 4 kişi ile sınırlandıırılmasından yararlanır. Gruplar 4 kişiden oluştuğu için  hoca  bireysel derslerde olduğu gibi , öğrencilerle teke tek ilgilenebilme imkanını bulur. Ayrıca grubu oluşturan öğrenci sayısının 4 kişi gibi az sayıda adaydan oluşturulması  nedeni ile, adaylar kalabalık grup derslerinde elde edemedikleri, anlamadıkları bir yeri sorma şansını bu az sayıdan oluşan gruplarda yakalar ve rahatça istediği soruyu sorma imkanını elde eder. Her iki tür uygulamada da adaylara sadece gramer bilgileri değil, aynı zamanda sınavda sorulan soruların yanıtlanmasında, onlara hız katacak ” sınav teknikleri ve sınav taktikleri eğitimi de “ verilir. 

 

  LYS 5 –  ( Birebir – Teke tek Lys 5 Özel Ders ) :

Liseden mezun olan öğrencilerin yabancı dille üniversiteye girmek zorunda oldukları Lys 5 sınavına öğrenciler , yapılan  deneme sınavlarında çıkarabildikleri NET CEVAP sayısını 10 – 15 adet arttıracak şekilde eğitim verilir. Bu konuyu başarmak için sınava girecek olan öğrencilere , sınavda soruların çabuk ve doğru çözülmesine katkı yapan ” sınav teknikleri ve  sınav taktikleri eğitimi ” verilir. Verilen bu eğitimle sınav sonucunda elde edilen NET YANIT  sayısı kesinlikle 10 yada 15 tane artar.

 

 

 

Leave a Comment