İngilizce Eğitimi merkezimizdeki İngilizce Eğitimi programlarına bireysel olarak özel katılan adaylar ,diğer türde yağılan İngilizce Eğitimi...


İNGİLİZCE EĞİTİMİ Başarısı
( YDS, IELTS, HAZIRLIK SINAVI, PROFICIENCY, LYS 5 )

İngilizce Eğitimi Programı

1 –  İngilizce Eğitimi ( Bireysel – Özel  İngilizce Eğitimi )
2 –  İngilizce Eğitimi  ( 4 kişilik Gruplara İngilizce Eğitimi  )

  İngilizce Eğitimi ( Bireysel – Özel  İngilizce Eğitimi ) : 

İngilizce Eğitimi merkezimizdeki İngilizce Eğitimi programlarına bireysel olarak özel katılan adaylar ,diğer türde yağılan İngilizce Eğitimi  programlarına katılan aday öğrencilerden farklı olarak, İngilizce Eğitimi  programlarının uygulanacağı gün ve saatleri İngilizce Eğitimi merkezimizdeki İngilizce Eğitimi programlarına bireysel olarak özel katılan adaylar ,diğer türde yağılan İngilizce Eğitimi  programlarında seçmek gibi bir önceliğe sahiptir. Aday öğrenci kendi yaşam biçimine uygun olan gün ve saatleri seçerek o gün ve saatlerde İngilizce eğitimi alabilir. İngilizce Eğitimi merkezimizdeki İngilizce Eğitimi programlarına bireysel olarak özel katılan adaylar ,diğer türde yağılan İngilizce Eğitimi  programlarında İngilizce eğitimi almak isteyen aday öğrenci şayet belli bir İngilizce seviyesine sahipse, İngilizce Eğitimi merkezimizde yapılan İngilizce seviye belirleme sınav sonucuna göre bulunduğu seviyeden başlayarak İngilizce Eğitimi alabilir.

 İngilizce Eğitimi ( 4 kişilik Gruplara İngilizce Eğitimi ) :

 Grup şeklinde uygulanan  İngilizce Eğitimi programlarına katılan aday öğrenciler  İngilizce seviye sınavı uygulanarak aynı yada en azından bir birine çok yakın denk seviyedeki adaylardan gruplar oluşturulur. Grupların denk seviyede aday öğrencilerden oluşturulmasının amacı; her öğrencinin birbirinden çekinmeden derse katılımını  sağlamaktır. İngilizce Eğitimi merkezimizdeki İngilizce Eğitimi programlarına bireysel olarak özel katılan adaylar ,diğer türde yağılan İngilizce Eğitimi  programlarında grubu oluşturan aday öğrenci sayısının 4 kişi ile sınırlandırılmasında ki amaçsa , öğrencilerin İngilizce Eğitimi merkezimizdeki İngilizce Eğitimi programlarına bireysel olarak özel katılan adaylar ,diğer türde yağılan İngilizce Eğitimi  programlarında kalabalık gruplarda öğrenciler tarafından pek gerçekleştirilemeyen, anlamadığı bir konu hakkında soru sorabilme imkanına İngilizce Eğitimi programlarında kavuşmasını sağlamaktır. Grup sayısı az öğrenciden oluştuğu için  öğrenciler rahatlıkla soru sorabilirler ayrıca,  grup az sayıda öğrenciden oluşturulduğu için, hocalar İngilizce Eğitimi merkezimizdeki İngilizce Eğitimi programlarına bireysel olarak özel katılan adaylar ,diğer türde yağılan İngilizce Eğitimi  programlarında aday öğrencilerle teker teker ilgilenebilir ve bu ilgilenmenin sonucu, grup İngilizce eğitimi bireysel İngilizce eğitimine dönüşür. Bu durum grup İngilizce eğitimi programlarına İngilizce Eğitimi merkezimizdeki İngilizce Eğitimi programlarına bireysel olarak özel katılan adaylar ,diğer türde yağılan İngilizce Eğitimi  programlarında katılan aday öğrenciler için bir avantaj olduğu gibi, bu  olayın olumlu etkileri de adaylara yansır. Daha rahat ve daha çabuk öğrenirler.

