İngilizce Eğitim ve Kültürün Rolü

1 –   İngilizce Özel ders ( Bireysel – İngilizce Özel ders )
2 –   İngilizce Özel ders – 4 kişilik gruplarla yapılan  İngilizce Özel ders )

Çok basit ve günlük bazı gereksinmelerinizi İngilizce Eğitimde Kültürün Rolü ile karşılayacak seviyede İngilizce öğrenmek istediğinizde basit  İngilizce kitapları yada bir   İngilizce dili klavuzu arak bunların içinde Türkçe karşılıkları da verilen İngilizce cümleleri ezberlemeniz yeterli olabilir.Fakat daha büyük bir vizyonun bir parçası olarak İngilizce öğrenmek istenildiğinde , İngilizce Eğitimde Kültürün Rolü ile genel kültürün geliştirilmesi şarttır.. Çok az okuyan bir toplumda yıllardır insanların İngilizce öğrenmelerine yardımcı olan birisi olarak fark ettiğim en önemli şeylerden birisi de budur.

Çünkü yüksek seviyelerde dil, ileri fikir dünyası olanlar için gereklidir. Örneğin çocuklar için yazılmış veya planlanmış  “ileri İngilizce” ders kitapları yoktur. Çünkü çocuklar ileri seviyede duyarlı olsalar da, duygularını fikirlere dönüştürebilmiş varlıklar henüz olamamışlardır ve söze dökme gereği de duymazlar. Duygularını anlatmak için çoğunlukla  beden dillerini kullanırlar. Dolayısıyla zaten ana dillerinde de çok kompleks konuşmadıklarından, yabancı bir dili de kompleks bir şekilde kullanmalarına gerek olmaz. Bu sebeple çocuklar için yazılmış olan herhangi bir “ileri İngilizce” kitabı yoktur.

Aynı konumu  yetişkinler de yaşarlar. İngilizce öğrenmek konusunda bana danışan yetişkinlerin çoğu, ileri  seviyede İngilizce öğrenmek arzusunda olduklarını belirtiyorlar. Fakat fikir dünyalarını “şöyle bir” yokladığımda, bir çok yetişkinin ana dillerinde çok karmaşık ve çeşitli konularda metinler okumadıklarını veya bu tür konularla ilgilenmedikleri hemen anlaşılıyor. İleri düzeyde İngilizce öğrenmek arzusunda olanlara  ,  genel kültürlerini de geliştirmelerini ve anadillerinde de okumalar yapmalarını da öneriyorum. Çünkü anlatacak ayrıntılı ve kompleks konuşacak konunuz yoksa, İngilizceyide ileri düzeyde öğrenmenize de gerek yoktur. Zaten ileri düzeyde İngilizce öğrenemezsiniz veya dili bir zarf olarak düşünürseniz, bu zarfın içine koyup karşınızdaki kişiye sunacak bir şeyiniz yoktur.

Bir de kişinin konuşma ve yazma seviyesinin, her zaman okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyinden daha aşağıda kaldığını hesaba katarsak şu ortaya çıkar: Dil ve kültür birikiminiz çok olmalı ki, oradan sızan üretim de hatırı sayılır olsun.

İngilizce öğrenirken en çok zorlanan öğrenci grupları, genel kültürden yoksun olan öğrencilerdir. Çünkü sorun sadece dil değildir, metinlerin içerdiği konuları anlamakta güçlük çekerler. Daha net bir şekilde anlatmak gerekirse, bir okuma parçasının “ kadın hakları” kavramı etrafında yazıldığını var sayalım. Bu konuya az-çok vakıf olan birisi sözlük ve kısa açıklamalar yardımıyla bu metni anlayabilir. Ama konuya vakıf olmayan birisine bütün kelimeleri verseniz de metni anlayamayabiliyor. Çünkü aslında İngilizce Eğitimde Kültürün Rolü olmadığından metnin içeriği olan konu hakkında fikri yoktur. Fakat öğrenci, genel kültürünün azlığının farkında olmaz, o, sorunun sadece ingilizcesinin yeterli olmaması sanır.

Genel kültürün geniş olması özellikle PROFICIENCY IELTS , YDS, TOEFL ve benzeri sınavlara hazırlanan kişiler için özellikle çok önemlidir. Bu tür sınavlarda, katılımcıların genel kültür düzeyleri ölçülmemektedir. Ama her sorunun ve özellikle okuma-reading sorularının bir konusu vardır. Dolayısıyla genel kültürü geniş olan kişiler, bu konulara önceden de yabancı olmadıklarının farkına varırlar. Bu durum da metni daha iyi kavramaları konusunda inanılmaz bir oranda destek olur. Fakat şu çok önemlidir: Metinle ilgil soruları genel kültürlerine göre değil metne göre cevaplamaları gerekir.

İngilizce Eğitimde Kültürün RolüDolayısıyla ben söz gelimi üniversitede ( Marmara Üniversitesi ) okuma-reading dersleri verirken, öğrencilerle önce metnin içeriği hakkında fikir alış-verişi yapardım. Metnin içeriği ve ana fikri konusunda fikri edinen öğrenciler, dil öğelerini evde sözlük ve gramer yardımıyla çözebiliyorlardı. Ayrıca öğrencilerime anadillerinde de bol bol okumalarını, gazete ve dergileri incelemelerini tavsiye ederdim . Hazırlık okulunda ilk kurlardaki öğrencilere Türkçe gazeteler, dergiler veya kitaplardan okuma ve hergün en azından bir günlük gazete okuma görevi verirdim. Çünkü genellikle öğrencilerin okuma alışkanlıkları zayıf olmaktaydı ve yılın başında sahip oldukları İngilizce düzeyi de gazete, dergi veya kitap okumaya yetmiyordu. Bazı öğretmenler, öğrencilerin sadece İngilizce ile ilgilenmeleri gerektiğini söylediklerinde cevabım şu olmuştu: “Bu öğrencilerin sadece İngilizce ile ilgilenmediklerini ve her gün Türkçe ama oldukça basit olan dizileri veya programları seyrettikleri bilinen bir gerçek. Bunun yerine ana dillerinde seviyeli ve nitelikli şeyler okuyup dinlemeleri İngilizce  öğretmenlerinin işini kolaylaştırır. Çünkü bazı alışkanlıkları anadilde ediniriz.”

Özellikle hazırlık okulları, üniversitelerin portali yani giriş kapısıdırlar. Burada öğrencilere sadece yabancı İngilizce öğretmek değil, başka bir sürü alışkanlığı kazandırmak zorundasınızdır. Genel kültürlerini genişletmeleri konusunda onlara yardımcı olmak, okuma alışkanlığı kazandırmak ve öğretmenden başka kaynakları da kullanma alışkanlığı vermek gibi şeyler de hazırlık okulunun temel görevlerinden biri olması gerekir.

Leave a Comment