İngilizce Özel Ders  Bahçeşehir Programı
( YDS, IELTS, HAZIRLIK SINAVI, PROFICIENCY, LYS 5 )

İngilizce Özel Ders Bahçeşehir Programı İçeriği

1 –   İngilizce Özel ders Bahçeşehir ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders  Bahçeşehir ( 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

 Genel İngilizce İngilizce Özel Ders Bahçeşehir programları 2 şekilde uygulanır :

GENEL İNGİLİZCE – ( Birebir – Teke tek İngilizce Özel Ders  ) : Bireysel İngilizce Özel Ders Bahçeşehir merkezimizdeki  İngilizce Özel Ders Bahçeşehir  birimlerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Bahçeşehir programlarına katılan öğrenciler, İngilizce Özel Ders Bahçeşehir merkezimizde bireysel ders aldıklarında derslerin yapılacağı gün ve saatler konusunda İngilizce Özel Ders Bahçeşehirde seçim hakkına sahiptir. İngilizce Özel Ders Bahçeşehir programlarının yapılacağı gün ve saatleri İngilizce Özel Ders Bahçeşehir merkezimizdeki  İngilizce Özel Ders Bahçeşehir birimleri birimlerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Bahçeşehir programlarında öğrenciler belirler . Bu konuda öncelik hakkına sahiptirler.

GENEL İNGİLİZCE –  (  4 kişilik Gruplarla İngilizce Özel Ders : İngilizce Özel Ders Bahçeşehir merkezimizdeki İngilizce Özel Ders Bahçeşehir birimlerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Bahçeşehir sınıflarımızda gruplarla yapılan  İngilizce Özel Ders Bahçeşehir  programlarında, grubun aynı seviyede olan öğrencilerden oluşması için İngilizce Özel Ders Bahçeşehir birimlerimizde seviye sınavı yapılarak denk seviyede ki öğrencilerden gruplar oluşturulur. Bu şekilde, aynı seviyede olan öğrencilerin dersleri daha anlaşılabilir ve daha rahat geçer. İngilizce Özel Ders Bahçeşehir merkezimizdeki  İngilizce Özel Ders Bahçeşehir birimleri birimlerimizde hazırlanan ve uygulanan İngilizce Özel Ders Bahçeşehir programlarındaki gruplar İngilizce Özel Ders Bahçeşehir seanslarında 4 kişiden oluştuğu için, kalabalık gruplarla İngilizce Özel Ders Bahçeşehir  programlarında yapılan derslerde soru sorma imkanı bulamayan öğrenciler, 4 kişiden oluşan bu gruplarda rahat rahat anlamadıkları yerleri sorabilirler. Ayrıca, grup sayısı az olduğundan, İngilizce Özel Ders Bahçeşehir seanslarında öğretmenler öğrencilerle bire bir ilgilenebilme gibi bir fırsata sahip olurlar. Bu durum, grup derslerine katılan öğrenciler için bir avantaj oluşturur ve İngilizce Özel Ders Bahçeşehir dersleri bireysel özel ders niteliği kazanır.

Ielts –  Özel Ders : Ielts özel ders programları 2 şekilde uygulanır.

IELTS – ( Birebir – Teke tek  ) Bireysel özel ders programlarına katılan öğrenciler, bireysel ders aldıklarında derslerin yapılacağı gün ve saatler konusunu istedikleri gibi ayarlayabilir. Derslerin yapılacağı gün ve saatleri öğrenciler tayin eder .Bu konuda öncelik hakkına sahiptirler. Özel ders programına katılan adayların kaç ders alacağını belirlemek için, seviye tespit sınavı yapılır ve adayın almak istediği  puan da hesaba katılır ve ders sayısı belirlenir.

IELTS – (  4 kişilik Gruplarla İngilizce Özel Ders ) : Grup şeklinde yapılan özel ders programları için bu programlara katılan ve ders almak isteyen adaylara seviye sınavı uygulanarak hangi seviyede oldukları belirlenir ve sınavda almak istediği puan da hesaba katılarak kaç ders verilmesi gerektiği tayin edilir. Grupların 4 kişi gibi az sayıda adaylardan oluşturulması, programa katılan adaylara pozitif olarak yansır. A. Grup sayısı az sayıda adaydan oluştuğu için, hocalar adaylarla bireysel olarak ilgilenebilme fırsatı bulur. Buda grup derslerine bireysel ders  özelliği katar. B. Adaylar kalabalık gruplarla yapılan dersler de yapamadıkları; soru sorabilme olanağını elde eder.

Yds  –  Özel Ders : Yds özel ders programları 2 türlü uygulanır.

YDS – ( Birebir – Teke tek Yds  Özel Ders ) : Bireysel  özel ders programlarına iştirak eden adaylar, bire bir ders aldıklarında derslerin yapılacağı gün ve saatler konusunu istedikleri gibi tayin edebilir. Derslerin yapılacağı gün ve saatleri  adaylar tayin eder. Bu konuda öncelik hakkına sahiptirler. Özel ders programına iştirak eden adayların kaç ders alacağını tespit etmek  için, seviye tespit sınavı yapılır ve adayın almak istediği  not  da hesaba katılır ve verilmesi gereken ders sayısı belirlenir.

YDS  –  (  4 kişilik Gruplarla Yds  Özel Ders ) :  Grup şeklinde yapılan özel ders programları için bu programlara katılan ve  ders almak isteyen adaylara seviye sınavı uygulanarak hangi seviyede oldukları belirlenir ve sınavda almak istediği  notu da hesaba katılarak kaç ders verilmesi gerektiği tayin edilir. Grupların 4 kişi gibi az sayıda adaylardan oluşturulması, programa katılan adaylara pozitif olarak yansır. A. Grup sayısı az sayıda adaydan oluştuğu için, hocalar adaylarla bireysel olarak ilgilenebilme fırsatı bulur. Buda grup derslerine bireysel ders  niteliği kazandırır. B. Adaylar çok sayıdan oluşan gruplarla işlenen dersler de yapamadıkları; soru sorabilme  şansını elde ederler.

İngilizce Özel Ders BahçeşehirLYS 5 – ( Birebir – Teke tek Lys 5 Özel Ders ) : Liseden mezun olan öğrencilerin yabancı dil sınavı ile üniversiteye girmek istedikleri Lys 5 sınavına özel yöntem ve tekniklerle öğrenciler hazırlanır. Bu yöntem ve tekniklerle İngilizce deneme sınavlarında elde edilen NET YANIT sayısı 10 – 15 adet arası arttırılır. Sınav için sadece  özel ders programları bireysel olarak uygulanır.

PROFICIENY – ( Birebir – Teke tek Proficiency  Özel Ders ) : Üniversite hazırlık sınıflarının bitiminde final sınavı olarak yada üniversitede hazırlık sınıfı okumadan atlamak isteyen öğrencilerin girmek zorunda olduğu bu sınava, öğrenciler girmek istedikleri üniversitelerin bünyelerine uygun olarak yaptıkları sınavlara, üniversitenin uyguladığı sınav formatına göre öğrenciler memnuniyet garantisi ile hazırlanır.

Leave a Comment