İngilizce , İngilizce Eğitim , İngilizce Dili

İngilizce , İngilizce Eğitim , İngilizce Programı

1 –   İngilizce Eğitim ( Bireysel  Özel İngilizce Eğitim  )
2 –   İngilizce Eğitim (4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Eğitim )

Bu yazıda, İngilizce eğitimi masaya yatıracağız, Faydaları ve zararları açısından ”olabildiğince ”  objektif bir şekilde incelemeye çalışacağız.

Yabancı dilin tanımı, yabancı dil öğrenmenin faydaları

Yabancı dil nedir ? İngilizce , İngilizce Eğitim , İngilizce ile iletişim kurmak için İngilizce , İngilizce Eğitim , İngilizce olarak öğrenilmesi gereken dile yabancı dil diyoruz. İki yabancı topluluğun  birbiriyle anlaşabilmesi için ya ortak bir dil bilmeleri , ya da birbirinin dilinden anlamaları gerekir. Olaya yalnızca iki toplumun birbirinin söylediğini anlaması olarak bakmak ta  yeterli  olmaz; Özel  İngilizce , Birebir İngilizce Eğitimi ile yabancı dil öğrenildiğinde o toplumun kültür birikimi, tarihsel gelişimi ve değer yargıları da Bireysel İngilizce Eğitim ile öğrenilmeye, böylece ilişkiler sağlamlaşmaya başlar. Ne yazık ki, bütün toplulukların konuşacağı ortak bir dil projesi (Esperanto gibi)  insanların pek fazla ilgisini çekmemiştir. Geriye kalan ikinci seçenekte ise, genellikle daha gelişmiş olan ülkenin dili öğrenilip konuşulur.

İngilizce  eğitimin tanımı

İngilizce eğitim nedir peki? Bu yöntem, ülkemizde yaygın kullanım alanı bulmuştur. Bir dersin veya bütün derslerin İngilizce dili ile  verilmesi, öğrencilerin sorularını İngilizce sorması, sınavların, ödevlerin, sunumların İngilizce yapılması olarak özetlenebilecek bir süreci kapsar.

İngilizce eğitimin avantajları

İngilizce eğitim merkezimizdeki İngilizce Eğitim birimlerimizde hazırlanan ve öğrencilere uygulanan İngilizce Eğitim programlarının bazı belirgin avantajları vardır. İngilizce Özel, Kişisel İngilizce Eğitim , İngilizcedeki bunlardan biri, genellikle daha gelişmiş ve güncel olan, İngilizce kullanılmış kaynakların daha iyi okunup anlaşılmasına yardımcı olmasıdır. Bir diğeri de İngilizce dilindeki  önemli kavramların İngilizce , İngilizce Eğitim , İngilizcede öğrenciye öğretilmesidir. Yabancılarla ilişkilerde bu kavramların yerine oturmuş olması, aynı zeminde tartışma olanağına imkân tanır. Gerektiği zaman bu kavramları İngilizce olarak yazacağı eserlerde kullanarak, kendi dilinde pek rağbet görmeyecek olan (bu durumda yabancıların da içinde bulunduğu geniş bir kitleye ulaşmayacaktır) böyle bir çalışmayı daha geniş kitlelere duyurma olanağı doğar.

Ana İngilizce eğitim merkezimizdeki Master İngilizce Eğitim birimlerimizde hazırlanan ve öğrencilere uygulanan İngilizce Eğitim programlarının avantajlarının yanında, dezavantajları da barındıran bir sistem olması, Toplu İngilizce  eğitimdeki şu özelliklerle açıklanabilir: İnsanlar, genellikle anne karnında bir dil öğrenmeye başlar ve bu dil doğal olarak ana dil dediğimiz, o kişinin doğduğu ülkenin temel dili olur. Bir yabancı dil öğrenme ise çok daha sonra, en erkeni anaokulu çağında, yani doğumdan 5-6 yıl sonra öğrenilmeye başlanır. Dolayısıyla, insanın kendini anadiline oranla çok rahat etmediği bir şekilde ifade etmeye zorlanması mümkündür. Bu durum, özellikle altyapısını tamamlamadan özentiyle bu işe heveslenen kişi ve kurumlar için çok daha olasıdır. Her iki dildeki kelime dağarcığının birbirine yakın olduğu durumlarda bu doğal olarak o kadar sorun olmaz; ancak 5 yıllık büyük bir avantajla “yarışa” önde başlayan ana dil her zaman önde gider. Bu nedenle kişi İngilizce dilini kullanarak  konuşurken ana dilindeki kadar rahat olamaz. Bunu başka bir örnekle açıklayabiliriz; anne karnındaki bebeğin henüz fazla bir “derdi” olmadığı için beyin hücreleri gelişirken öğrenme fonksiyonu dışarıdaki sesleri kayıt edecek (anlayıp anlamadığı konusunda bilim adamlarının henüz emin olmadığını düşünmekteyim) ve bunu zamanı geldiğinde kullanmak üzere saklayacaktır. Bu olay, doğumdan sonra tersine çevrilmiş bir üçgen örneğinde olduğu gibi (üçgen, tabandan aşağıya doğru inildikçe sivrilmeye başlar) öğrenme yeteneği İngilizce , Bireysel Özel İngilizce Eğitim , İngilizcede yaş arttıkça azalma gösterir. Öğrenme yeteneği yine de 30’lu yaşlara kadar ciddi bir azalma göstermeden devam eder, bu yaştan sonra artık yeni bir şey öğrenmek eskisi kadar kolay olmaz, o zamana kadar öğrenilen bilgilerden faydalanılmaya başlanır.