İngilizce Eğitimi


İNGİLİZCE AKADEMİK EĞİTİMLER

İngilizce EğitimiYDS – İngilizce Yds Eğitimi – ( Bireysel – Özel  İngilizce Eğitimi ) : Bireysel olarak uygulanan İngilizce yds eğitimine katılan öğrenci adayları hangi gün ve saatlerde ders yapacaklarına kendi yaşam tarzlarına en uygun olanı seçerek programa katılabilirler. Yapılan seviye tespit sınavı ve elde edilen sonuçlarla aday öğrencinin sınavda almak istediği not, aday öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği konusunda bizi yönlendirir ve ona göre verilmesi gerekli olan ders sayısı belirlenir.

YDS – İngilizce Yds Eğitimi – ( 4 kişilik gruplarla  İngilizce Eğitimi ) : Grup halinde gerçekleştirilen İngilizce yds eğitimi programlarına katılan aday öğrenciler, seviye tespit sınavına tabi tutulur ve daha sonra denk seviyede olan aday öğrencilerden 4 kişilik gruplar oluşturulur. Grup sayısının 4 kişi ile sınırlandırılması, grup derslerine katılan adaylara büyük avantajlar sağlar. Kalabalık gruplarla yapılan İngilizce yds eğitim programlarında, aday öğrenciler, grubun kalabalıklığından ötürü pek soru sorma imkanı bulamazlar ama 4 kişilik gruplarda bu rahatlıkla gerçekleşebilir. Üstelik, grup 4 kişiden oluştuğu için yds hocaları  herkesle bire bir ilgilenebilir ve dersler bireysel İngilizce yds eğitimi programı özelliği kazanır ki bunun da öğrenciler üzerinde çok olumlu etkileri olur.

IELTS – İngilizce Ielts Eğitimi – ( Bireysel – Özel  İngilizce Eğitimi ) : Bireysel olarak uygulanan İngilizce ielts eğitimine iştirak eden öğrenci adayları hangi gün ve saatlerde ders yapacaklarına kendi hayat düzenlerine en uygun olanı tercih ederek  programa katılabilirler. Program başlamadan önce uygulanan seviye tespit sınavı ve elde edilen  neticelerle aday öğrencinin sınavda almak istediği not, aday öğrenciye kaç ders verilmesi gerektiği konusunda eğitimcilere bir fikir verir ve  bu verilere uygun olarak  verilmesi gerekli olan ders sayısı tayin edilebilir                   .

IELTS –  İngilizce Ielts Eğitimi – ( 4 kişilik gruplarla  İngilizce Eğitimi ) : Grup şeklinde uygulama alanına konulan İngilizce yds eğitimi programlarına katılmak isteyen  aday öğrenciler, seviye tespit testine girdikten sonra  denk seviyede olan aday öğrencilerden 4 kişiden meydana gelen  gruplar oluşturulur. Aday öğrenci sayısının 4 kişi ile  kısıtlandırılması, grup derslerine katılan aday öğrencilere  önemli katkılar  sağlar. Kalabalık gruplarla yapılan İngilizce yds eğitim programlarında, aday öğrenciler , , grup kalabalık olduğu için  pek soru sorma imkanı bulamazlar ama 4 kişilik gruplarda bu olanağı rahatlıkla bulabilirler . Ek olarak, grup 4 kişiden meydana geldiği için yds hocaları  herkesle ayrı ayrı  ilgilenebilir ve dersler bireysel İngilizce yds eğitimi programı niteliği kazanır ki bunun da öğrencilerin göreceği eğitim  üzerinde çok olumlu etkileri olur.

İngilizce EğitimiPROFICIENCY – İngilizce Proficiency  Eğitimi – ( Bireysel – Özel  İngilizce Eğitimi ) : Bireysel olarak uygulanan proficiency  İngilizce Eğitimi , sürecinde aday öğrencilere gidecekleri üniversitenin sınav formatına bire bir uyan eğitim verilir.

LYS 5 –  İngilizce Lys  5  Eğitimi – ( Bireysel – Özel  İngilizce Eğitimi ) : Üniversiteye lys 5 sınavı ile girecek olan lise mezunlarına, uygulanan özel lys 5 sınav teknikleri ve Lys 5 sınav taktikleri eğitimi ile, deneme sınavlarında elde ettikleri NET YANIT  sayısı 10 – 15 arasında arttırılır.Leave a Comment