İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları yapılan eğitim merkezimizdeki İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları birimlerimizde düzenlenen İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları.

İNGİLİZCE DİLBİLGİSİ ALIŞTIRMALARININ TAM LİSTESİ

İngilizce Dilbilgisi Alıştırmalarının Tam Listesi ve Ayrıntılar

1 – İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları ( Birebir İngilizce Özel Ders )
1 – İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları ( 4 Öğrenci İle  İngilizce Özel Ders )

İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları yapılan eğitim merkezimizdeki İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları birimlerimizde düzenlenen Kişiye Özel İngilizce Öğretici Dilbilgisi Alıştırmaları ile öğrencilere
İngilizce En Son Dilbilgisi Alıştırmaları yapılan eğitim merkezimizde İngilizce Yüz Yüze Sistematik Dilbilgisi Alıştırmaları ile büyük destek sağlanır.

Şimdiki zamanlar

A1 ‘Olmak’ın basit biçimlerini sunun – am/is/are
A1 Basit sunun – Yapıyorum, yapmıyorum, Yapıyor muyum?
A1 Şimdiki sürekli – Yapıyorum, yapmıyorum, Yapıyor musun?
A1 Basit mi yoksa sürekli mi sunuyor?
A2  Şimdiki basit mi
şimdiki  sürekli mi ?
_ _ B1 Geçmiş basit mi yoksa mükemmel mi? B1 Mükemmel basit ve mükemmel sürekli sunun B1+ Mükemmel basit veya sürekli sunun

Geçmiş zamanlar

A1 oldu/oldu – geçmiş basit ‘be’
A1 Geçmiş basit – düzenli/düzensiz fiiller
A1 Geçmiş basit – olumsuzlar ve sorular
A2  Geçmiş basit – Biçim ve kullanım
A2  Geçmiş sürekli ve geçmiş basit
A2  Geçmiş mükemmel
B1  Geçmiş basit, geçmiş sürekli, geçmiş mükemmel
B1+  Anlatı zamanları – tüm geçmiş zamanlar
B2  Anlatı zamanları, eskiden
Gelecek
A1 ‘olacak’ ve ‘olacak’ – Gelecek
A1 olacak – planlar ve tahminler
A2  olacak vs olacak – gelecek
A2  Gelecekteki düzenlemeler için şimdiki sürekli
B1  Gelecek formlar – şimdi olacak, olacak, şimdi olacak
B1+  Gelecek sürekli ve gelecek mükemmel
B2  Gelecek formlar – gelecek zamanı ifade eder
B2 Geleceği ifade etmenin diğer yolları – olmak üzere, nedeniyle olmak, vb.
B2 Geçmişte gelecek

Fiil zamanı incelemeleri

A2  Tüm fiil zamanlarının gözden geçirilmesi A2
B1  Tüm fiil zamanlarının gözden geçirilmesi B1
B1+  Tüm fiil zamanlarının gözden geçirilmesi B1-B2
Kipler, zorunluluk vb.
A1 yapabilir, yapamaz – yetenek, olasılık, izin
A1 Zorunluluk – Oturun! konuşma!
A1 İster misiniz…? I’d like…
A2  İngilizce’de ‘go’ fiili nasıl kullanılır
A2  have to, don’t have, must, mustn’t not
A2 must, must’t  not
B1  must, must, must – zorunluluk, yasak, zorunluluk , tavsiye
B1  daha iyi oldu… zamanı geldi
A2  olabilir, olmayabilir – olasılık
B1  Can, can, can, can – yetenek ve olasılık
B2  Modal fiiller – izin, zorunluluk, yasak, gereklilik
B1  Modal tümdengelim fiilleri – must, Might, can, olamaz
B1+ Tümdengelimin geçmiş modal fiilleri
B1+  olası, olası, bağlı, kesinlikle, muhtemelen – olasılık
B2  Spekülasyon ve tümdengelim – modal fiiller ve ifadeler
A2 eskiden,  kullanmadı – geçmiş alışkanlıklar ve durumlar
B1  genellikle, eskiden, alışmak için, alışmak
B1+  ‘ya alışmak, alışmak, alışmak
B1+  ‘ya alışmak – geçmiş alışkanlıklar ve tekrarlanan eylemler
B1+  Duyu fiilleri: bakmak, ses, hissetmek, vb.
B2 Duyu fiilleri  B2’nin aldığı fiiller – farklı anlamlar

 

Koşullar, if , dilek vb.

