İNGİLİZCE ÖZEL DERS, AKADEMİK SEVİYEDE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) Programı

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders ) 

 

İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) eğitim merkezinde düzenlenen bu İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) dil dersinin hedefi ileri düzeyde ve ileri düzeye yakın İngilizce seviyesine sahip olan kişilere akıcı bir dille konuşma, aksan düzeltme ve gramer yapılarını mükemmelleştirmeye yönelik İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) programı sunmak ve İngilizce konuşurken, İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) programıyla doğallık, konfor, kendine güven ve yadırganmayan bir aksan içinde konuşulmasını sağlamaktır.

 1.İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) programında katılımcıların karmaşık gramer yapılarına sahip olan cümleleri kullanma becerisi , anlayışı ve kullanımı artacak,

2. İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) programında katılımcılar eğitim gördükleri bilim alanlarında daha fazla ve doğru kelimelerle iletişim kurabilecekler (pazarlama, sağlık, yönetim gibi dallarda kullanılan terimler gibi),

3. İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) programında katılımcılar daha doğru ve akıcı konuşabilecekler (telaffuz ve aksan düzeltme gibi),

İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) de Uygulanacak hedefler

 •Rol Oynama-Katılımcıların rol oynama yolu ile gereksinimlerine  yönelik aktivitelerle derse katılımları sağlanacak

•PowerPoint Sunumları-Katılımcılar görsel olarak hazırlanmış ve geliştirilmiş sunum hazırlayarak sunumların yapacaklar

•Gramer-Her ders daha önceden belirlenmiş ya da o anda katılımcının gereksinimine uygun olan duruma göre gramer düzeltmeye yönelik olarak tasarlanacak.

•Kelime odaklı- Katılımcılar bir hafta önceden belirlenen konuya yönelik verilen okuma parçalarından ya da kendilerinin bulduğu ilgili makalelerden kelimeleri çıkartıp kullanımları üzerine çalışacaklar

•Ses ve Görüntü Kaydı-Her ders ses kaydı alınacak. Bu öğretim elemanına ders boyunca bir kayıt vermek suretiyle bir sonraki derste analiz edilmek üzere katılımcıya yönelik hazırlık olanağı sağlayacaktır. Ayrıca zaman zaman katılımcının görsel kaydı yapılarak kendisini analiz etme imkanı verilecektir.

•Öğretim Elemanına Ulaşma-Öğretim elemanı en iyi öğrenmenin ihtiyaç duyulan anda olduğuna inanmaktadır ve bu yüzden ders içi ve ders dışı gereksinim duyulduğunda cep telefonu, e-posta ile iletişime açıktır.

İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) nin Eğitim Planı

İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) Belli İngilizce Özel Ders (Akademik Seviye) ders planları katılımcıların dil seviyesi ve katılan grubun  gereksinimine  uygun belirlenecektir (aşağıdaki tanım  kısmına bakınız).

 1.Tanımlama ve Değerlendirme: Dersin başlamasından önce katılımcılarla tek tek ve daha sonra grup halinde 90 dakikalık bir ön değerlendirme dersi yapılacak. Bu değerlendirme bütün ilgi grupları için  İngilizce Özel Dersine (Akademik Seviye) başlamadan önceki seviyeyi belirleyen bir bilgi toplanmasına ve katılımcılar için kendilerine hangi düzeyden başladıklarının bir göstergesi olacaktır. Katılımcıların ders sonunda gelmiş oldukları noktayı ve başarılarını ölçen bir değerlendirme yapılacaktır.

 

Leave a Comment