Ülkemizdeki durum

İngilizce , İngilizce Eğitim , İngilizceŞimdi, kısaca ülkemizde Temel İngilizce eğitimin nasıl yapıldığına bakmaya çalışalım. Kaliteli İngilizce eğitim, şu anda Anadolu Liseleri, Süper Liseler ve çeşitli üniversitelerde verilmektedir. Ana
okullarında da İngilizce ile tanışma anlamında çeşitli girişimler bulunmaktadır. Lise düzeyinde Bilinçli ve Öğretici İngilizce eğitime genellikle özel okul ve kolejlerde çok daha fazla önem verilmektedir. Eleman alımlarında belirli bir üniversitenin mezunu olmanın verdiği “avantaj”, özel liseleri ve kolejleri böyle bir davranışa sürüklemekte, yabancı sermayeli liselere talebi artırmakta (bunların çoğunda en az iki yabancı dil öğretilmektedir), ve sonuç olarak söz konusu üniversitelere girmek için birbiriyle yarışan insanlar kitlesi oluşturmaktadır.

Diğer ülkelerle karşılaştırma

Yabancı dille öğretimin başka ülkelerde nasıl yapıldığına bakalım şimdi de. Gelişmiş ülkelerin böyle bir sorunu olmadığı için onlar genellikle yabancı dil eğitimi şeklinde (olması gerektiği gibi) uygulamayı tercih etmekteler; ne de olsa dünyanın geri kalan kısmı onların dilini öğrenmeye çalışıyor. Avrupa Birliğindeki ülkelerin bazılarında kurulmuş olan Avrupa Birliği Okullarında eğitim yabancı dille yapılır (o ülkenin konuştuğu dil değil, bir “popüler” dil kullanılır). Onun dışındaki okullarda müfredat o ülkenin anadiliyle olur, ancak yabancı dil eğitimi gerektiği önemi bulur. Hindistan gibi sömürge anlayışının uzun süre hakim olduğu ülkelerde de İngilizce dilinin , sömürge ülkesinin dili olması çok doğaldır. Hindistan vatandaşlarına bakıldığında, çoğu kendi ülkelerinde memnun olmayıp bir fırsatını bulduklarında sömürge ülkesine ve onun yandaşlarına “kaçmayı” tercih etmektedir, bu da sömürge mantığının hiç şaşırılmaması gereken sonuçlarından biridir, sömürge ile kültür asimilasyonu beraber yürüyen şeylerdir. O ülke vatandaşı kendini sömürge ülkesinin bir vatandaşı olarak görmeye zorlanmıştır çünkü.

Sonuç

İngilizce , İngilizce Eğitim , İngilizceBu yazıda, mümkün olduğu kadar Resmi İngilizce eğitimi gözden geçirmeye çalıştık. Varılan  sonuç, Uygun İngilizce eğitiminin tercih edilmesi, başka bir dil kullanarak eğitimin bazı yararları yanında genel olarak faydasız bir yöntem olduğudur. Birebir İngilizce , Etkili İngilizce Eğitim , İngilizcede Amaçlanan şey, belli bir branşın iyi bir şekilde öğretilmesi mi, yoksa o dildeki kavramların yerleştirilmesi midir? Ülkemizdeki örnekler incelendiğinde, İngilizce dilini  öğrenmeye çalışılırken branştaki kavramların çoğunlukla yerli yerine oturtulamadığı görülmektedir. Bu üniversitelerden birinden mezun olmuş, hatta öğretim üyeliği yapmakta olan hocalarımızın bazı temel kavramları bilmediğine şahit olmaktayız. Kanımca zor olanı yapmaktansa, basit ve etkili olanı yapmanın herkese faydası dokunacaktır. Peki ne yapılabilir? Dezavantajlarından kurtularak, yukarıda sıraladığımız avantajları kazanmak mümkün değil midir? İlle de İngilizce dilinde mi öğretim yapmak zorundayız? Kişisel cevabım “Hayır” olacak. Sistematik bir şekilde, lisans düzeyinin her sınıfında okutulacak geniş kapsamlı bir “Teknik Yabancı Dil” dersinin yanı sıra, verilen her Özel Birebir İngilizce Eğitim dersinde, öğretilen kavramın ilgili İngilizce dilindeki  karşılığı da verilerek bu durum pekala sağlanabilir. Takviye İngilizce dil dersleri (konuşma pratiği, gramer çalışması, kompozisyon yazma becerisi vs.) ile genel seviye artırılabilir, teknik yabancı dil derslerinde de branş ile ilgili özel kelimeler yapılacak çeviri çalışmalarıyla öğrenciye kazandırılabilir.

 

Leave a Comment