İngilizce Özel Dersle İngilizce Öğrenmek

İngilizce Özel Ders Neden, Nasıl

1  –   İngilizce Özel ders ( Bire bir – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

İngilizce özel ders eğitim merkezimizdeki İngilizce özel ders platformlarında düzenlenen İngilizce özel ders programlarına İngilizce öğrenmek için,  katılmanın ve bu tür bir eğitim almanın gerekliliği üzerine yazılan yazı ve makaleleri okudukça, anlaşılıyor ki, İngilizce özel ders kategorisinde verilen İngilizce özel ders programlarının bu işin en önemli sistemi olduğunu kavrayan ve yandaş olanlar olduğu gibi, karşı çıkan ve eleştiren de var. İngilizce  öğrenmek için İngilizce özel ders programlarına katılmanın gerekliliği ve doğruluğu üzerine yapılan eleştirilere bakıldığında, eleştirilerin daha çok işin maddi boyutu üzerinde olduğu ve eğitimin teknik yanlarına değinilmediği görülür. Oysa, İngilizce özel ders programlarının,  İngilizce öğrenmedeki etkinliğini ve işlevini göz ardı ederek sadece işin finansal boyutuna değinmek ve vurgulamak ta yanlış. Zira, ilk aşamada pahalı gibi görünse de ödenen paraların, yapılan ödemelerin sadece dar bir zaman içine  denk gelmesinden ötürü fazla göründüğü oysa, iyi bir hesaplama yapılırsa ve yapılan ödemeler mantık boyutlarında ele alınırsa, toplamda  İngilizce özel ders programına ödenen meblağlarla, ucuz diye devem edilen kurslara ödenen meblağların hemen , hemen aynı olduğu üstelik, ucuz diye katılan grup  derslerine ödenen meblağların dışında, hiç bir şey öğrenilmemesi ve kaybedilen zaman da zarar hanesine yazıldığında,  İngilizce özel ders programına yapılan ödemelerin karlı bile olduğu söylenir. İngilizce özel ders programının, İngilizce öğrenmek için, programa katılan aday öğrenci üzerindeki etkinliği de göz önüne alınırsa hiç de pahalı bir yöntem olmadığı anlaşılır. İngilizce  özel ders programlarına katılarak, İngilizce öğrenmek isteyenler, hem zamandan, hem paradan tasarruf etmiş olurlar. Öğrendikleri de yanına kar kalır.

İngilizce  özel ders. Adı üzerinde. Özel olan ne kötü olmuş ki,  İngilizce özel ders kötü olsun. İngilizce özel ders programa katılan şahsın kişiliğine, anlama kapasitesine, aklına ve zekasına uyumlu olarak hazırlanan bir program. Böyle bir programdan kötü bir sonuç alınabilir mi ? Kötü sonuç alınması , ancak ve ancak programın uygulandığı dili  öğrenen aday öğrencinin işin özel ve ciddi olma özelliğinden kaynaklanan ve gerçekten öğrenmek için çalışmak zorunda olduğunu anlamasından ötürü mümkün olabilir. İkinci bir kötü sonuç alınma nedeni,  İngilizce özel ders programına  İngilizce öğrenmek amacı ile katılan öğrencinin, bu programı uygulayan kötü bir hoca ile karşılaşması sonucunda meydana gelebilir. Yoksa, bu iki ihtimal dışında İngilizce özel ders programına dahil olanların programdan verimsiz bir sonuç alma olasılıkları çok azdır. Bu iki olasılık dışında başka bir olasılığı olmayışı, İngilizce özel ders programlarına bir avantaj sağlar. Birinci ihtimalde, aday öğrenci, programı kendi sıkılıp bıraktığından, programı olumsuz olarak eleştiremez. İkinci olumsuzluk olasılığı olan, program hocasının kötü olmasıysa, gerçekten büyük bir şanssızlık olarak değerlendirebilinir.

İngilizce özel ders etkinliklerinde ki İngilizce özel ders programı, söylendiği kadar katı kuralları olan bir hazırlanma yada dil  öğrenme biçimi de değildir. Sadece işi ciddi tutmak gerekir. Bir kere bu programlarda, İngilizce öğrenmek üzere eğitim alan aday öğrencinin dersten kaytarma gibi bir şansı yoktur. Bu da elbette eğitime çok ciddi bir nitelik katar. Oysa, kalabalık gruplarda, oluşturan aday öğrencilerin ger zaman dersten kaytarma gibi bir şansları mevcuttur. İşte zaten bu olabilecek olan aksaklıklardan sadece bir olan” dersten kaytarabilme imkanı ” kalabalık grupla İngilizce öğrenilmez sözüne çok önemli bir örnek teşkil eder. Oysa , İngilizce  özel ders programlarında bu ihtimalin olma olasılığı sıfırdır. İngilizce  özel ders bu . Adı üzerinde. Sen ve hoca. Bir gün yada en son derste verilmiş yapılması gereken bir ödev var. Bunu nasıl yapmadım diyeceksin hocaya. Hoca karşında ve senin  özel ders için her derste ödediğin meblağ ortada. Kaç kaçabilirsen. Zaten, genelde  İngilizce özel ders programları 1,5 saattir. Tuvalete bile gitmeye imkanın yokken yapamadığın ödev için nereye saklanabilirsin ki. İngilizce özel ders programları, yukarıda verilen sayısız örneklerle açıklanmıştır ki, Türkiye de İngilizce öğrenmek için baş vurulması gereken tek yöntem ve sistemdir. İngilizce özel ders programlarının, İngilizce eğitiminde ki ciddiyeti söylenen ve anlatılanların kanıtıdır.

Leave a Comment