İNGİLİZCE ÖĞRENMEK NASIL BİR SORUN

İngilizce Öğrenmek Sorunu Hakkında

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

 

İngilizce Öğrenmek Sorunu incelendiğinde, İngilizce umumi olarak çekimsiz ve kaideli bir lisan olduğundan başlangıçta algılanması basit sayılabilecek bir lisandır. Hele İngilizceye yakın dil bilgisi, söz dizim, fonetik yapısı olan bir -Fransız, İspanyol, İtalyan vs..- İngilizce Öğrenmek Sorunu Avrupalıların bakış açısına göre bu çok daha basittir fakat konuştuğu dil Türkçe olanlara göre bu biraz daha güç hele seviye ilerledikçe güçlük derecesi daha da yükselen bir dil olma hususiyetine sahiptir.. İlerleyen aşamalarda tekrar ve üzerine yeni bir konu ekleme şeklinde devam eden öğrenme süreci, devamlı geri dönüşlerle ileriye doğru devam eden bir zaman dilimidir bu nedenle İngilizce öğrenmek sorununu  İngilizce Özel Ders  alarak çözmek olumlu sonuçlar veren bir hareket olur

Kültürel Birikim

İngilizce Öğrenmek Sorunu incelendiğinde, İngilizce Özel Ders platformumuzda İngilizce Özel Ders programı aracılığı ile İngilizce öğrenmek isteyenlerin özellikle bilmesi gereken şey yabancı lisanın kültürel bir olgu olduğudur. Lisan kültürel bir varlıktır,  devamlı aşama yapar ve değişir, cemiyetler başka cemiyetlerden etkilendikçe, diller de etkilenir ve birbirine karışır. Lisan bir cemiyetin, o cemiyetin kültürünün aynasıdır. Lisan öğrenmek sadece başka bir lisana ait kelimeleri öğrenerek olmaz, lisanı öğrenirken lisanını öğrendiğiniz cemiyetin kültürünü ve hayat tarzını öğrenirsiniz, söz gelimi “a cup of tea-bir fincan çay” deyimini öğrendiğinizde ingilizlerin çayı bardakta değil fincanda tükettiklerini  İngilizce Özel Ders programı aracılığı ile öğrenmiş olacaksınız. Lisanı oluşturan esas öğelerden olan deyimler ve atasözleri ise geçmişten süzülüp gelen cemiyetin hafızasına yerleşen, kuşaktan kuşağa kalıplaşarak gelen kültürel düşünüş tarzını gösteren dilsel öğelerdir. İngilizce, Britanya adasına yerleşen veya bir biçimde etkileşim dahilinde bulunan 65 değişik lisan ve kültürün vakit  ilerledikçe kaynaşması ile oluşmuş bir dildir. Latin kökenli başka Avrupa dilleriyle büyük ölçüde benzeşir. Hint – Avrupa dil ailesine ait bir lisandır.

Yöntem

İngilizce Öğrenmek sorunuLisan tahsilde çok mühim olan kültürel etkenin ehemniyetini vurguladıktan ve belirledikten sonra şimdi metot ile alakalı olarak  lisan öğrenme sürecinde rastlanacak  noktalardan yola çıkarak bazı önerilerde bulunmak gerekir kansını taşıyorum.

Lisan nasıl öğrenilir sorusunun kati bir cevabı yoktur. Öğrenmek isteyen kişinin kabiliyetleri, tahsil düzeyi, kabiliyeti, umumi  kültürü, dili kavrama şekli, görsel ve işitsel hafızası, zekası, bilimsel birikimi vs.. gibi pek çok şey lisan tahsilinde etken olabilir. Görsel hafızası çok iyi olan bir kişi görsel materyallerle, okumayı seven biri okuyarak, konuşmayı seven biri konuşarak öğrenmeye daha eğilimli olabilir. Metodunuzu biraz da siz belirlersiniz, fakat her vakit profesyonel anlamda uzmanların tavsiyelerine göre devinim etmek daha fayda sağlayabilir.

Her şeyden evvel belirtelim ki dili öğrenmenin en iyi yolu, günlük yaşamı yaşayarak öğrenmektir. Bu amaçla da İngiltere’ye veya İngilizce konuşulan bir ülkeye gitmeniz gerekiyor  fakat bu imkan pek az kişinin elinde olduğuna göre, Türkiye’de İngilizceyi nasıl öğrenebiliriz konusunda tavsiyelerimizi sürdürelim.