A2  Birinci koşul ve gelecek zaman cümleleri
B1  Birinci koşul, gelecek zaman cümleleri
B1+  Sıfır ve birinci koşul ve gelecek zaman cümleleri
A2  İkinci koşul
B1  İkinci koşul – gerçek olmayan durumlar
B1  Birinci ve ikinci koşul –
B1  Üçüncü koşul – geçmiş gerçek olmayan durumlar
B1+  İkinci ve üçüncü koşul – gerçek olmayan koşul
cümleleri B2  olmadıkça, olsa bile, sağlandığı sürece, vs. – koşuldaki diğer ifadeler
B2  Tüm koşul cümleleri – karışık koşullular, if’nin alternatifleri, ters çevirme
B2  Karışık koşullular – Yerinde olsaydım, yapmazdım
B1+ Dilekler ve pişmanlıklar – Keşke / keşke
B2  Keşke, daha doğrusu zamanı gelse – geçmiş zamanların gerçek dışı kullanımları
Pasif

A2  Şimdiki ve geçmiş basit edilgen: olmak + geçmiş ortaç

B1  Edilgen fiil biçimleri
B1  Etkin ve edilgen ses
B1+  Edilgen ses – tüm zamanlar
B1+ Bildirme fiilleri içeren edilgen – Denilir ki …
B2  Uzaklaştırma – bildirme fiillerinin ifadeleri ve edilgeni
B1+ Have bir şey yapıldı
Bildirilen konuşma
A2  Aktarılan konuşma – dolaylı konuşma
B1  Dolaylı konuşma – dolaylı konuşma
-ing ve mastar