Bir mektebe, koleje veya kursa devam ediyorsanız veya hususi kurs alıyorsanız zaten öğretmenleriniz metot konusunda size destek olacaklardır fakat İngilizceyi kendi kendinize öğrenmeye çalışıyorsanız veya bunlara ek olarak tahsili takviye etmek üzere bir yol arıyorsanız, bu konuda türlü CD’ler, ıraktan tahsil setleri, kitaplar ve internet üzerinden ulaşabileceğiniz türlü araçlar mevcut . Kendi kendine İngilizce öğrenenlere tavsiyemiz şudur, devamlı atiye dönmek ve eski konuları tekrar etmekte sayısız bilinen yararlar  var. İngilizce öğrenme tek bir çizgi üzerinde giden ve atiye dönülmeyen bir süreç değil, var olanı tekrar ve üzerine yeni bir şey katma şeklinde ilerler. Sadece İngilizce de geçerli olmayan tekrar etme  olarak geçerli bir kaide vardır. Eğer bir bilgi kullanılmazsa  unutulur. Tekrar süreci size öğrendiğinizi unutmamayı ve pekiştirmeyi sağlar.

İngilizceyi öğrenirken kelime ezberleme ve devamlı dil bilgisi konularını çalışma yerine pratiğe yönelmek daha mantıklıdır. Mesela çok sade olarak internet üzerinden kalem arkadaşları bulabilir, İngilizce chat sitelerine girerek İngilizce bilenlerle konuşabilirsiniz. Konuşmaya çalışmak ve karşıdakini anlamaya çalışmak lisanı çok geliştirici bir metotdur, başka biçimde devamlı dışarıdan verilen bilgiyi alan fakat bu bilgiyi kullanmak üzere kendini geliştirmeyen ve zorlayıcı ve etkili önlemler almayan , devamlı alıcı olan fakat geliştirici ve pratik  bir yapıda İngilizce öğrenmeye çalışacaksınız.

Çalışırken devamlı olarak elinizin altında bir lügat bulunması ve bilmediğiniz kelimeleri lügatten bulmanız çok faydalı olacaktır. Bilgisayarda bulunan bir elektronik lügatten kelimeyi yazarak bulmak yerine, normal bir lügatten kelimeyi arayarak bulmak daha yararlıdır. Belli bir seviyeye ulaşıp geçtikten sonra, Türkçe-İngilizce lügat yerine, İngilizce-İngilizce lügat kullanılmalıdır. Okuma kitaplarının sadece İngilizce olması kanımca Türkçe çevirili olmaması daha etkili ve yararlı olacaktır. Böylece basitçe çeviriye bakmak yerine, İngilizce ifadeleri kavramaya çalışmak daha etkin bir yarar sağlayacaktır. Fiilleri tek başına öğrenmektense, phrasal verb denen birleşik kullanımlarıyla birlikte öğrenmek daha iyi bir metottur. Sözcüklerin birincil anlamlarına takılıp kalmamak, ayrımlı koşullarda değişik anlamlara gelebileceğini unutmamak gerekir.

Lisan tahsilinin koşulları da çok mühimdir. Görsel ve işitsel yöntemlerle desteklenmiş bir dil tahsili sadece dil bilgisi çalışarak veya okuyarak öğrenmenin çok ötesinde bir kavrayış ve avantaj sağlar. Günümüzde computer destekli uygulamalar, tahsil CD’leri dil öğrenmek isteyenler dahilin türlü imkanlar sunuyor. Görsel ve işitsel tahsil her vakit daha kalıcı ve etkili olduğunu söyleyebilirim.

Dil tahsilinde elbetteki yaşın çok mühim olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle bu makaleyi inceleyen genç ve İngilizce öğrenmek isteyen adaylara önerim, dil tahsilini ertelemeden, eldeki imkanlarla derhal başlamaları, başlamış iseler devam etmeleri ve mümkün olduğunca acele ilerleyerek, tahsillerini ilerleyen yaşlara bırakmamaları olacaktır

 

 

 

Leave a Comment