A1 Fiiller + ila + mastar ve fiiller + -ing

A2  ‘to’ ve ‘for’ ile amacı ifade etme
A2  Mastarlar ve ulaçlar – fiil kalıpları
B1  Gerund veya mastar – do, to do, yapmak
B1+  Gerund veya mastar – fiil kalıpları
B1+  tercih eder , tercih eder – tercihi ifade eder
B1+  Bildirme fiilleri – yapmayı kabul et, yapmayı reddet, vb .
B2  Fiil + nesne + mastar/fiil kalıpları
B2  Gerunds ve mastarlar – karmaşık formlar
Makaleler, isimler, zamirler ve belirleyiciler.
A1 a/an, çoğullar – tekil ve çoğul biçimler
A1 a/an, the, no makale – İngilizcede artikeller kullanımı
B1  A(n), the, hiçbir makale
A1 bu, bu, bunlar, bu
A1 İyelik sıfatları ve öznesi zamirler (ben/benim, sen/senin, vb.)
A1 Nesne zamirleri vs özne zamirleri – ben mi ben mi, o mu o mu?
A2  Özne zamirleri, nesne zamirleri, iyelik zamirleri, iyelik sıfatları
B1  Dönüşlü zamirler – kendim, kendiniz
B2  Dönüşlü ve karşılıklı zamirler
B2  Genel zamirler – ortak cinsiyet zamirleri
A1 a, bazı, herhangi – sayılabilir ve sayılamayan isimler
A2 Bir şey, herhangi bir şey, hiçbir şey vb.
A1 çok, çok, çok, biraz, birkaç
A2  çok, çok, az, az, biraz, herhangi – niceleyiciler
A2  çok, çok fazla, çok fazla, yeterince
B1  çok, çok , çok, az, az, biraz, herhangi, hayır – niceleyiciler
B1  tümü, her ikisi – niceleyiciler
B1  her ikisi de, ikisi de, hiçbiri – niceleyiciler
B1  herhangi biri, hayır, hiçbiri – niceleyiciler
B1+ Niceleyiciler – tümü, çoğu, ikisi de, ikisi de, hiçbiri, herhangi biri, hayır, hiçbiri
A1 kimin, iyelik ‘s – Bu kimin? Mike’ın
B2  Bileşik isimleri ve iyelik biçimleri
B1  Another, other, other, other, other
Bağıl tümceler, bağıl zamirler ve zarflar
A2 Göreli tümceleri tanımlama – kim, hangisi, o, nerede
B1  Tanımlayıcı ve tanımlayıcı olmayan bağıl tümceler
B2 Göreli tümceler –
B1+’ yı tanımlayan ve tanımlamayan  her ne zaman, nerede, kim olursa olsun
orada ve o
A1 var, var – vardı, vardı
A1 Orada veya o
B2 Orada ve o – hazırlık dersleri
Yardımcı fiiller
A2 öyle, ben de öyleyim, ben de öyleyim vs.
B1  Soru etiketleri – sen değil misin? değil mi?
B1+  Yardımcı fiiller –
B2’nin  sahip olduğu farklı kullanımlar – yardımcı veya ana fiil
B2  Üç nokta ve yer değiştirme
Sıfatlar ve zarflar
A1 Sıfatlar – eski, ilginç, pahalı vb.
A1 Hal zarfları (yavaşça) – veya sıfatlar (yavaş)?
A1 Karşılaştırmalı sıfatlar – daha eski, daha önemli, vb.
A1 Üstün sıfatlar – en eski, en önemli, vb.
A2  Karşılaştırmalı ve en üstün sıfatlar ve zarflar
B1  Karşılaştırmalı ve en üstün sıfatlar ve zarflar
B1+  the … the … karşılaştırmalı
B1  -ed/ -ing sıfatlar – fiillerden sıfatlar
B1+  Sıfat olarak katılımcılar (-ed / -ing sıfatları)
B1  yani, böyle, böyle a, çok fazla, çok fazla
B1+  çok, böyle (a), çok çok, çok fazla
B1+ İsimsiz sıfatlar
B1+  Sıfat sırası
B2  Olumsuz zarflarla ters çevirme – vurgu ekleme
Bağlaçlar ve cümleler
A1  Bağlaçlar: ve, ancak, veya, çünkü, çünkü
A2  , ancak, çünkü, öyle ve zaman bağlaçları
B1  Karşıtlık, amaç ve neden tümceleri
B1+  Karşıtlık ve amaç tümceleri
B2  Karşıtlık, amaç, neden ve sonuç tümceleri
B2  Söylem belirteçler – kelimeleri birbirine bağlayan
B2  Katılımcı cümleleri
Edatlar
A1 at, in, on – zaman edatları A1
at , in, on – yer edatları
A1 yanında, altında, arasında, önünde, arkasında, üstünde vb . . _ _ _ _ _ _ _ _

 

İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları yapılan eğitim merkezimizdeki İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları birimlerimizde sorular

A1 Sorular – kelime sırası ve soru kelimeleri
A2  İngilizce soru sorma – Soru formları
A2  Konu soruları, edatlı sorular
B1+  Sorular – farklı türler
B1+  Dolaylı sorular
Kelime sırası
A1 Şimdiki basit sıklık zarfları
A1 İngilizce’de temel kelime sırası
B1+  Zarfların ve zarf öbeklerinin konumu
B2  Yarık cümleler – vurgu ekleme

Birebir İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları yapılan eğitim merkezimizdeki Bireysel İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları birimlerimizde düzenlenen Teke tek İngilizce Dilbilgisi Alıştırmaları ile öğrencilere yapılan bilimsel katkılar Yüz Yüze İngilizce Dilbilgisi Alıştırmalarında yararlı olur düşüncesindeyiz.